ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР 2017
Научные конференции Наукові конференції
1. Актуальні проблеми сучасної науки (22-24.10.2012 р.)