ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР 2017
Научные конференции Наукові конференції
1. Актуальні проблеми сучасної науки (24-26.10.2011р.)