ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР 2017
Научные конференции Наукові конференції
1. „Науковий потенціал 2011” (21-23 березня 2011р.)