ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР 2017
Научные конференции Наукові конференції
1 Українська наука ХХI століття (16-18 червня 2010р.)