ХІV Міжнародна наукова інтернет-конференція СУЧАСНИЙ СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР 2017
Научные конференции Наукові конференції
Сучасність, наука, час. (25-27 листопада 2008 р.)