XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чаплінський Ю.Б., Шевченко-Котенко Ю.О. ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОВИ У СУЧАСНІЙ РЕКЛАМІ

Чаплінський Ю.Б., Шевченко-Котенко Ю.О.

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОВИ У СУЧАСНІЙ РЕКЛАМІ

Зміни в сучасному суспільстві набирають все більшого темпу у зв'язку з чим актуалізується проблема пошуку особливостей національної реклами. Адже складно уявити сучасне життя без реклами. Вона переслідує нас усюди, де б ми не були: на вулиці, в магазині, в транспорті, з'являється на телебаченні, на концертах і в найнесподіваніших місцях. Реклама - це один із найважливіших елементів маркетингових комунікацій, ефективний засіб впливу на аудиторію споживачів у процесі комунікації, а, отже, особливої актуальності набуває дослідження мови сучасної реклами. Адже саме вдало та правильно підібраний текстовий супровід реклами сприяє ефективному її впливу на підсвідомість споживачів.

Зміни в сучасному суспільстві набирають все більшого темпу у зв'язку з чим актуалізується проблема пошуку особливостей національної реклами. Адже складно уявити сучасне життя без реклами. Вона переслідує нас усюди, де б ми не були: на вулиці, в магазині, в транспорті, з'являється на телебаченні, на концертах і в найнесподіваніших місцях. Реклама - це один із найважливіших елементів маркетингових комунікацій, ефективний засіб впливу на аудиторію споживачів у процесі комунікації, а, отже, особливої актуальності набуває дослідження мови сучасної реклами. Адже саме вдало та правильно підібраний текстовий супровід реклами сприяє ефективному її впливу на підсвідомість споживачів.Метою роботи є аналіз мови сучасної реклами та принципи її впливу на підсвідомість людини. Об'єкт роботи - процес формування мови сучасної реклами.

Закон України "Про рекламу" визначає, що реклама - це інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій  формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару [2].

Головна мета реклами - стимулювання (сприяння) покупки товару чи послуги. Тобто створюючи рекламу виробник має на меті здійснити конкретний вплив на підсвідомість людини - потенційного споживача, і тим самим змусити його здійснити покупку. Дуже важливим етапом такого процесу є створення відповідного текстового повідомлення або звернення до цільової аудиторії. Варто відмітити, що мова рекламного звернення має бути лаконічною, але в той самий час змістовною. Крім того, текст рекламного звернення має носити цілеспрямований характер.

Прагматична спрямованість рекламного тексту виявляється в актуалізації тих вербальних його компонентів, які впливають  на адресата, активізують його інтелектуальні й емоційні реакції, викликають необхідні відповідні дії. До значущих маніпулятивних компонентів належать прикметники, дієслова й іменники. Саме прикметнику, через велику концентрацію в ньому оцінності, приділяється основна увага у мовній парадигмі маніпулятивних засобів: гарний, кращий, ексклюзивний, надійний сучасний, ефективний, новий, дешевий, унікальний,  доступний тощо.

Дієслівна лексика робить рекламну інформацію більш динамічною, експресивною, має маніпулятивний характер, оскільки прямо закликає до дії: запрошувати, заглянути, вибирати, скористатися, мріяти, випробувати, купувати/купити, збільшувати/зменшувати, виглядати, виграти тощо.

Іменники як маніпулятивні засоби в рекламі поділяються на іменники-цінності та іменники-атрактиви. Вони роблять корисну послугу і рекламістам, і споживачам: залучають і зосереджують увагу споживача на товарі, пропозиції, послузі, наштовхують на образи, порівняння і змушують думати про цінність товару за рахунок слів, що визначають "вічні" цінності, тобто іменники-цінності (життя, любов, здоров'я) та іменники-атрактиви (новинка, увага, акція, знижка, подарунок, ціни, приз, якість, гарантія). Наприклад: "...ми даємо гарантію якості активного життя ...адже здоров'я цього коштує...".[1, ст. 13-14]

Варто зазначити, що над створенням тексту рекламного звернення мають працювати виключно професіонали, тому що необхідно чітко усвідомлювати, що саме хоче почути споживач та як саме необхідно представити ту чи іншу інформацію для отримання максимального ефекту. Більше того, рекламісти, у певній мірі, мають бути ще й психологами, адже необхідно знати, які саме слова треба підібрати, щоб рекламний текст не лише привернув увагу потенційного покупця, а й вплинув на формування у його свідомості позитивного ставлення до товару. Але варто пам'ятати, що текст рекламного звернення не повинен бути надто важкий для сприйняття, тому що запам'ятовується саме та реклама, і відповідно й текст реклами, яка є простою для розуміння людиною. «Все геніальне просто» - от, що мають пам'ятати люди, які створюють рекламу.

Зазвичай, рекламний текст формується у фірмове гасло або слоган, тобто коротку фразу, яка повідомляє основну думку рекламного звернення. Саме використання вище зазначених слів у рекламних слоганах призводить до очікуваного результату - звернення уваги на товар, що рекламується, і, як наслідок, - купівля останнього. Крім того, необхідно пам'ятати , що основними принципами створення слогану є приязне й доброзичливе ставлення до отримувача.

В сучасних умовах необхідність та ефективність реклами підштовхнула суб'єктів економічних відносин до вибору єдиної мови ведення міжнародного бізнесу - англійської. Таким чином, щоб привернути увагу іноземних споживачів до своєї продукції, тобто завоювати зарубіжний ринок, необхідно створювати унікальну рекламу, і відповідно використовувати мову потенційних закордонних покупців. З цього приводу ми наводимо декілька курйозів, пов'язаних з неточним перекладом рекламних девізів всесвітньовідомих фірм.

Відома компанія General Motors зазнала фіаско, намагаючись вивести на ринки Латинської Америки свій новий автомобіль Chevrolet Nova. Незабаром з'ясувалося, що хоча іспанською мовою Nova означає «зірка», але на мові регіону Nova означає "не може рухатися". Тільки пізніше, довідавшись про цей комерційний конфуз, підприємці змінили назву моделі для іспаномовного ринку на «Карібе». Компания Pepsi дослівно переклала китайською мовою свій головний рекламний девіз "Живи з поколінням "Пепси" (Come Alive With the Pepsi Generation). Китайці були шоковані: слоган отримав несподіване звучання "Пепси" примусить ваших предків піднятися з могил". Авіакомпанія American Airlines встановила в своїх літаках шкіряні крісла і вирішила повідомити про це мексиканським споживачам. Англійською мовою слоган звучав чудово: Fly in Leather ("Літай в шкірі!"). У буквальному перекладі цей вираз знайшов інший сенс: "Літай голим!". Американський рекламний девіз цигарок «Салем - відчуй себе вільним» переклали на японську так: «Коли палиш «Салем», відчуваєш себе таким оновленим, що голова стає пустою». [3]

Та це ще не всі приклади рекламних «проколів», а точніше «проколів» у формулюванні тексту рекламного звернення - можна навести ще з десяток таких курйозів. Саме тому необхідно пам'ятати, що створення рекламного тексту - це важка і дуже відповідальна робота, яка потребує великої уваги, зосередженості та професійних знань. Адже реклама має носити характер спонукання до купівля, а не розгортання національних чи/або міжнаціональних суперечок та конфліктів.

Таким чином, перед тим, як створити рекламний слоган чи ролик, варто знати всі особливості тих чи інших сегментів ринку, вікову категорію, а, якщо реклама набуває міжнародного характеру - всі особливості нації, для якої створюється реклама.

Отже, мова сучасної реклами - це ефективний механізм впливу на підсвідомість людини, що має у своїй основі першочергове і конкретне завдання - спонукати до дій.

Література:

•1. Войцеховський М. Що треба знати про рекламу // Дебет-кредит - 2007. - № 32

•2. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=270%2F96-%E2%F0

•3.  http://123pr.kiev.ua/kurjozy-reklamnogo-perekladu

E-mail: jul90sh-k@rambler.ru

E-mail: Uran802007@rambler.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>