XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чирва І.В. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ В РЕГІОНІ

аспірантка, Чирва І.В.

Полтавська державна аграрна академія

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ ЦУКРОВИХ ЗАВОДІВ В РЕГІОНІ

Цукробурякове виробництво є традиційною галуззю Полтавської області. Цукор на споживчому ринку займає одне з провідних місць.

Ринок цукру є одним із основних секторів аграрно-продовольчого ринку України. Цукор належить до життєво важливого традиційно вироблюваного та споживаного продовольчого товару українців [2].

Питанням результативності цукробурякового виробництва присвячені наукові праці В.С.Бондаря, О.Ю. Єрмакова, М.Ю.Коденської, В.І. Пиркіна, М.В.Роїка, П.Т.Саблука, А.В.Фурси, М.М Ярчука та інших дослідників.

В цілому цукрове виробництво є самодостатньою високоефективною галуззю, яка при чіткій науково обґрунтованій стратегії свого розвитку, може зіграти позитивну роль в стабілізації економічного життя агропромислового комплексу й країни в умовах кризи.

Розвиток цукробурякового підкомплексу України - потребує не тільки впровадження сучасних технологій вирощування цукрових буряків, а й достатнього забезпечення бурякосійних господарств високоякісним насінням, мінеральними добривами і засобами хімічного захисту рослин, підвищення якості машинного парку - дедалі актуальнішого значення набуває якнайшвидша реконструкція та модернізація цукрових заводів, розширення їхніх виробничих потужностей до економічно оптимальних меж.

Природні і економічні умови Полтавської області сприятливі для виробництва цукру. Порівняльний аналіз роботи цукрових заводів регіону по заготівлі цукросировини за роками показує наступне: лідерами по заготівлі сировини протягом останніх трьох років є «Райз-цукор» 549 тис. т. та «Яреськівський» 336,3 тис. т. цукрові заводи. Три цукрових заводи області «Павлівський», «Подільський», «Карлівський» не заготовляли цукросировину у 2010 році. Що стосується виробництва цукру цукровими заводами області то прослідковується такаж динаміка, що й по заготівлі сировини. Найбільшим виробником цукру в області протягом 2008 - 2010 років є «Райз- цукор». Починаючи з 2000 року Полтавщина не досягла рівня виробництва цукру 1991 року - 438,2 тис.т., хоча у 2008 році було досягнуто найбільшого рівня виробництва - 343,4 тис.т. за останні десять років,а у 2010 році виготовили на 83 тис.т. менше. Такі цукрові заводи як ТОВ «Райз цукор», ВП «Кобеляцький» і ВП «Глобинський» протягом 2008-2010 років нарощують обсяги виробництва цукру по області.

Отже, ще в 1998 році в області функціонувало 11 цукрових заводів, в 1999 році був демонтований завод ім. Халтуріна, а у 2010 році в сезон переробки в області функціонувало всього сім цукрових заводів із десяти.

Україна має можливості для відродження цукробурякового виробництва, підвищення конкурентоспроможності та забезпечення потреб внутрішнього аграрно-продовольчого ринку і формування експортних ресурсів для відновлення своєї ніші на зовнішньому ринку цукру [1].

Полтавський регіон займає перше місце по виробництву цукру в Україні, у 2009 році вироблено 325451 тонна цукру або 26% від загального обсягу по Україні.

Важливим показником результативності переробки цукрових буряків є вихід цукру з одиниці сировини який залежить від якості цукросировини, яка надходить на переробку, і, зокрема, її цукристості та фізичної забрудненості. Вміст цукру в цукрових буряках залежить від умов вирощування і організації виробництва в сільськогосподарських підприємствах, а вихід цукру з сировини знижується залежно від обраної технології цукроваріння [3]. У 2009 році вихід цукру з буряків у середньому по цукрових заводах Полтавської області становив 14,38%, що на 0,22% більше порівняно з 2008 роком. Найвищий вихід цукру мають ТОВ «Райз-цукор» (Лохвицький цукровий завод) та ВП «Яреськівський цукровий завод», а найнижчий ВАТ «Ланнівський цукровий завод». Показники виходу цукру динамічні за роками, що свідчить про наявні резерви підвищення їх ефективності.

Приймання цукрових буряків у 2009 році зменшилось на 459 тис.т., що відповідно вплинуло на зменшення виробництва цукру в області на 83650 т., збільшилась забрудненість на 0,9 % і погіршився вихід цукру на 1,13%.

Сучасний кризовий стан розвитку цукрової промисловості зумовлений низкою об'єктивних і суб'єктивних факторів. Передусім безвідповідальним ставленням владних структур до потреб людей села, його працівників як виробничої, так і соціальної сфери. Наслідком цього є відсутність розробленої і затвердженої на високому рівні стратегії розвитку цукробурякового виробництва не тільки на віддалену перспективу, а й на найближчий період, що є стримуючим фактором інвестування галузі [2].

Область займає перше місце у виробництві цукру в Україні. В регіоні функціонують 7 цукрових заводів, які виробляють четверту частину цукру в нашій державі.

В цілому потрібно відмітити, що галузь бурякоцукрового виробництва находиться на стратегічному підйомі і має реальні шанси відновити свої позиції на ринку. Тому марку Полтавщині треба тримати за рахунок підвищення коефіцієнту вилучення цукру і нових технологій виготовлення, що в свою чергу потребує інвестування коштів.

Література:

•1. П.Т. Саблук, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська та ін. Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України; За ред. М.І. Кісіля, М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 478 с.

•2. П.Т. Саблук, М.Ю.Коденська, В.І. Власов Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку: Монографія; За ред. акад. П.Т. Саблука, проф. М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 390 c.

•3. О.Ю. Єрмаков, В.О. Габор Формування системи ефективного розвитку цукробурякового підкомплексу регіону // Бухгалтерія в сільському господарстві №6 [231] 2009р, с. 26-31.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>