XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чкан І.О. УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

асистент кафедри фінансів та кредиту Чкан І.О.

Таврійський державний агротехнологічний університет

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ

В умовах соціально-економічних й інституційних перетворень стратегічною метою українського суспільства є розбудова такої моделі державного управління, яка б повною мірою відповідала демократичним стандартам ефективного врядування з урахуванням специфіки вітчизняних політичних традицій. Охорона здоров'я належить до тієї сфери державного управління, яка безпосередньо стосується кожної людини. За суспільними оцінками і уявленнями, здоров'я - головний показник соціально-культурного розвитку та якості життя в країні, ефективності системи державного управління в цілому. Стратегічне управління системою охорони здоров'я  - важлива складова стратегічного управління країною в цілому. Перш ніж говорити про стратегію взагалі, необхідно знати в яких умовах буде реалізовуватися ця стратегія [2, с. 330].

У зв'язку з цим, особливо коли, все більшої актуальності набуває питання запровадження загальнообов'язкового соціального медичного страхування, виникає необхідність розробки механізму управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування, який включав би принципи, мету і завдання, функції механізму управління соціально-економічним потенціалом, інструменти його реалізації, а також інформаційну підтримку ухвалення об'єктивних рішень про стан і тенденції розвитку соціально-економічного потенціалу медичного страхування.

Концепція механізму управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування повинна базуватися на принципах, які б відображали основні правила фінансових дій і властивості фінансових процесів [1, с. 17].

В даний час відсутність єдиної думки відносно принципів управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування обумовлює об'єктивну необхідність обґрунтування системи принципів на основі яких можуть формуватися і реалізовуватися фінансові стратегії даного процесу.

Основними принципами управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування є: комплексність, оптимальність, ефективність, гнучкість, реалістичність, адаптивність, оперативність, об'єктивність [3].

Пропоновані принципи управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування створюють цілісну несуперечливу систему, яка знаходиться в логічному зв'язку із загальносистемними принципами його розвитку, і складають частину змістовної інтерпретації теоретичних основ управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування. Все це дозволяє синтезувати форми, структури, моделі і методи як інструменти механізму управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування.

Досягнення мети і вирішення поставлених завдань перед механізмом управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування можливо через достовірну інформацію, що нагромаджується в його базі даних (фінансова звітність у сфері охорони здоров'я, статистична інформація, інформація установ фінансово-кредитної системи, інша інформація). База даних повинна охоплювати всі основні аспекти управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування.

Мета, яка стоїть перед механізмом управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування заключається в підвищенні ефективності медичного страхування.

Завданнями механізму управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування є:

- визначення факторів, які впливають на розвиток соціально-економічного потенціалу медичного страхування;

- визначення оптимальної структури соціально-економічного потенціалу медичного страхування;

- визначення стратегії управління розвитком соціально-економічного потенціалу медичного страхування.

Звідси, процес управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування представлений комплексом дій, а саме:

- діагностика соціально-економічного потенціалу медичного страхування;

- оцінка структурної динаміки соціально-економічного потенціалу медичного страхування;

- моніторинг соціально-економічного потенціалу медичного страхування.

Таким чином, механізм управління соціально-економічним потенціалом медичного страхування не обмежується реалізацією якої-небудь однієї функції, а є координуючою системою забезпечення взаємозв'язку між діагностикою, оцінкою і моніторингом показників, які характеризують соціально-економічний потенціал медичного страхування, що дозволяє підвищити ефективність управління системою медичного страхування.

Література:

1. Карамишев Д.В. Стратегічні дослідження в державному управлінні соціальними системами / Д.В. Карамишев / Державне управління: теорія, методологія, упровадження. - К.: Вид-во НАДУ. - 2005. - № 2. - С. 17-21.

2. Карамишев Д.В. Управління системою охорони здоров'я у контексті стратегічного управління організацією / Д.В. Карамишев / Університетські наукові записки: Часопис Хмельницьк. ун-ту регіон. управління та права. - 2005. - № 3 (15). - С. 330-333.

3. Радиш Я.Ф. Державне управління охороною здоров'я в Україні: генезис, проблеми та шляхи реформування: (Монографія) - К.: Вид-во УАДУ. - 2001. - 360 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>