XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чмир О.В. Вплив туризму на країну перебування

Чмир Олеся Валеріївна
Студентка 3 курсу спеціальності ”Менеджмент організацій”
Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Вплив туризму на країну перебування

Туризм є популярною формою організації відпочинку, проведення дозвілля, пізнання рідного краю, навколишнього середовища, знайомства з історією, культурою і традиціями певної країни. Також це один із видів економічної діяльності, що стрімко і динамічно розвивається, випереджаючи за темпами зростання доходів нафтовидобуток і автомобілебудування.
У світі зявилась «державна мода» на туризм. Лише деякі держави не намагаються рекламувати себе як туристичні центри, адже туризм оживляє економіку.
На сьогоднішній день туризм став явищем, що увійшло у повсякденне життя майже третини населення планети. Більше того, на початку XXI ст. туризм за обсягами доходу справедливо посів третє місце серед провідних галузей світової економіки.
В багатьох країнах і регіонах туризм є основним джерелом прибутків. За чисельністю працівників індустрія туризму також стала однією з найбільших в світі - в ній зайнято понад 260 млн. чол., тобто кожний 10-й працюючий. Надходження з туристичних подорожей у світовому масштабі становлять понад 500 млрд. доларів США щорічно. Згідно з прогнозами експертів ВТО, обсяги міжнародного туризму зростатимуть щороку в середньому на 4%. Очікується зростання туристичного руху у світі з 700 млн. туристів щорічно до 937 млн. у 2010 році, за рахунок чого передбачається збільшення доходів до 1100 млрд. доларів США. Якщо ж до результатів міжнародного туризму додати ще й обсяги внутрішнього туризму, то показники зростуть щонайменше вдвічі.
Також туризм є вагомим джерелом створення робочих місць і одна з небагатьох галузей економіки, де залучення нових технологій не призводить до скорочення працюючого персоналу. Це має важливе значення, оскільки, поглинаючи більше робочої сили, туризм зменшує соціальну напругу в суспільстві. Крім того, світовий досвід показує, що індустрію туризму можна розвивати і в період економічних криз, що немало значить.
Туристичний бізнес стимулює розвиток різних галузей господарства, таких, як будівництво, зв'язок, харчова промисловість, сільське господарство, торгівля, виробництво товарів народного споживання та інші.
Вплив туризму на економіку країни перебування можна дослідити за допомогою оцінки економічного впливу туризму, яка основана на витратах туристів. Оскільки місцеві підприємства залежать від інших підприємств-постачальників, будь-які зміни витрат туристів у туристичній місцевості призведуть до змін на виробничому рівні економіки, доходів, зайнятості. Основні витрати, в першу чергу, ідуть на туристичні підприємства, які безпосередньо обслуговують туристів. Частина цих коштів виходить з економічного обігу на оплату імпорту товарів і послуг, які споживаються на місці перебування і ці кошти в подальшому не відіграють ролі в економічній діяльності території. Решта грошей використовується на придбання місцевих товарів та послуг, покриття власних витрат на енергоносії, оплату праці, податків та інше. В кожному циклі витрат частина коштів накопичується, частина сплачується державі у вигляді податків і вони перестають обертатись в економіці тієї чи іншої території.
Щоб дати відповідь на питання що ж є основною причиною, що спонукає туристів витрачати величезні кошти, потрібно, перш за все, знати характерні риси гостей з провідних країн світу. Використаєм маркетингові дослідження, проведені ВТО на початку XXІ століття.
Таблиця 1.
Цілі подорожей, % 2005р.

Країна

Відпочинок

Бізнес

Інші цілі

Як бачимо з табл.1, в 10 найбільш розвинутих країнах світу головним мотивом для здійснення подорожі залишається відпочинок.
І з табл.2 видно, що існують різноманітні види розміщення: готелі, безкоштовно у друзів, у власних будинках, кемпінгах тощо.
Таблиця 2.
Прихильність до різноманітних видів розміщення, % 2005р.

Країна

Готель

Безкоштовно у друзів

Власний будинок

Кемпінг

Інші види

Також у міжнародному туризмі зустрічаються люди з різним достатком. В туристських потоках майже усіх країн переважають представники середнього класу. (табл.3)
Таблиця 3.
Розподіл туристичного потоку за соціальним статусом, % 2005р.

Країна

Люди з невисоким достатком

Середній клас

Вищий клас

Знаючи мету подорожей, прихильність до різноманітних видів розміщення, розподіл туристичних потоків за соціальним статусом і ефективно використовуючи їх, можна наперед спланувати фінансові потоки, які суттєво вплинуть на економіку тієї чи іншої країни.
Туризм стимулює розвиток елементів інфраструктури - готелів, ресторанів, підприємств торгівлі тощо. Він призводить до збільшення доходної частини бюджету за рахунок податків. Крім цього туризм має широкі можливості для залучення іноземної валюти і різного роду інвестицій. Також вплив туризму на економічний розвиток виявляється у підвищенні ділової активності і розширенні виробництва товарів і послуг в результаті збільшення платоспроможного попиту за рахунок іноземних та місцевих екскурсантів. Також важливими є соціальні функції туризму, який формує відчуття патріотизму, колективізму, моральних та етичних цінностей. Ще один дуже важливий фактор - вплив туристичної діяльності на навколишнє середовище. Позитивний вплив включає охорону і реставрацію пам'ятників природи, історії, культури, створення національних парків і заповідників, збереження лісів, захист рослинного і тваринного світу. Негативний вплив, на жаль, більший. Це вплив на якість води, повітря, понівечення історичних пам'ятників вандалами. Деякі види туристського відпочинку, такі, як полювання, риболовля, збирання рослин, завдають негативного впливу живій природі і призводять до зменшення чисельності або навіть до повного зникнення фауни та флори певних територій та інше. Зростання населення в туристських регіонах, будівництво нових туристичних потужностей потребує залучення якомога більшої кількості природних ресурсів, що, у свою чергу, збільшує навантаження на навколишнє середовище.
Хоча туризм і є однією з найдавніших форм діяльності людини, його мала дослідженість вражає. Все більше галузей економіки прямо чи опосередковано починають працювати в структурі туризму, створюючи тим самим немалі прибутки. Вплив його на світову економіку і на окремі країни просто колосальний. Дивлячись на все вищезгадане слід зазначити, що необхідність розвитку туристичної діяльності є досить висока.
Література:
1. Александрова Г.Ю. Міжнародний туризм. – М.:Аспект Прес, 2001.
2. Бейдик О. О. Словник-довідник з географії туризму, рекреології та рекреаційної географії. - К.: Палітра, 1997.
3. Бригс С. Маркетинг в туризмі. - К.: Знання-Прес, 2005.
4. Крачило М.П. Основи економічної теорії. - К., 1997.
5. Школа І.М., Григорків В.С, Кифяк В. Ф. Розвиток міжнародного туризму в Україні. - Чернівці, 1997.
6. Сергій Жуков. Філософія туризму// Український туризм - 2007. - №5.
7. Туризм - джерело валюти і не тільки // Урядовий кур'єр. - 1995.- №114.
8. Туристичні компанії і ринки. Прогнози і тенденції//Новини турбізнесу – 2008 - №3.
9. http://www.tour.com.ua.
10. http://www.world-tourism.org.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>