XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чорний А. В., Паскар М. О. АНАЛІЗ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Керівник: Чорний А. В.

Паскар М. О.

Буковинський державний фінансово-економічний університет

АНАЛІЗ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Постановка проблеми. Економічна ситуація в Україні, яка склалася сьогодні, свідчить про продовження наслідків фінансової кризи. Це засвідчує багато факторів: рівень дефіциту бюджету, стан безробіття, результати діяльності підприємств, доходи населення. Як соціально-економічна категорія, заробітна плата в умовах ринкової економіки повинна виконувати такі функції: відтворювальну, стимулюючу, регулюючу, соціальну,    облікову [1].

 Заборгованість із виплати заробітної плати досягла свого максимального рівня у 1999 році, впродовж 2000-2007 років вона скоротилась до 668,7 млн. грн., а починаючи з 2008 року знову розпочалось її зростання.

Метою дослідження є аналіз сучасної ситуації щодо виникнення і розвитку заборгованості із заробітної плати за видами економічної діяльності у Чернівецькій області.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями в цьому напрямку займалися К.В. Шаламай [1], А. Соколюк  [2], В. Костюк [3] та ін.

Виклад основного матеріалу. Заробітна плата - одна з головних економічних категорій, яка поєднує інтереси працівників, підприємців та держави і безпосередньо впливає на рівень життя населення. Вона є показником досягнень і прорахунків суспільства.

 Проблема несвоєчасної виплати заробітної плати - одна з найгостріших соціальних проблем, яка до цього часу не розв'язана, чим порушуються права працівників на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, своєчасне одержання винагороди за працю, гарантовані статтями 43 та 48 Конституції України.

Заробітна плата як засіб існування і основний елемент задоволення різноманітних потреб населення є важливим соціально-економічним індикатором рівня життя населення. Погіршення економічної ситуації як в економіці країни, так і на підприємствах різних форм господарювання породжує негативне соціально-економічне явище на підприємстві - заборгованість із виплати заробітної плати у підприємствах будь-якого виду діяльності.

Норми соціальних гарантій із заробітної плати є одними із сталих показників соціального та економічного розвитку як області так і країни в цілому [3].

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівників підприємств, установ та організацій області за листопад 2011 року зменшився на 10,6% або на 69,6 тис. грн. і на 1 грудня 2011 року становила 579,5 тис. грн. Порівняно з початком 2011 року сума боргу зменшилася в 5.4 раза або на 2572,3 тис. грн. Загалом  обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2011 року становив 0,2% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2011 року. За видами економічної діяльності він коливається від 0,6% у будівництві до 1,0% у сільському господарстві, мисливстві та пов'язаних з ними послугах.

За листопад 2010 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 9,8% або на 424 тис. грн. і на 1 грудня 2010 року становила 3921,2 тис. грн., а порівняно з початком 2010 року - на 31,3% або на 1784,1 тис. грн. Загалом обсяг невиплаченої заробітної плати на 1 грудня 2010 року становив 1,5% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2010 року. За видами економічної діяльності цей показник коливається від 0,2% в установах охорони здоров'я та надання  соціальної допомоги до 10,6% - у будівництві.

Розглянемо динаміку суми заборгованості з виплати заробітної плати у 2009-2011 роках у млн.. грн.( станом на перше число відповідного місяця).

image002686.gif

З даного графіка бачимо, що сума заборгованості із виплати заробітної плати у 2011 році зменшилася у кожному місяці в порівнянні з відповідними місяцями 2010 і 2009 років. У січні ця сума зменшилася на 2,5 млн. грн. відповідно до 2010 року і на 0,3 млн. грн. відповідно до 2009 року і становить 3,2 млн. грн. Це відбулося здебільшого за рахунок дотацій з державного бюджету.

Найбільша заборгованість у Чернівецькій області 2011 року становила у лютому (4,5 млн. грн.), що було спричинене тим, що на початку 2011 року зменшилися індекси промислової продукції за основними видами діяльності.  Але це менше на 3,5 млн. грн. відповідно до 2010 року і на 1,3 млн. грн. - до 2009 року. Тобто, бачимо позитивну тенденцію до зменшення заборгованості із виплати заробітної плати у Чернівецькій області у 2011 році. Ця тенденція спричинена також збільшенням індексу сільськогосподарського виробництва у 2011 році порівняно з 2010 і 2009 роками.

Найменша заборгованість із виплати заробітної плати у 2011 році досягнута була у листопаді і грудні і становила лише 0,6 млн. грн. У 2009 і 2010 роках цей показник був однаковий у відповідних місяцях, у 2011 році зменшився на 6,2 млн. грн. (у листопаді) і на 6 млн. грн. (у грудні).

Станом на 1 грудня 2010 року значну частку заборгованості з виплати заробітної плати становили борги в промисловості (38,2% загальної суми боргу), будівництві (27,3%) та в сільському господарстві, мисливстві та пов'язаних з ними послугами (17,3%), оскільки  за 2011 рік підприємствами виконано будівельних робіт на 98,3% до обсягів 2010 року.

Станом на 1 грудня 2011 року значну частку заборгованості становили також борги в промисловості (55,9% від загальної суми боргу).

Серед регіонів області найбільша частка боргу  виплати заробітної плати у 2011 році була в Чернівцях (58,2% від загальної суми боргу по області) та Вижницькому районі (17,9%). А у 2010 році - у Сторожинецькому (12,2%) та Новоселицькому районі (10,3%). На міста Чернівці та Новодністровськ у 2010 році припало відповідно 52,3% та 6,9% загальної суми боргу.

Зменшення суми боргу у 2011 році з виплати заробітної плати відбулося у сфері операцій з нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям(на 36,0% або на 53,0 тис. грн.) і промисловості (на 23,0% або на 96,5%).

У 2010 році спостерігаємо зростання суми заборгованості на підприємствах лісового господарства та пов'язаних з ним послугах (на 17,6% або на 8,9 тис. грн.), в установах охорони здоров'я та надання соціальної допомоги  (на 15,3% або на 7,1 тис. грн.), сільського господарства, мисливства та пов'язаних з ними послугах (на 4,4% або на 28,7 тис. грн.) та у сфері діяльності транспорту та зв'язку (на 3,5% або на 4,4 тис. грн.).

Висновки. Отже, як видно із вище проведеного дослідження, заборгованість із виплати заробітної плати у Чернівецькій області у 2011 році зменшилася порівняно із 2010 і 2009 роком.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати у 2011 році становила 579,5 тис. грн., у тому числі у місті Чернівці 337,4 тис. грн., у Вижницькому районі - 103,9 тис. грн., у Сторижинецькому - 78,8 тис. грн., у Хотинському - 59,4 тис. грн.

Загальна сума невиплаченої заробітної плати у 2010 році становила 3921,2 тис. грн., у тому числі у місті Чернівці 2050,7 тис. грн., у Вижницькому районі - 262,1 тис. грн., у Сторижинецькому - 479,8 тис. грн., у Хотинському - 59,4 тис. грн.

У 2011 році порівняно з 2010 роком обсяг експорту зріс на 28,8%, імпорту - на 46,6%, що покращило становище Чернівецької області і дало поштовх до зменшення суми заборгованості по виплаті заробітної плати.

Незважаючи на прийняття цілої низки законів про забезпечення своєчасної виплати заробітної плати ("Про захист грошових вимог працівників у разі банкрутства роботодавця", "Про оплату праці", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати", "Про внесення змін до Кримінального Кодексу України і Кодексу України про адміністративні правопорушення"), на сьогодні нормативно-правова база, яка регулює це питання, є неповною.

Література:

1. Шаламай К.В., Шилова Т.С. Заробітня плата як фактор стимулювання розвитку національного виробництва.

2. Соколюк А. Невідповідність мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

3. Костюк В. Мінімальна зарплата - ключова соціально трудова гарантія / В. Костюк // Праця і зарплата. - 2009. - №10 (638). - С. 12-15.

4. Інтернет ресурс: [http://www.bukovina.biz.ua/]

5. Інтернет ресурс: [http://www.cv.ukrstat.gov.ua/]

6. Інтернет ресурс:http://www.acrada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16727012]

 

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>