XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чубань А.В. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МОДАЛЬНОГО ДІЄСЛОВА MAY У БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ТА У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Чубань Андрій Валентинович

Національний авіаційний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ МОДАЛЬНОГО ДІЄСЛОВА MAY У БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЇ ТА У НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

  Комунікація - це основа будь-якого суспільства. І в сучасному суспільстві все важливішою стає бізнес-комунікація. Через непорозуміння у сфері бізнесу можуть виникнути досить серйозні проблеми, тому варто звернути увагу на деякі аспекти перекладу у даній сфері. Окреме місце посідає питання перекладу модального дієслова may, що пояснюється певними особливостями в ході перекладу, про які необхідно знати.

Мета нашого дослідження полягає у визначенні особливостей перекладу модального дієслова may у наукових текстах та бізнес спілкуванні. Реалізація даної мети передбачає розв'язання наступних завдань: 1) Навести та проаналізувати приклади перекладу модального дієслова may в науковому тексті та в межах бізнес-комунікації; 2) Визначити особливості перекладу модального дієслова may.

Проаналізувавши науково-технічну літературу ми визначили певні тенденції у перекладі модального дієслова may. Оскільки бізнес можна вважати окремою галуззю науки, що базується на вокабулярі та термінології зі сфери економіки, то ми будемо розглядати надалі переклад модального дієслова may саме на прикладах з бізнес-комунікації.

Щоб визначити основні способи та особливості перекладу треба розглянути основні значення модального дієслова may, яких воно здатне набувати як в науково-технічній сфері, так і в сфері бізнесу:

•      фактична можливість зробити щось;

•      припущення, засноване на невпевненості.

На основі цих значень можна виокремити основні способи та особливості перекладу модального дієслова may:

•        За допомогою дієслова «могти» з неозначеною формою дієслова:

This may prove to be serious flaw in his argument. - Це може виявитися серйозною вадою його аргументу [1, с. 51]. В даному випадку для перекладу модального дієслова may використовується дієслово «могти» з неозначеною формою дієслова, що вказує на фактичну можливість цієї дії.

•        За допомогою слова «можна» з неозначеною формою дієслова

She does not deny that other interpretations of the same data may be made. - Вона не заперечує, що можна й по-іншому інтерпретувати ці ж дані [1, с. 52]. Тут для перекладу модального дієслова may було використано сполучення слова «можна» з неозначеною формою дієслова, що надає значення фактичної можливості даному реченню.

•        За допомогою парантетичного прислівника «можливо» з формою минулого чи майбутнього часу дієслова присудка

It may be helpful to illustrate this by some simple diagram. - Можливо, буде корисно проілюструвати це кількома простими діаграмами [1, с. 51]. Дане речення може бути використане на будь-якій бізнес конференції. Як бачимо, в даному випадку парантетичний прислівник «можливо» підкреслює непевність припущення.

He may have underestimated both the complexity and the theoretical interest of these branches of science. - Він, можливо, недооцінив і складності, і теоретичного значення цих галузей науки [7, с. 52]. В даному випадку також бачимо, що при перекладі було використано парантетичний прислівник «можливо», що надає відтінок невпевненості даному припущенню.

Оскільки сфера бізнесу є однією з галузей науки, то основні способи перекладу модального дієслова may в науково-технічних текстах та в бізнес-комунікації будуть спільними.

Модальне дієслово may є досить поширеним в бізнес дискурсі. До основних способів перекладу модального дієслова may належать:

•  Переклад за допомогою дієслова «могти» з неозначеною формою дієслова

•  Переклад за допомогою парантетичного прислівника «можливо» з формою

•  Переклад за допомогою слова «можна» з неозначеною формою дієслова

Особливості перекладу модального дієслова may багато в чому залежать від контексту та стилю, в якому воно вживається. Також при перекладі необхідно враховувати граматичну структуру речення, так як вона дуже сильно впливає на значення модального дієслова may.

Література:

1. Беляева Е.И. Модальность и прагматические аспекты директивных речевых актов в современном английском языке. Автореф. дис. докт. филол. наук. - М., 1988. - 32с.

2. Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: В 2ч. - Вінниця: Нова книга, 2001. - Ч. 1: Граматичні труднощі. - 272 с.

3. Карабан В.І., Черноватий Л.М. Переклад англомовної економічної літератури. Економіка США: загальні принципи: Навч. посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти. - Вінниця, Нова книга, 2007. - 416 с.

4. Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 квітня 2008 р. / за заг. ред.А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. - К.: НАУ, 2008. - 220с.

5. Тураєва З.Я. Лингвистика текста на исходе второго тысячелетия // Вісник Київського лінгвістичного ун-ту - Сер.Філологія - Т.2., 1999. - с.17-25

6. Федоренко О.І. Науково-технічний переклад: Навчальний посібник. - Тернопіль: Вид-во Карп'юка, 2002. - 246 с.

 

e-mail: never.08@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>