XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чубко В.В. ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ

Чубко Вікторія Володимирівна

студентка 3 курсу , юридичного факультету

Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченко

  ЮРИДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ЗВ'ЯЗКУ З ПРИМИРЕННЯМ ВИННОГО З ПОТЕРПІЛИМ

Відповідно до ст. 1 ККУ одним із завдань Кримінального кодексу України є охорона прав і свобод людини і громадянина від злочинних посягань. Основними специфічними засобами здійснення зазначеного завдання є заходи кримінальної відповідальності. Давно вже визнано, що такі заходи не завжди є необхідною і доцільною реакцією держави на вчинений злочин. Відповідно до ст. 46 ККУ «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням винного з потерпілим» особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона  примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Застосування ст. 46 КК породило ряд питань кримінально-правового та кримінально-процесуального характеру. Відсутність єдності в їх вирішенні призводить не тільки до труднощів на практиці, але й до дискусій в теорії.

В цілому положення, що стосуються примирення винного з потерпілим та усунення заподіяної потерпілому шкоди в кримінальному праві, можуть бути вказані у кримінальних законах різних країн в якості:

1) обставин, що пом'якшують кримінальну відповідальність або покарання, або обставин, що враховуються при призначенні покарання;

2) підстав звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

3) спеціальної підстави звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, передбаченого главою або статтею Особливої частини кримінального закону.

Більшість кримінальних законів містять згадування про примирення винного з потерпілим і (або) усунення заподіяної шкоди як обставини, що пом'якшує відповідальність (покарання).

Стаття 22 КК Іспанії в якості обставини, що пом'якшує кримінальну відповідальність, називає дії винного, спрямовані на відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому, або усунення його наслідків на будь-якій стадії виробництва до винесення вироку.

Як зазначалося, примирення винного з потерпілим може також виступати і як самостійного підстави звільнення від кримінальної відповідальності. Це характерно лише для кримінального законодавства Іспанії.

Статтею 32 КК КНР встановлювалося, що стосовно осіб, які вчинили незначні злочини і яких немає необхідності залучати до кримінальної відповідальності, можна не застосовувати кримінального покарання; з урахуванням конкретних обставин справи може бути винесено громадський осуд або вони можуть бути зобов'язані письмово покаятися, принести вибачення , відшкодувати збиток або компетентним адміністративним органом на них може бути накладено адміністративне стягнення.

У Новій Зеландії для вирішення конфліктів, що виникли в результаті вчинення злочину неповнолітніми, широко застосовуються сімейні конференції. Вони дозволяють жертві злочину, самому злочинцеві, його батькам і органам влади зустрітися «віч-на-віч» і обговорити ситуацію, що створилася, сказавши один одному те, що вони бажають у зв'язку з ситуацією, Результатом таких конференцій є прохання про прощення з боку винного та пропозиції (його і батьків) про усунення заподіяної шкоди.

Програми примирення іноді стосуються досить серйозних злочинів. Так, в Британській Колумбії примирення допускається за такими злочинами, як збройне пограбування, серійні згвалтування і вбивство.

Вирішення конфліктів між злочинцем і жертвою шляхом укладення примирення здійснюється і в країнах Латинської Америки.

У Бразилії немає будь-яких органів, що займаються питаннями примирення жертви і злочинця. Але суди можуть виносити вісім різних альтернативних позбавленню волі вироків, у тому числі й грошову компенсацію на користь потерпілого.

Компенсація - відшкодування матеріальної та особистого шкоди, заподіяної потерпілому - як кримінальне покарання, відомо в країнах, що розвиваються з найдавніших часів. В даний час цей захід включена в перелік покарань, що містяться в законодавстві Гани, Індії, Кенії, Малаві, НДРЄ, Папуа - Новій Гвінеї, Соломонових Островів, Судану, Танзанії, ЦАР, Уганди, Ефіопії та інших країн.

У країнах, що розвиваються окремо про примирення у кримінальному законодавстві не згадується. Однак тут ще з найдавніших часів зберігся такий вид покарання як компенсація (відшкодування матеріального й особистого шкоди, заподіяної потерпілому).

Примиритися - значить припинити ворожнечу, відновити згоду, мирні відносини; терпимо ставитися до чого-небудь. В основі будь-якого примирення лежить прощення (в даному випадку винного потерпілим). Примирення може відбутися тільки тоді, коли потерпілий від злочину простить винному (можливо під певною умовою) те, що він зробив.

Поняття «прощення» у Біблії має на увазі наявність, принаймні, двох осіб: одного, який скоїв якийсь вчинок, і другого - жертву образи. Прощаючи, ображений відмовляється від свого права на справедливу відплату, вирішивши не відповідати кривднику, як він того заслуговує. Якщо кривдник кається і приймає прощення, колишні стосунки, зіпсовані нанесеною образою, відновлюються.Таким чином, і примирення, і прощення - це прояв людьми певних почуттів, вчинення певних дій. Спільним для них є те, що це призводить до відновлення добрих відносин між посвареними або, принаймні, до усунення ворожнечі. Прощаючи, ображений проявляє милосердя до кривдника. Останній тільки приймає (або не приймає) цю милість.

Примирення є кращим результатом для справ, за якими винний щиро усвідомив свою провину, готовий вибачитися, згладити конфлікт, що виник з його вини.

Положення статті 46 Кримінального кодексу, сформульовані таким чином, що навіть за наявності всіх встановлених вимог (вчинення злочину вперше, невелика тяжкість вчиненого злочину, необережний злочин середньої тяжкості, примирення з потерпілим) компетентні органи не зобов'язані звільняти винного від кримінальної відповідальності, якщо він не відшкодує завдані збитки або усуне заподіяну шкоду.

Кримінологічною умовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим слід вважати наявність думки потерпілого про небажання залучати винного до кримінальної відповідальності.

Не останнє значення для примирення, а як наслідок і для звільнення від кримінальної відповідальності мають ті відносини, які існували між винним і потерпілим до вчинення злочину, наскільки ці люди були знайомі.

Більш ніж у 80% випадків винний і потерпілий мали певні стосунки до вчинення злочину, що, на нашу думку, може зіграти величезну роль у досягненні примирення, а в подальшому і для звільнення від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 46 ККУ Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим, особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо воно примирилися із потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну потерпілому шкоду.

Звільнення від кримінальної відповідальності - це завжди відмова держави від осуду (осуду) діяння і особи яка його вчинила. Для того щоб така відмова був правомірним, кримінальний закон встановлює ряд вимог (критеріїв), за наявності яких компетентні органи можуть прийняти відповідне рішення.

Категорія злочину і вчинення злочину вперше - це ті обставини, які зобов'язують суд розглянути можливість застосування норм про звільнення від кримінальної відповідальності і від яких залежить ухвалення рішення про звільнення від кримінальної відповідальності. Однак вони не є тим достатнім приводом, який виправдовує звільнення, тобто ці два критерії є умовами звільнення.

Першою умовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим є те, що звільненню підлягає особа, яка вперше вчинила злочин. Під особою, що вперше вчинила злочин, слід розуміти:

1) особа, фактично вчинила злочин вперше;

2) особа, фактично вчинила злочин не в перший раз, але якщо:

а) за раніше скоєний злочин закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності;

б) за раніше скоєний злочин закінчилися строки давності виконання обвинувального вироку;

в) судимість за раніше скоєний злочин погашена або знята, в тому числі в силу акту амністії або помилування;

г) за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за яким-небудь підставами: у зв'язку з дійовим каяттям, у зв'язку з примиренням з потерпілим, у зв'язку зі зміною обстановки;

д) за раніше скоєний злочин неповнолітній був звільнений від кримінальної відповідальності з застосуванням до нього примусових заходів виховного впливу

Не можна визнати особа, яка вперше вчинила злочин, за наявності ідеальної сукупності злочинів, тобто коли особа однією дією (актом бездіяльності) здійснює відразу два або більше злочинів, не дивлячись на те що всі ці злочини скоюються винним в перший раз.

Другою умовою звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням з потерпілим є вчинення злочину невеликої тяжкості.

Третьою умовою є вчинення необережний злочин середньої тяжкості.

Суб'єкти примирення. У примирення їх повинно бути мінімум два: 1) особа, яка вчинила злочин і 2) потерпілий, так  при його відсутності втрачає сенс підстава звільнення від кримінальної відповідальності, передбачений ст. 46 КК У.

Обидва цих суб'єкта мають однакове значення для вирішення питання про звільнення: особа, яка вчинила злочин, тому що саме вона претендує на звільнення, потерпілий, так як його наявність - передумова, для позитивних дій винного, направлених на примирення.

Суб'єкти примирення - це особи, між якими досягнуто угоду про мир після скоєного злочину. Суб'єкти, які беруть участь у примиренні - особи, що сприяють своїми активними діями досягненню примирення між винним і потерпілим. До суб'єктів, які беруть участь у примиренні, можна віднести громадські об'єднання або організації, захисника обвинуваченого (підсудного), представника потерпілого, інших осіб, які не завжди можуть бути учасниками кримінального процесу.

Перший суб'єкт примирення - особа, яка вчинила злочин.

Другим суб'єктом примирення є потерпілий.

Відповідно до п. 1 Декларації основних принципів правосуддя для жертв злочину і зловживання владою, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 29 листопада 1995р., Під терміном "жертва" розуміються особи, яким індивідуально або колективно було завдано шкоди, включаючи тілесні ушкодження або моральний збиток, емоційні страждання, матеріальні збитки або суттєве обмеження їх основних прав в результаті дії або бездіяльності, що порушує чинні національні кримінальні закони держав-членів, включаючи закони, що забороняють злочинне зловживання владою.

Більш повне і вірне, визначення потерпілого дано А.В. Сумачевим. «Постраждалим у кримінальному праві є особа, якій через порушення її охоронюваних кримінальним законом прав безпосередньо заподіяно моральну, фізичну, майнову шкоду, емоційні страждання, або мало місце істотне обмеження основних прав і свобод такої особи в результаті шкідливих діянь, передбачених кримінальним законом, або створена реальна можливість заподіяння зазначеної шкоди в результаті замаху (приготування) на злочин ».

Питання про те, в якості кого повинні виступати близькі родичі особи, яка загинула в результаті вчиненого злочину, в юридичній літературі до прийняття КПК України залишався дискусійним. Одні автори вважають, що близькі родичі загиблого повинні визнаватися потерпілими, як зазнали моральної або майнової шкоди. Інші вважають визнання родичів загиблого потерпілими як виняток із загального правила. Третя група авторів визнає близьких родичів лише представниками потерпілого. Певну ясність у це питання вніс Верховний суд СРСР. У пункті 4 зазначеного вище Постанови Пленуму зазначено, що в цьому випадку з урахуванням домовленості між близькими родичами один з них визнається потерпілим. Якщо на надання прав потерпілого наполягають декілька осіб з числа близьких родичів загиблого, вони також можуть бути визнані потерпілими.

Чи має особа, визнана представником потерпілого, право примиритися з особою, винним у скоєнні вбивства його близького родича?

З одного боку, у разі смерті потерпілого фактично шкода заподіюється життя цієї людини, а не тій особі, якій буде дозволено право представляти інтереси загиблого під час кримінального процесу.

Суб'єктивна сторона примирення. Це внутрішня сторона, яка відображає психічне ставлення особи до своєї поведінки, в даному випадку - до позитивних посткрімінальних вчинків. Мета, яку переслідує особа, здійснюючи дії, передбачені в ст. 46 КК У, - це досягнення миру з потерпілим.

Суб'єктивна сторона потерпілого від злочину характеризується тим, що  він усвідомлює характер скоєних ним самим і особою, яка вчинила злочин, дій, спрямованих на примирення, передбачає настання певних наслідків - звільнення винного від кримінальної відповідальності - і бажає настання цих наслідків.

Метою дій потерпілого може бути задоволення своїх особистих інтересів, бажання звільнення винного від кримінальної відповідальності та інші. Можна говорити про переслідування потерпілим відразу ж кількох цілей. Мотиви його поведінки також можуть бути різними: особиста вигода, жалість до винного та ін

Об'єктивна сторона примирення. До об'єктивної сторони примирення як основи звільнення від кримінальної відповідальності слід віднести: певні дії, з яких воно складається і які необхідні для звільнення, їх наслідки, причинний зв'язок між діями і наслідками, а також час і спосіб вчинення цих дій.

Для звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 76 КК РФ особа повинна виконати як мінімум дві дії: 1) примиритися з потерпілим і 2) загладити заподіяну йому шкоду або збитки.

Примирення означає оформлений в належній процесуальній формі відмову потерпілого від своїх початкових претензій і вимог до особи, яка вчинила злочин, відмову від прохання притягнути її до кримінальної відповідальності (якщо кримінальну справу ще не порушували) або прохання припинити кримінальну справу, порушену за його заявою.Примирення означає добровільний, чітко виражений відмова потерпілого від судового захисту своїх прав. Примирення - двосторонній акт, вимагає згоди не тільки потерпілого, а й обвинуваченого.

У будь-якому випадку це дії, так чи інакше спрямовані на досягнення миру між винним і потерпілим: прохання про прощення з боку винного і, відповідно, прощення з боку потерпілого, пропозиції обох сторін про форми і способи відшкодування шкоди та ін.  Ці дії можуть виражатися в усній формі, письмово - все залежить від волевиявлення суб'єктів примирення. Однак, у кожному випадку компетентні органи повинні з'ясовувати питання про те, якими заходами (способами) було досягнуто примирення.

Говорячи про роль потерпілого у відновленні мирних відносин, слід відзначити, що поведінка потерпілого також не може бути пасивною. Він, звичайно ж, може і не робити ніяких дій для досягнення миру, але в будь-якому випадку він повинен категорично висловити свою волю: погоджуватися чи не погоджуватися на примирення. Якщо воля потерпілого не виражена, то про примирення говорити не можна.

Не є істотним, питання про те, хто повинен бути більш активним у процесі примирення: винний або потерпілий. Їх зусилля щодо досягнення миру можуть бути рівними або нерівними. Звичайно ж, в ідеальному вигляді ініціатором примирення і його більш активним учасником повинна бути особа, яка вчинила злочин: вона винна в події, вона і має виправити скоєне. Однак не слід виключати того, що примирення може бути досягнуто за ініціативи та зусиллями потерпілого.

Примирення є усунення виниклих негативних і відновлення (процес і результат) порушених злочином мирних (нормальних) відносин між особою, яка вчинила злочин та особою, що постраждали від нього.

Другою позитивною дією, яку необхідно здійснити винному, є відшкодування збитків або усуненя шкоди.

Згідно ч.2 ст 22 Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрат, які особа зробила або мусить зробит для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

Виділяють фізичну шкоду, майнову, особисту немайнову (моральну).

Фізична шкода виражається в заподіянні шкоди здоров'ю, життю і тілесної недоторканності потерпілого.

Майнова шкода - це шкода, заподіяна в результаті посягання на майнові права та інтереси потерпілих.

Моральна шкода (фізичні або моральні страждання) - це шкода, заподіяна діями, що порушують особисті немайнові права громадянина або посягають на належні громадянину нематеріальні блага

Яким же чином може бути загладжена заподіяну шкоду?

Матеріальна шкода конкретна, тобто шкода визначається реальною сумою витрат, понесених потерпілим. Витрати повинні бути підтверджені документами.

Завдана майнова шкода може бути усунена різними способами. При визначенні розміру майнової шкоди слід виходити з положень ст. 22 ЦК У, яка встановлює, що під збитками (а в цьому випадку шкоду і збитки можна використовувати як поняття тотожні) розуміються витрати, які особа, чиє право порушене, зробила або повинне буде зробити для відновлення порушеного права, втрати або пошкодження його майна ( реальні збитки), а також неодержані доходи, які ця особа одержала б при звичайних умовах цивільного обороту, якби його право не було порушене (упущена вигода).

Найбільш простий і надійний спосіб відшкодування майнової шкоди - виплата грошей. Крім грошових виплат майнова шкода може бути усунена іншими способами: надання рівноцінного майна замість знищеного чи пошкодженого, відновлення майна власними силами або за свій рахунок, надання послуги чи виконання роботи для потерпілого на суму заподіяної шкоди та ін. Способи загладжування майнової шкоди залежать, природно , від конкретних обставин справи і думки потерпілого. Можливе відшкодування майнової шкоди відразу декількома способами.

Фізичну шкоду, як правило, взагалі неможливо загладити в немайнової формі. Загладжування фізичної шкоди відбувається зазвичай у формі компенсації потерпілому витрат на лікування, відновлення здоров'я і т.д., що дозволяє судити про наявність між сторонами цивільно-правових відносин, пов'язаних із зобов'язанням щодо відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю.

Фізична шкода може бути усунена тими ж способами, що і шкода майнова: не тільки грошима, але й наданням, наприклад, безпосередньо лікарських препаратів, допомогою з доставки в лікарню і назад і т.п.

Питання про загладжуванні моральної шкоди, заподіяної злочином, представляє найбільшу складність у порівнянні з попередніми видами шкоди. Відшкодування моральної шкоди, як вже зазначалося у цій роботі, також регулюється цивільним законодавством. Однак, на нашу думку, не можна при вирішенні питання про відшкодування моральної шкоди використовувати чітко встановлені критерії, так як страждання і психічні реакції в цілому пов'язані більшою мірою з особливостями конкретної людини. Говорити про усунення моральної шкоди, так само як і фізичної, в повному обсязі взагалі не можна, так як ніякими словами, діями, сумою грошей не можна згладити, звести до мінімуму пережите у зв'язку із вчиненим злочином.

Література:

•1.    Останина В.В. Освобождение от уголовной ответственности в связи с  примирением с потерпевшим: Учебное пособие / Кемеровский госуниверситет. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2004. -131с.

•2.    Кримінальний кодекс України

•3.    Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2-х т. -СПб.: Альфа, 1996.- Т.1. - С. 31.

•4.    Рене Давид. Основные  правовые  системы современности: Сравнительное  право  /  Пер. с  фр. 

      М.А. Крутоголова,  В.А. Туманова.  - М.: Прогресс, 1964.  - С. 39, 41, 51.

•5.    Пашин С. Понимание преступления  // Угол. право. - 2000. - .№ 3. - С.83.

•6.    Региональный доклад - Латинская Америка. Новый век - Новые подходы. Роял Холловай / Лондонский университет. Эгхам. Сурри. С. 6.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>