XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Чуркіна О.С., Гладкова О.В. ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ.

Рубрика: Економіка

В світовому господарстві, включаючи країни, що розвиваються та країни з перехідною економікою, фондові біржі виступають центральною ланкою ринку цінних паперів та відіграють дуже важливу роль не тільки у валютно-фінансовій системі країни, а й в економіці держави взагалі.

         Особливою проблемою як для інвесторів, так і для громадян є проблема інформації на фондовому ринку.   Будь яка інвестиція починається з отримання інформації про об'єкт інвестування та доцільність інвестицій. Інформаційне забезпечення є однією з найважливіших складових ефективної діяльності інституціональних інвесторів.

         Сьогодні інформаційна інфраструктура ринку цінних паперів України досить повільно, причому 60% інформації, що надається учасниками ринку цінних паперів Держфінмоніторингу ,містить помилки. Отже, пожвавлення у цій сфері вкрай необхідне.

         Успішне становлення та розвиток фондового ринку потребує широкого забезпечення усіх учасників фондового ринку повною інформацією щодо умов випуску та обігу цінних паперів на ринку у доступному форматі. До того ж, інформація має охоплювати усі дані про емітентів цінних паперів, їхній поточний фінансово-економічний стан та перспективи розвитку, дані про фінансових посередників, переміщення цінних паперів, інтернаціональні, національні та регіональні ринки тощо.

         Таким чином, інформація повністю віддзеркалюється на замовлення на цінні папери і навіть впливає на їхній курс.

                   На розвинених фондових ринках існує механізм фінансових консультантів, які забезпечують інвесторів необхідною інформацією. Найвідомішими консультантами з фондового ринку є компанія Bloomberg, Reuters.  Головна  їх функція - надання оперативної інформації з докладним аналізом ситуації на ринку, а також політичні новини та їхній вплив на ситуацію на фондовому ринку, економічні новини;  загальні фінансові новини; інформація про загальну ситуацію на фондовому ринку та інформація в розрізі головних сегментів фондового ринку.

В результаті приватний сектор має змогу реально отримати кваліфіковану інформацію про ситуацію на ринку в цілому, так і з окремих видів цінних паперів. Подання інформації провадиться як шляхом особистого спілкування із консультантом за телефоном, так і через супутникове телебачення та мережу Internet.

         Нещодавно і український фондовий ринок здобув постійну та ефективно функціонуючу інформаційну підтримку,  сформовано єдиний інформаційний масив даних про емітентів цінних паперів, нещодавно повідомила про відкриття нового проекту „Інформаційне обслуговування українського фондового ринку" на інформаційному порталі  http://www.smida.gov.ua/

         Портал http://www.smida.gov.ua/ - єдина офіційна інформаційна система, яка зберігає інформацію за всіма акціонерними товариствами та професійними учасниками фондового ринку України та є потужним аналітичним інструментом, що дозволяє отримати адресну інформацію про компанії та їх фінансові показники. Це робить інформацію доступною для широкого кола відвідувачів.

          На законодавчому рівні також був зроблений крок вперед у даному напрямку. Так, новий закон „Про цінні папери та фондову біржу" від 23 лютого 2006 р. передбачає прозорість і ліквідність фондового ринку шляхом впровадження системи розкриття інформації. Емітенти, що здійснили публічне розміщення цінних паперів, зобов'язані вчасно й у повному обсязі розкривати інформацію про фінансово-господарський стан і результати діяльності емітента; будь-яких діях, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітентів й спричинити істотну зміну ціни на його цінні папери, власників або номінальних власників великий пакетів акцій (більше 10%).

         Крім того, у числі новацій закону - поняття „інсайдерська інформація" і порядок її розкриття. Під інсайдерською розуміється будь-яка неоприлюднина інформація про емітента, його цінних паперах або договорах щодо них, оприлюднення якої може істотно вплинути на вартість цінних паперів. Порушення карається за відповідною статтею УК. Інсайдерами є власники голосуючих акцій емітента або частин (паїв) у статутньому капіталі емітента; посадові особи емітента; особи, що мають доступ до інсайдерської інформації у зв'язку з виконанням трудових обов'язків або договірних зобов'язань незалежно від відносин з емітентом. Яка сама інформація відноситься до інсайдерської, визначається ГКЦБФР.

         Проте, як показує проведений аналіз даних, з моменту, як набрав даний законодавчий документ не було розроблено жодного нормативного документа, або створено інститут чи то комісії, діяльність якої була б направлена на врегулювання цього напрямку.

Література:

•1.     Фінансовий ринок України №3, 2005;

•2.     Фондовий ринок №11, 2005;

•3.     www.smida.gov.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>