XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д. е. н., професор, Олексюк О. О., Мостіпака О. В. СТІЙКІСТЬ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Д.е.н., професор, Олексюк Олександр Степанович

Тернопільський Національний економічний університет

Мостіпака Олена Василівна

ТОВ Компанія «Юрконсалтинг»

СТІЙКІСТЬ СТРАТЕГІЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Найбільш масштабна соціально-економічна проблема сучасного глобального розвитку  - це зростання фінансово-економічної і соціальної нерівності як у цілому світі, так і в Україні зокрема, що є одним із чинників безпеки держави. Фінансово-економічна діяльність суб'єктів господарювання в системі вільного ринку використовує категоріальний апарат війсь­ково-стратегічного і оперативного мистецтва: прагнення переграти суперника будь-якими методами, використання хитрості, створення пасток, введення в оману, дедалі активніше застосування медіа простору, методів обмежувальної ділової практики, погроз, несумлінної конкуренції - все це перетворює фінансово-економічну діяльність суб'єктів господарювання на театр військових дій. Війна стала категорією інформа­ційною, психологічною, фінансово-економічною, технологічною. Були цілі - стали мішені. У результаті у такій конкурентній боротьбі виграє не найкращий, а найпідступніший, найнещадніший, найбрехливіший, найхитріший, найнещиросердіший.

Помил­ковий підхід буде мати серйозні наслідки, виправити які буде практично неможливо. Це стосується перш за все формування стратегії розвитку України, так і її фінансово-економічної безпеки, як у найближчій, так і в довгостроковій, і навіть в історичній перспективі, що пов'язано з визначенням її ролі й місця у системі глобальних координат, які в останні десятиліття швидко змінюються як за формою, так і за змістом.

Відомо, що для досягнення стійкості у складних системах, якими є будь-які соціальні групи, необхідно, щоб кожний індивід (кожний гравець) прагнув досягнення своїх цілей, але з урахуванням взаємодії з іншими індивідами (гравцями) і вимог добробуту (досягнення поставленої мети) всієї системи, що і довів в 1950-1953 рр. формально-математичними методами американський математик Джон Неш (на основі аналізу теорії ігор (математичний апарат вивчення стратегій) з ненульовою сумою, - особливий клас ігор, в яких всі учасники або виграють, або терплять поразку). Це так звана кооперативна рівновага, або «Рівновага Неша», за що він отримав в 1994 році Нобелівську премію з економіки [1, с. 248-253].

У двох перших наукових своїх статтях «Точки рівноваги в іграх з участю п-гравців» та «Проблема укладання угоди» (1950 р.), що були надруковані у збірнику Національної академії наук США, Дж. Нешу вдалося математично точно вивести правила дії учасників (гравців), які добиваються виграшу відповідно до обраної ними стратегії. Кожний з гравців прагне зменшити ступінь ризику з допомогою найбільш виграшної стратегії, тобто шляхом постійного пристосування до поведінки тих, хто також хоче добитися досягнення сприятливих результатів.

У випадку рівності максимина мінімаксу рішення гравців будуть стійкими, а гра матиме рівновагу. Стійкість (рівновага) рішень (стратегій) полягає в тому, щоб відходити від обраних стратегій буде невигідно для учасників гри.

Загальне коротке визначення «рівноваги Неша» - результат, в якому стратегія кожного з гравців є найкращою серед інших стратегій, що прийняті рештою учасників гри. Воно виходить з того, що жоден з гравців зміною власної ролі не може досягти найбільшої користі («максимізації функції вигідності»), якщо решта учасників твердо дотримуються власної лінії поведінки.

Суть відкриття Джона Неша полягає в доведенні формально-математичними методами надзвичайно простої і дуже давньої парадигми, прикладеної до повсякденної практики розвитку соціально-економічних відносин, проведення переговорних процесів аж до міжнародного рівня.

Успіх будь-якої співпраці визначений здатністю всіх її учасників кон­солідувати свої зусилля на досягненні загальної мети. Не успіх за будь-яку ціну, не торжество егоїзму, а гармонія, талановите поєднання плюсів і мінусів усіх гравців (учасників), добровільне врахування ними переваг і інтересів інших дійових осіб, злагоджене підпорядковування всіх загальній стратегії дають у результаті перемогу.

Досягнення високого рівня ефективності соціально-економічного розвитку України і її фінансово-економічна безпека є можливим у колективній співпраці всього українського народу, що визначає здатність всіх учасників (членів суспільства) консолідувати свої зусилля на досягненні загальної мети. Гармонія, талановите поєднання плюсів і мінусів усіх членів суспільства, добровільне врахування ними переваг і інтересів всіх дійових осіб, злагоджене підпорядкування всіх індивідів загальній стратегії дають у результаті досягнення поставленої мети.

Отже, на підставі викладеного повинні зрозуміти концептуально-методологічну вагомість вказаної теорії. Оскільки, прийнята ринкова модель розвитку економіки України суперечить даній теорії і привела економіку України до занепаду, народ до зубожіння, а олігархічні клани систематично отримують надприбутки відбираючи у народу більшу частину доданої вартості створеної ним, і приховують надприбутки в офшорних зонах, не оновлюючи технологій, інфраструктури, соціальної сфери, не вкладаючи коштів в підготовку та перепідготовку кадрів, в розвиток фундаментальної та прикладної науки тощо. Отже, на нашу думку, доцільно покласти в основу моделі фінансово-економічного розвитку України положення концепції «Рівноваги Неша», теорії - досягнення стійкості у складних соціально-економічних системах, що буде складовою гарантії безпеки держави.  

Література:

•1.     Довбенко М.В. Видатні незнайомці (наукові ідеї, здобутки та життя економістів - лауреатів Нобелівської премії). - Київ, 2000. - 320 с.

•2.     Олексюк О.С. Моделювання прийняття ризикованих фінансових рішень. Монографія. - К.: Вища школа, 1998.- 312 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>