XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Даценко В.С., Санжаровська Л.М. ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА

В.С. Даценко

Черкаський державний технологічний університет

Л.М. Санжаровська

Черкаський державний технологічний університет

  ЕКОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА

Екологічна культура - це такий напрям люд­ської діяльності від якого залежать нормальне існування сучасної цивілізації та її розвиток у майбутньому.

Система освіти ґрунтується на духовних і філософсько-методологічних засадах, «які покликані визначити сенс і ціннісні орієнтації педагогічної діяльності».[1,18]

Взаємовідносини людини і природи є філософською проблемою, яка зайняла одне з головних місць на порозі третього тисячоліття. І людина, і суспільство є частиною природи. Природа є необхідною умовою функціонування та розвитку суспільства. [2, 188] Навколишнє середовище впливало, впливає і буде впливати на діяльність людей, на процес життя суспільства, на соціальний процес. Від діяльності людини залежить існування цивілізації і її подальший розвиток. недостатній рівень людської культури не дозволяє багатьом людям сформувати гуманістичне ставлення до природи та призводить до негативного впливу суспільства на природу. Руйнація природи не є характерною закономірністю соціального прогресу, а перш за все свідченням недостатньо глибокого рівня проникнення людини в закономірності природи, обмеженості людських почуттів щодо сприйняття гармонійності природи. Доцільне природокористування, шанобливе ставлення до природи - повинні стати світоглядом кожної людини.

Важливим є розуміння органічного зв'язку між людиною та природою. Узгодженість суспільства і природного середовища забезпечується людським розумом і волею. [2, 187]

Людина різко розширила межі освоєння природи, більш інтенсивно використовує її ресурси, посилює вплив на структуру природного середовища. І результати такої діяльності загрожують людству. Людина знищуючи природу - знищує себе. Доцільно згадати аварію на Чорнобильській АЕС. Вона є показником пасивності людини та небажанням змінювати обставини і спробами самому змінюватися в нових умовах.

 Філософ А.Швейцер (1875-1965) в основу своєї філософії поклав сам факт життя і людину визначив так: «Я є життя, що живе серед життя, яке теж хоче жити». [2, 187]

Природа - це унікальний та універсальний простір, де міститься людина і вся її культура. Суттєвим є врахування потреб людства і можливостей природи. Із зростанням технічних можливостей людини підкорення природи дедалі посилювалась. Це призвело до глобальної екологічної кризи у XX столітті, до постановки питання про існування самої людини і створеної нею цивілізації.

Для формування ціннісних орієнтацій екологічної культури потрібні перехід до екологічно чистих технологій, відмова від хижацького ставлення до природи, формування нового гуманістичного світогляду.

Запорука успішного формування екологічної культури - глибоке вивчення цих проблем студентами.

Література:

1. Власюк О.П. Роль етнокультури в вихованні студентської молоді. // Матеріали міжнародної наукової конференції «Екологія простору культури. Проблеми та рішення».- Київ,2009, ч.1, - 18с.

2.Качуровський О.М, Терєлкін Ю.П., Цикін В.О. Філософія в запитаннях та відповідях. Навчальний посібник. - Суми, СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008 -310с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>