XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дацун І., Стєцишин М.М. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ, ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Дацун Ірина,

Стєцишин М. М.

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Б. Хмельницького

МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ, ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Механізм системи управління передбачає чітке формування мети діяльності підприємства в основному бізнес-процесі та на різних рівнях своєї ієрархії, що дозволяють менеджерові спрямувати діяльність підприємства, від слідкувати її результати.

Основними інструментами управління є оцінка управління ефективної діяльності важелів управління впливу на систему забезпечення ефективної роботи підприємства. Функціонування підприємств в умовах не визначеності бізнес-середовища передбачає формування механізму управління, який би визначив цей фактор як пріоритетний. Бізнес-середовище впливає на підприємництво, тому  йому необхідно визначити чіткі орієнтири своєї діяльності, тобто визначити мету функціонування.

Метою механізму управління ефективною діяльністю підприємства є забезпечення зростання його ринкової вартості. Тобто всі прагнення підприємства, аналітичні методи і прийоми менеджменту повинні бути спрямовані до однієї загальної мети: допомогти максимізувати своє вартість, базуючи процес прийняття управлінських рішень на пріоритетних факторах- показниках, здатних вплинути на збільшення вартості підприємства.

У процес здійснення обраної мети на об'єкт управління впливають ті або інші фактори. Отже, від того, як швидко підприємство може оцінити ці умови, врахувати їхній влив на свою діяльність, багато в чому залежить ефективність функціонування об'єкта управління підприємства.

У цьому випадку починають діяти важелі механізму управління підприємством-засади, що приводять систему в стан, який відповідає умовам поставленої мети.

При цьому структури управління ефективним функціонуванням підприємства є наявність інтеграції стратегічного й оперативного планування, що передбачає можливості трансформації цілей через проміжні параметри(бізнес-процеси), що дозволяє досягти основної мети підприємства.

Механізм управління ефективним функціонуванням підприємства повинен формуватися на основі поєднання взаємодії його основних елементові: контролю, планування, комунікації, координації, шляхом реалізації зазначених вище принципів.

Підприємство має кілька структурних підрозділів, кілька рівнів управління, таким чином, складається ієрархія цілей, яка представляє собою декомпозицію цілей більш високого рівня. Особливість ієрархічної побудови цілей на підприємстві полягає в тому, що по-перше, цілі більш високого рівня носять більш широкий характер, мають більш довгостроковий часовий інтервал досягнення. По-друге, цілі більш низького рівня виступають своєрідними засобами для досягнення цілей більш високого рівня. Ієрархія цілей на підприємстві відіграє дуже важливу роль, тому що вона забезпечує орієнтацію діяльності всіх підрозділів на досягнення цілей верхнього рівня.

Механізм управління повинен функціонувати на основі таких принципів: керованості, гнучкого реагування підприємства на зовнішні і внутрішні «збурювання» органічного поєднання інтересів акціонерів, споживачів, партнерів; гнучке реагування компанії на зовнішні та внутрішні «збурювання»; ієрархії цілей у середині підприємства. Чим краще працівник розуміє поставлені перед ним цілі, чим точніше останні відповідають його внутрішнім прагненням, тим з більшою ймовірністю вони будуть досягнуті.

Література:

•1. Захарін С. В. Прибуток як джерело інвестицій й інновацій//Проблеми науки.-2007

•2. Василенко В. О. Проблемы развития предприятия и пути их решения// Економіка України.-2001


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>