XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д.б.н. Стадниченко А.П., Гирин В.К. МОЛЮСКИ РОДИНИ ЗАТУЛКОВИХ (GASTROPODA: PECTINIBRANCHIA: VALVATIDAE) ТА ЇХ РОЛЬ У ЖИТТЄВИХ ЦИКЛАХ ТРЕМАТОД (TREMATODA)

д.б.н. Стадниченко А.П., Гирин В.К.
МОЛЮСКИ РОДИНИ ЗАТУЛКОВИХ (GASTROPODA: PECTINIBRANCHIA: VALVATIDAE) ТА ЇХ РОЛЬ У ЖИТТЄВИХ ЦИКЛАХ ТРЕМАТОД (TREMATODA)
Затулкові (Valvatidae) – звичайна складова донних біоценозів України. Попри незначні розміри тіла (висота черепашки у найкрупніших їх представників сягає заледве 4,5–5, а у найдрібніших – 1,2 мм) вони відіграють чималу роль у колообігу речовин і енергії у біоценозах, оскільки часто утворюють чималі скупчення. Так, у річках Рата (Рава Львівської обл.), Верещиця (Любінь Великий) і Західний Буг (Кам’янка Бузька тієї ж області) щільність поселення Valvata piscinalis становить, за нашими підрахунками, близько 100 екз./м2. У Верещиці (Городок Львівської обл.) і Солокії (Добрячин тієї ж області) цей показник сягає значення 65 екз./м2. У річках Прикарпаття популяції V. рiscinalis менш густонаселені. У Бистриці Надвірнянській (Івано-Франківськ) і у притоці Пруту річці Млинівці (Коломия Івано-Франківської обл.) щільність поселення цього виду становить 20 екз./м2.
Позитивна роль Valvatidae полягає іще у тому, що вони, будучи фільтраторами, відіграють важливу роль у очищенні природних вод від зависей мінерального і органічного походження, підвищуючи тим самим рівень прозорості води і проникненість у її товщу сонячної радіації, а також у зменшенні ступеня її сапробності. У тих водоймах, до яких приурочені густонаселені популяції затулкових, вони становлять собою суттєву частину кормової бази придонних бентосоїдних риб і водоплавних, болотяних і навколоводяних птахів.
Водночас затулкові є облігатними проміжними і додатковими хазяями трематод, які викликають небезпечні трематодози хребетних тварин, а саме: сангвінікольоз коропових риб і ехіностоматидози тих видів свійських і диких птахів, життя яких тісно пов’язане з природними або штучними водоймами.
Одні з найперших відомостей щодо трематодофауни затулкових України належать В.І. Здуну [1], котрий описав від них партеніти і личинки чотирьох видів трематод – Cercaria abyssicola Wes.–Lund, C. transversalis Zdun, C. longiremis Wes.–Lund, C. gibba Wes.–Lund. Пізніше відомості подібного плану з’явилися у роботах інших дослідників [2, 3]. Усі вони, одначе, у переважній більшості випадків стосувалися одного хазяїна – V. рiscinalis. Набагато рідше роль його відводилась іншій затулці – V. pulchella. Значення інших Valvatidae у життєвих циклах трематод лишається нез’ясованою, за виключенням V. klinensis, яку вперше зареєстровано нами як додаткового хазяїна трематоди Echinostoma revolutum (Fröhl.) (З.Буг, Кам’янка Бузька Львівської обл.).

iiethne.htm
Затулкові України як проміжні і додаткові хазяї трематод (власні дані)

У подальшому виникає потреба у з’ясуванні ролі інших затулкових у життєвих циклах цих гельмінтів. Адже в Україні кількість видів цих молюсків обраховується не менше, ніж 17–22 видами [4], а склад трематодофауни поки що з’ясований (та і то не повністю) тільки для трьох з них.
Література :
1. Здун В.І. Личинки трематод в прісноводних молюсках України. – К.: Вид-во АНУРСР, 1961. – 141 с.
2. Черногоренко М. И. Личинки трематод в моллюсках Днепра и его водохранилищ. – К.: Наук, думка, 1983, – 210 с.
3. Стенько Р.П. Личиночные формы трематод пресноводных моллюсков Крыма: Автореф. дис. ... канд. наук. – Симферополь, 1977. – 25 с.
4. Анистратенко В.В., Анистратенко О.Ю. Класс Панцирные или Хитоны, Класс Брюхоногие – Cyclobranchia, Scutibranchia і Pectinibranchia (часть) (Фауна Украины. Т. 29, вып. 1, кн. 1). – К.: Велес, 2001. – 240 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>