XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Денисенко Г.М., Пахомова Т.М. ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДОГЛЯДУ ЗА КІМНАТНИМИ РОСЛИНАМИ

Магістранти: Денисенко Ганна Миколаївна, Пахомова Тетяна Миколаївна

Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського

Інститут педагогічної освіти

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДОГЛЯДУ ЗА КІМНАТНИМИ РОСЛИНАМИ

Актуальність. Протягом останнього часу в періодичних виданнях та методичних посібниках з'являються досить багато публікацій пов'язаних з проблемами екологічного виховання людей різних вікових груп. Це свідчення того, що названа проблема продовжує хвилювати багатьох науковців, педагогів та представників широкої громадськості.

Все частіше можна почути, що саме дії людини призводять до екологічних негараздів та людських жертв. Тому, особливо в наш час екологічне виховання грає величезну роль в подальшому співіснуванні людини і природи. Саме тому бережливе ставлення до природи, до навколишнього середовища починають виховувати ще з дошкільнят, а саме початкова школа несе значну ланку в вихованні дитини екологічної особистості.[2]

В наш час особливо актуальні проблеми дбайливого ставлення людини до природи, творчого використання багатств. Охорона її - один з основних обов'язків кожного громадянина нашої держави. Саме тому прищеплювання любові до природи, бережливого ставлення до неї в молодшому шкільному віці є актуальним питання сьогодення.

Зв'язок проблеми  з науковими програмами, планами, темами. Аналіз нормативних документів вказує на те, що проблема екологічної освіти та виховання є надзвичайно актуальною в наш час. На це звертається увага в „Національній доктрині розвитку освіти", „Концепції розвитку загальної середньої освіти", „Концепції національного виховання", „Концепції екологічної освіти в Україні" та ін. [3]

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як свідчить аналіз сучасних наукових досліджень, значний внесок у розробку мети, завдань, принципів та реалізацію змісту екологічної освіти зробили: Г.Білявський, О.Гавриленко, М.Дробноход, А.Захлєбний, І.Звєрєв, А.Палій, О.Плахотнік, Н.Пустовіт, К.Ягодовський та інші. [3]

Магістрами Інституту педагогічної освіти при МДУ імені В.О.Сухомлинського розроблено  анкету з  метою  виявлення рівня обізнаності учнів перших класів стосовно догляду та користі кімнатних рослин для життя людини та спроби покращити обізнаність учнів стосовно значення кімнатних рослин для людини.

Організація дослідження: проведено анкетування тридцяти учнів першого класу віком 6-7 років.

Методи дослідження: огляд літературних джерел, анонімне анкетування, методи математичної статистики.

Результати дослідження. Нами розроблено анкету, яка включає 5 запитань відкритого типу. При проведенні анкетування встановлено, що 95% респондентів знають про різноманіття та користь кімнатних рослин. Однак 5% опитаних не знають  про користь рослин в житті людини, що  свідчить про  недостатню поінформованість серед учнів щодо даного питання. [1]

Проте чути чи навіть знати про користь кімнатних рослин не достатньо для того, щоб покращити умови перебування у приміщенні. Для цього необхідно елементарні знання. Однак, як це не прикро, на запитання стосовно догляду та розміщення кімнатних рослин в приміщенні лише 50% опитаних дають вагомі відповіді. Так на запитання «Чи вмієте ви доглядати за кімнатними рослинами?» відповіді розділились таким чином: 65% респондентів вміють  і знають, як доглядати за кімнатними рослинами, проте 35 % - не вміють.

За даними нашого дослідження до способів догляду за кімнатними рослинами учні відносять: полив рослин - 98%, пересаджування - 36%, обприскування - 15%. Проте важливо зазначити, що 7 респондентів з 30 не знають жодних методів догляду за кімнатними рослинами.

Під час анкетування ми намагались з'ясувати думки дітей щодо користі та місця кімнатних рослин в житті людини. Так 57,5% дітей вважають, що рослини очищують повітря, 32,5% - дають нам кисень, 2,5 % - піднімають нам настрій.

В результаті проведеного дослідження ми встановили, що 98% дітей хочуть знати більше про різноманіття та користь кімнатних рослин. Навчитися самостійно доглядати за ними та вміти правильно розміщувати квіти  в приміщенні.

Висновки. Отже, за результатами магістерського дослідження нами встановлено, що рівень обізнаності щодо користі, догляду та різноманіття кімнатних рослин  в учнів першого класу є високим. Це є гарним показником обізнаності дітей в догляді та піклуванні за рослинами, які живуть вдома. Також нами визначено шляхи покращення поінформованості дітей стосовно догляду, користі та різноманіття кімнатних рослин, це:

•-  проведення уроків живої природи;

•-  збудування куточку живої природи;

•-  чергування по догляду за рослинами. 

Залишається висловити сподівання, що проведені результати будуть поштовхом до дій, які в майбутньому допоможуть зберегти та покращити життя не одної рослини.

Література:

1. Гілберт Р. Кімнатні рослини. Практичне керівництво. - М.: Дорлинг Киндерсли, 2001.

2. Долгачева В.С. Вивчення кімнатних рослин з молодшими школярами у зв'язку з екологізацією освіти. // Початкова школа. - 1996.- N8.- С. 52-59.

3. Удовиченко Ірина Віталіївна. Наступність екологічного виховання учнів початкової та основної школи в курсах природничого циклу : дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2006. - 239арк. - Бібліогр.: арк. 177-194.

e-mail: Galirka@inbox.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>