XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дерід І.О. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВИХ СИСТЕМ БІЗНЕС-ІНКУБАЦІЇ

Аспірантка Дерід І.О.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СВІТОВИХ СИСТЕМ БІЗНЕС-ІНКУБАЦІЇ

Перший бізнес-інкубатор виник у 1959 р. у Нью-Йорку. Початком його створення було те, що у індустріальному центрі Батавіа частина площ була відведена для малих стартових компаній, яким при цьому надавалася управлінська допомога в процесі зростання [1, с.2]. Однак ідея бізнес-інкубації виникла ще у 1942 р., коли студентська організація Student Agencies Inc. почала надавати підтримку студентським компаніям. Нині кількість бізнес-інкубаторів у світі швидко зростає, на 1985 р. їх нараховувалося усього близько 70, а у 1995 р. вже 1100, у 1999 р. – 2000 [2, с.63], на 2002 р. – близько 3000 [1, с.3], 4000 – на 2004 р. [3, с.8]. Близько 1/3 бізнес-інкубаторів нині розміщується у Північній Америці. Більшість із них спеціалізуються на одному або лише кількох секторах промисловості. Приблизно 3/4 бізнес-інкубаторів функціонують в секторі інформаційно-комунікативних технологій [1, с.11]. Потрапити до інкубаторів можуть лише стартові та молоді підприємства, що після чітко оговореного строку мусять вийти із нього. Ця процедура виходу є «болісною», це обумовлює той факт, що інноваційний бізнес-інкубатор часто вбудований в структуру технопарку [4, с.112]. Послуги характерні для надання бізнес-інкубаторами зазвичай включають стандартний набір: послуги із надання адміністративних приміщень, доступ до утворених мереж, бізнес-планування та концепція створення фірми, доступ до світової мережі Інтернет та послуги із допомоги в отриманні капіталу – саме цей набір виконують більше 80% інноваційних бізнес-інкубаторів у світі [1, с. 13]. Американський дослідник Девід Робінсон, досліджуючи різницю між американськими традиційними бізнес-інкубаторами та світовими аналогами, що виникли в результаті перейняття досвіду, зазначив, що на національну концепцію бізнес-інкубаторів впливають: рівень капіталістичних і соціалістичних рис в економіці, економічні потужності, рівень життя і освіти населення, а також розмір витрат та час, необхідних для старту бізнесу [3, c.5]. Більшість бізнес-інкубаторів США є неприбутковими і мають зв'язки із університетами [5, с.3]. У США основними джерелами надходження фінансів до них є державні гранти, університетська та корпоративна підтримка у поєднання із рентними та консультативними надходженнями від діяльності бізнес-інкубаторів. Країною, що у 1980-ті р. надзвичайно активно почала переймати у США процес створення бізнес-інкубаторів, був Китай, де ринок бізнес-інкубаційних послуг впродовж двох десятиріч показував найшвидші темпи зростання у 10% щорічно. На 2004 р. в Китаї нараховувалось близько 500 інкубаторів, що надзвичайно залежать від уряду, особливо у плані фінансування [5, с.4]. В Європі існує Європейська мережа інноваційних бізнес-інкубаторів (European Business Innovation Centers Network - EBN) – неприбуткова організація створена в Бруселі у 1984 р.. На 2008 р. до її складу входило 160 інноваційних бізнес-центрів із 21 країни [6]. Перший бізнес-інкубатор у Германії виник у 1983 р. за ініціативи ради з трансферту технологій у Берлінському технічному університеті та берлінського уряду. Германія є країною, де технологічні бізнес-інкубатори переважно іменуються інноваційними центрами. Хоча насправді, тут під цією назвою розуміють сукупність інкубаторів і парків різних видів. На 2000 р. в Германії кількість інноваційних центрів сягнула близько 400 одиниць, створивши одну із найбільших мереж бізнес-інкубаторів у світі. У країнах пострадянського простору наприкінці 90-х років також активізувався інкубаційний процес. На 2007 р. в РФ нараховувалось близько 70 бізнес-інкубаторів. В українському уряді бізнес-інкубація не знайшла достатнього розуміння і підтримки. Основними інноваційно-інфраструктурними суб'єктами для країни було обрано технопарки. Хоча в країні існує Українська асоціація бізнес-інкубаторів та бізнес-центрів. На 2004 р. в Україні нараховувався 71 бізнес-інкубатор [2, с.64]. При цьому, як свідчать російські дослідники, далеко не усі бізнес-інкубатори пострадянських країн відповідають вимогам бізнес-інкубації, часто підміняючи свої функції дрібним виробництвом, простою орендою приміщень або навіть виходять у тіньовий сектор. Саме тому, основним завданням наших країн є перейняття оригінального практичного досвіду створення бізнес-інкубаторів. Для цього необхідно як мінімум дві умови – наявність державної фінансової та адміністративної підтримки, а також наявність попиту на послуги інкубаторів, тобто розвиток сектору малих та середніх підприємств, бажано інноваційних.
Література:
1. K. Aerts, P. Matthyssens, K. Vandenbempt. Critical role and screening practices of European business incubators [електронний ресурс]/Steunpunt O&O Statistieken, University of Antwerp, 2005, 26 pp..- Режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=388765#show870244
2. Жилінська О.І., Чеберкус Д.В.. Розвиток інноваційної інфраструктури//Фінанси України.-2005.-№7.-с.57-67
3. David F. Robinson. The Development and Diffusion of Business Incubation Capabilities in Five emerging Markets in South America [електронний ресурс]/ Networks Financial Institute Working Paper № 2008-WP-08, 49 pp.- Режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=911128
4. Фидлер Х. Технологические парки и инкубаторы бизнеса//Вестник РАН.- 1992.-№5.-с.110-117
5. Aruna Chandra. Approaches to Business Incubation: A Comparative Study of the United States, China and Brazil [електронний ресурс]/ Network Financial Institute Working Paper № 2007-WP-29.- Режим доступу: http://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=911529
6. EBN [електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ebn.be/content/default.asp?PageID=1&MenuGroup=1&MenuNum=1


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>