XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дібров В.В. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Дібров Володимир Володимирович

Донецький державний університет управління

МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

Сучасний стан світової економічної системи характеризується переходом від індустріального та постіндустріального укладу до періоду науки і знань. Це проявляється в першу чергу у посиленні ролі нематеріальних активів, пріоритетності інвестування в інтелектуальний капітал. Сучасний стан конкурентної боротьби відрізняється не стільки прагненням володіти капітальними і матеріальними ресурсами, скільки володіти здатністю розробляти і впроваджувати нове (інноваційним потенціалом).

Методологія аналізу інноваційного потенціалу регіону складається з наступних основних етапів:

1. Комплексний аналіз конкретних інвестиційних проектів, що запропоновані науково-дослідними і виробничими підприємствами регіону, має інноваційний характер Оцінка величини інноваційного потенціалу на основі даного аналізу.

2. Аналіз структури (перш за все галузевої) інноваційного потенціалу регіону.

3. Розрахунок і аналіз динаміки основних індикаторів інноваційного розвитку регіону.

4. Кластеризація (макрорайонування) території за критерієм інноваційної активності.

5. Прогноз ефективності створення структур підтримки інноваційної діяльності.

Інноваційний потенціал регіону складається з інноваційних потенціалів господарюючих суб'єктів, які здійснюють свою діяльність на території регіону.

Методика дослідження інноваційного потенціалу регіонів базується на таких основних діях:

- складання опису всіх перспективних інновацій шляхом опитування наукових, проектних, конструкторських і виробничих організацій регіону;

- отримання інформаційної підтримки з боку адміністрації регіону;

- отримання необхідних оцінок щодо мінімального набору аналітичної інформації;

- моделювання динаміки реалізації інновацій;

- обчислення величини інноваційного потенціалу в грошовому виразі.

Експертна оцінка інноваційного потенціалу регіону повинна здійснюватися за чотирма розділами:

1. Моніторинг науково-технічних (технологічних) власних і придбаних розробок і винаходів.

2. Стан інфраструктурних можливостей промислових підприємств і науково-технічних організацій регіону, що забезпечують проходження нововведенням всіх етапів інноваційного циклу, перетворення його в нововведення або інновацію.

3. Зовнішні та внутрішні чинники, що відображають взаємодію інноваційного потенціалу з іншими частинами сукупного потенціалу регіону і впливають на успішність здійснення інноваційного циклу.

4. Рівень інноваційної культури, що характеризує готовність і здатність підприємств регіону до реалізації нововведень у вигляді інновацій.

Проте в цілому наука, виробництво і бізнес розвиваються за власними траєкторіями, часто не пов'язаних один з одним. Як наслідок - виникають проблеми, серед яких слід виділити: нарощування технологічного відставання від розвинених країн, зниження конкурентоспроможності вітчизняної освіти; низька частка цільового працевлаштування випускників державних ВНЗ; розрив у взаємодії ВНЗ з виробництвом та експериментальними базами; невідповідність випускників потребам інноваційного виробництва. Основне обмеження розвитку інноваційної сфери - дефіцит кваліфікованих кадрів.

Інноваційна активність є сутністю внутрішнього стану економічної системи, якою можна управляти, цілеспрямовано використовуючи можливості та потенціал людського капіталу. Стимулювання інноваційної активності має здійснюватися на всіх етапах життєвого циклу розробки, освоєння і виробництва наукоємної продукції, включаючи фундаментальні дослідження, трансфер і комерційне використання інновацій.

Література:

•1.   Ганущак Л. Б. Дослідження організаційно правових форм управління інноваційним потенціалом підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 10. - С. 217-226.

•2.   Гуменюк О. І. Кластери як організаційна структура інноваційно-інвестиційної моделі розвитку промисловості [Текст] / О.І. Гуменюк. - Актуальні проблеми економіки. - 2007. - № 2. - С. 9-19.

•3.  Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіст. - 2010. - № 2. - С. 14-23.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>