XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Димитрова В.Ф. ПЕДАГОГІКА СКАУТСЬКОГО РУХУ ЯК МЕТОДИКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ МОЛОДІ

Димитрова В.Ф.,

викладач кафедр філософських наук

Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського

ПЕДАГОГІКА СКАУТСЬКОГО РУХУ ЯК МЕТОДИКА ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ МОЛОДІ

Скаутський рух зародився у Великобританії у 1907 році. Його засновник - Роберт Баден-Пауел, який подарував світові відомий девіз: «Будь готовий!» і відгук: «Завжди готовий!». Саме у 2009 році виповнюється 100 років присутності цього скаутського девізу у виховному процесі України.

Метою руху, визначеного Конституцією Світової Організації Скаутського Руху, є "сприяння молодим людям у найбільш повному розвитку їх фізичних, інтелектуальних, емоційних, соціальних та духовних здібностей як особистостей, так і відповідальних громадян та членів місцевої, національної, міжнародної спільнот".

Автор, спираючись на багаторічний досвід діяльності у відомій скаутській організації України - Миколаївська обласна дитяча громадська організація «Миколаївська спілка скаутів» - ставить за мету акцентувати увагу педагогів на розширення педагогічних можливостей при використанні принципів та методики скаутського руху для виховання студентської молоді у ВНЗ на прикладі її застосування у Миколаївському державному університеті імені В.О. Сухомлинського.

Ефективність скаутського руху у вихованні відповідальних та корисних громадян суспільства підтверджується великим відсотком колишніх членів скаутської організації серед керівників крупних фірм, партій, організацій, найвпливовіших державних та громадських діячів багатьох країн світу.

Лише на прикладі МОДГО «Миколаївська спілка скаутів» (скорочено «ССМ») можна прослідкувати долю та становлення багатьох молодих людей, що відчули у собі потребу бути лідерами та активістами міста й області, у тому числі із випускників МДУ імені В.О. Сухомлинського. Путівки у громадське життя спілка скаутів надала волонтерам - випускникам МДУ, що створюють сучасний кістяк основних працездатних молодіжних організацій області, а саме: МОМЕО «Мама-86» (Берест К.), ММГДО "Скаути Миколаєва" (Чистякова Т.), МММГО „Волонтери" (Томашевська Д.), МОМГО «Третій шлях» (Ніколаєвич А., Вандровська (Ніколаєвич) О., Коняєва Є.) та інші. Вихованцями спілки у різні часи були теперішні вчителі та викладачі вузів (випускники МДУ): Антоненко Н., Гетманцев В., Димитрова В., Кудінова (Гаврилова) О., Тринько В., Чистякова Т., Чехліна А. та ін.

Ґрунтуючись на результативності роботи скаутського руху Миколаївщини, аналізі досвіду керівного складу спілки, запропонованих і реалізованих проектів «ССМ» можна визначити, що система скаутингу «Миколаївської спілки скаутів» відповідає типу виховної системи індивідуально-особистісної орієнтації, при якому вихователями створюються оптимальні та необхідні умови для осмислення змісту свободи, самостійності і формування навиків використання свободи кожною молодою людиною, задіяною у програмах спілки.

Педагогічна система скаутського руху ґрунтується на скаутському Методі, в основі якого лежить:

- виховання на основі обіцянки. Кожен учасник добровільно бере на себе зобов'язання відповідати тому образу, який закладений в Обіцянці і Законах: усвідомлення свого обов'язку перед Богом, громадянського обов'язку і обов'язку перед собою;

- патрульна система або система малих груп. Перевага малих груп як осередків соціалізації, засобу інтеграції молодих людей у суспільне життя давно визнана. Підтвердженим фактом є те, що спілкування у групах рівних відбувається на первинному рівні. Мала кількість людей, тривалий характер стосунків, ототожнення всіх членів групи з метою групи, детальне знання кожного про кожного;

- особисте зростання учасників - стимулюючі і розвиваючі програми, що засновані на інтересах учасників та закликають до самовдосконалення, через розвиток, виконання громадянського і духовного обов'язку, через участь в місцевих, регіональних, національних і міжнародних проектах;

- діяльність на природі. Постійна практика розвитку за допомогою активної діяльності на природі, при проведення екологічних програм, таборування, програм за здоровий образ життя тощо;

- "навчання через справу та гру" - метод, привнесений на початку минулого століття з педагогіки, коли основою навчання малося на увазі обов'язкове перетворення теорії в практику, навчання через ігрові форми;

- підтримка дорослих.

Це короткий опис методів, що використовуються у скаутській системі від початку становлення руху і які збереглися до сьогодні в багатьох організаціях.

Визначаючи свою мету і завдання, скаутський рух в Україні ввібрав у себе всесвітній історичний досвід, набуття радянської та вітчизняної педагогіки, доповнивши методику наступними компонентами:

- педагогіка співпраці;

- активна взаємодія з суспільством;

- технологія колективної творчої діяльності (КТД);

- підтримка престижу добрих справ;

- метод «зворотного зв'язку», тобто аналіз результатів діяльності, взаємне оцінювання всередині групи; підтримка потрібного емоційного стану у групі.

У роботі зі студентами на факультеті психології МДУ автором, як методистом МОГДО «Миколаївська спілка скаутів», а у 2008/2009 н.р. як заступником декана з виховної роботи факультету психології, застосовувалися наступні принципи зі скаутського методу:

- принцип суспільно спрямованої діяльності - залучення студентської молоді через МОДГО «Миколаївська спілка скаутів» до соціально корисних міських та обласних благодійних, екологічних, інших заходів;

- принцип педагогічного керівництва, самостійності і самоврядування - в скаутській організації кожен загін має свого педагога-керівника, який функціонально є координатором діяльності загону, а основне керівництво здійснюють командир загону і рада патрульних, так і на факультеті психології - заступник декана з виховної роботи лише координував, направляв діяльність студентського самоврядування відповідно до визначених раніше пріоритетів діяльності у студентському житті факультету;

- принцип відповідності діяльності індивідуальним особливостям студентства - про розвиток творчої індивідуальності студентів свідчать розроблені програми діяльності, зокрема цикл літературних вечорів, патріотичних заходів тощо.

Скаутська методика виховання є, перш за все, методом навчання через справи, сумісну діяльність дорослих досвідчених викладачів і молоді.

В основі скаутського Методу лежить педагогіка співпраці, за допомогою якої реалізовується принцип «рівний рівному». Відносини між педагогом і студентом будуються на партнерських засадах, коли студент на рівних правах з викладачем долучається до підготовки та реалізації разом визначених справ, запланованих заходів, проектів тощо. Співпраця сторін виражається в узгодженій роботі, де кожен розуміє, що він робить частину загальної корисної справи. Наприклад, коли на факультеті організовується захід, студентська рада та керівництво факультету збираються разом і продумують його, розподіляють між собою обов'язки і приступають до справи. Студенти на рівні з викладачами включаються у спільну діяльність, відповідають за програму та втілюють її у життя. Причому пріоритет надається самостійності студентів.

Поряд з цим студентам сміливо делегуються права керівників при реалізації заходів різного рівня. Роль керівника підсилює значимість самого студента, демонструє його можливості, підсилює почуття відповідальності, сприяє формуванню навиків комунікації, стимулює розвиток навиків самостійно приймати рішення.

Застосовуючи елементи скаутського Методу, автор, перш за все, оперував такими його компонентами як команда, рольова та ділова гра, відповідальність, самостійність.

Використання рольових та ділових ігор сприяє розвиткові умінь студента займати певну позицію, засвоювати і виконувати відповідні ролі й функції, рефлексувати ситуацію з різних сторін. Це підсилює процес формування досвіду особистої самоорганізації молодої людини та дозволяє успішно застосовувати засвоєні ролі й навики у дорослому житті.

Робота у команді сприяє усвідомленню себе і своїх здібностей у середовищі одноліток і дорослих, можливості розподілу відповідальності, прояву обіцянок, їх виконанню у команді та на благо команди. Так, формується досвід взаємодії у групі, який успішно застосовується у новому комунікативному середовищі, до якого долучається молоді люди. Дотримання правил та обов'язків, визначених у команді, переростає у дотримання законів у суспільстві, сприяє формуванню громадянської відповідальності, навичок організатора, майбутнього керівника. А ідентифікація студентів зі своїм факультетом як великою командою сприяє формуванню почуття гордості за факультет, поваги до своєї Alma mater, почуття значимості і причетності до загальної справи кожного.

Молода людина має відчувати свою необхідність допомагати громаді, природі, своєму місту, оточуючим людям і робити щось конкретне своїми руками. Автор, застосовуючи скаутську методику, допомагав студентам усвідомити важливість цього, сприяючи організації зустрічей з представниками влади, культурної та мистецької еліти, ветеранами війни, використовуючи засоби масової інформації у висвітленні діяльності студентів факультету.

Скаутський Метод налаштовує учасників на активну життєву позицію, виховує самодисципліну, вимогливість до себе, вчить лідерству, спонукає до плідної співпраці з іншими, виховує громадянські якості. Тому досвід скаутської організації, підсумки, результати застосування різних форм і методів роботи з молоддю можуть сміливо долучатися для вирішення проблем виховання підростаючого покоління в умовах сучасності.

 

E-mail: geckon@mksat.net

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>