XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дишкант Ю.А. РИЗИК-ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Дишкант Юлія Андріївна

студентка економічного факультету

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

РИЗИК-ФАКТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОСТКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Вплив фінансової кризи відчутно позначився на всіх підприємствах України, особливо на тих, що працюють на експорт. Навіть найбільші компанії згортають інвестиційні проекти, через значущу невизначеність інвестиційного клімату в країні. За словами експертів, криза вже минула, але залишила помітні наслідки свого існування у всіх сферах господарської діяльності. Наслідком цього і є варіювання дохідної бази підприємств, що прямим чином несприятливо впливає на їх функціонування та активність у сфері інвестування.

По своїй суті, інвестиційна діяльність завжди пов'язана з ризиком, а в умовах сьогодення ймовірність виникнення непередбачених фінансових втрат у ситуації невизначеності умов інвестування є досить високою, особливо на даному етапі розвитку нашої країни, хоча він і характеризується як фаза пожвавлення.

Аналізуючи форми прояву інвестиційних ризиків необхідно виділити як ризики реального, так і фінансового інвестування.

Ризики реальних інвестицій включають і перебої в постачанні матеріалів та обладнання, і вибір некваліфікованого чи несумлінного підрядчика - це фактори, що затримують введення об'єкта в експлуатацію, або ж зменшують дохід у процесі експлуатації. Але наведені складові, що визначають ризик інвестованих коштів, можуть бути підконтрольними суб'єктом господарської діяльності, що здійснює інвестування. А такий фактор як зростання цін на інвестиційні товари, що також є аспектом ризику реальних інвестицій, і досить часто виникає саме в посткризовий період - це вже чинник, що залежить тільки від економічної та політичної ситуацій в країні.

Варіювання цін на інвестовані товари звичайно можуть залежати і від монополізації певного сектору економіки, але на нашу думку, нестабільність національної грошової одиниці, що ґрунтується на інфляції, є визначальним ризик-фактором інвестування. Хоча, як стверджують аналітики України, інфляція знизилась у порівнянні з минулим роком, але це ще не привід для впевненості у довготривалій стабільності гривні.

Наступна складова - це ризики фінансового інвестування пов'язані з такими чинниками як непродуманий вибір фінансових інструментів, непередбачені зміни умов інвестування тощо. В посткризовий період підконтрольність даних факторів зменшується, оскільки непередбачуваність зміни у функціонуванні фінансових інструментів досить реальна. Дана ситуація також зумовлюється і не досить розвиненим фондовим ринком в Україні, що також нестабільно працює в умовах посткризового періоду.

Необхідно відзначити, що вищенаведене розмежування форм прояву інвестиційних ризиків досить умовне, оскільки провести чітку межу між ними майже неможливо. Це зумовлено тим, що дані складові ризик-факторів знаходяться у тісному взаємозв'язку - зміни в одному з них викликають варіювання в іншому, що в кінцевому рахунку впливають на результати інвестиційної діяльності.

Отже, підсумовуючи вищесказане потрібно підкреслити, що для того, щоб досягти очікуваних результатів в інвестуванні необхідно правильно оцінювати ступінь ризику, особливо за нестабільної ситуації в країні, зокрема в посткризовий період, та вміти ним керувати, що і буде слугувати подальшим позитивним  результатам та ефективністю використання інвестованих коштів.

Література:

•1.       Осецький В.Л. Стратегія нарощування інвестиційного потенціалу національної економіки // Фінанси України. - 2008. - №7. - С.38-49.

•2.       Фінанси України [Електронний ресурс].-Режим доступу: http://finance.ua/

e-mail: julia-dyshkant@rambler.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>