XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дісяк О.П. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРАХУВАННІ.

Дісяк О.П.,асистент

Вінницький державний аграрний університет

 ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРАХУВАННІ

Страхування як об'єктивно необхідний атрибут ринкової економіки забезпечує надійні гарантії відновлення порушених майнових прав та інтересів у випадках втрат, заподіяних вогнем, стихійними лихами, техногенними аваріями, транспортними пригодами та іншими непередбачуваними обставинами. Водночас страхування не лише звільняє державу від витрат на відшкодування збитків при настанні страхових подій, а й суттєво впливає на зміцнення фінансів держави, є ефективною формою нагромадження коштів громадян і значним стабільним джерелом довгострокових інвестицій.

В умовах ринкової економіки страхування є важливим чинником розгортання інвестиційної діяльності. З одного боку, страхові компанії здійснюють захист економічних інтересів інвесторів від імовірних інвестиційних ризиків, а з іншого - об'єктивною основою перетворення страховика в потужного інвестора є інверсія страхового циклу, у зв'язку з чим від моменту надходження платежів страхувальників на рахунки страховика до їх виплати у формі страхового відшкодування проходить визначений час.

Інвестиційна діяльність суттєво впливає на фінансовий стан страхових компаній, а правильно обрана інвестиційна політика є основою майбутнього прибутку та високої платоспроможності. Це робить операції з інвестування тимчасово та відносно вільних від зобов'язань грошових коштів необхідною умовою функціонування страхових компаній. Взагалі, прибуток від інвестицій у зарубіжних страхових компаніях становить у середньому 20 - 30% від сукупного доходу, а в країнах СНД - 3 - 10%.

Проаналізувавши питання пріоритетності страхової та інвестиційної діяльності вітчизняних страхових компаній, визначили, що компанії зі страхування життя виявились одностайні у даному питанні, на відміну від страховиків, що займаються ризиковими видами страхування, 64,3% яких стверджує про необхідність проведення лише страхової діяльності, а решта 35,7% - страхової та інвестиційної діяльності.

75% компаній за участю іноземного та вітчизняного капіталів віддають перевагу страховій та інвестиційній діяльності, а решта - страховій. У той час, як 58,4% представників компаній за участю вітчизняного капіталу віддають перевагу страховій, а решта страховій та інвестиційній діяльностям.

Інвестиційна діяльність, виступаючи одним з головних факторів забезпечення ефективного функціонування страхової компанії:

1. визначає можливість надання страхових послуг за рахунок формування достатніх обсягів страхових резервів;

2. забезпечує в певній мірі якість страхових послуг та визначає ринкову позицію страховика;

3. впливає на основні характеристики страхового продукту, насамперед на його вартість, та на фактичне виконання зобов'язань страховиком, обумовлене строками страхових виплат;

4. дає можливість власникам страхової компанії розвивати свій бізнес і самостійно управляти ним.

Отже, інвестиційна діяльність страхової компанії закладена в галузевій специфіці страхування: наявність тимчасово вільних коштів страхових резервів створює умови для інвестування та отримання значного інвестиційного доходу.

 

Література:

1. Майданченко І.В. Інвестиційна діяльність страхових компаній - шлях до економічного зростання //Науково-технічна інформація.-2006.-№3.-с.41-44.

2. Свириденко А.А. Стан та перспективи розвитку страхового ринку в Україні //Фінанси України.-2005.-№4.-с.146-149.

 

E - mail: science@vsau.org


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>