XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дісяк О.П. СТРАХУВАННЯ МАЙНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ.

Дісяк О.П., асистент

Вінницький державний аграрний університет

  

СТРАХУВАННЯ  МАЙНА  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сільське господарство - одна з найважливіших і найбільш ризикованих галузей економіки, яка постійно перебуває під впливом стихійних сил природи.

Одним із важливих елементів стабілізації фінансового стану аграрних формувань повинно стати страхування, яке є оптимальним способом подолання сільськогосподарських ризиків від несприятливих подій, що забезпечує безперервність, збалансованість і стабільність розвитку аграрного ринку та є одним із ефективних методів повернення збитків.

Майнове страхування - це галузь страхування, де об'єктом є майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням та розпорядженням майном.

Економічний механізм страхування сільськогосподарського виробництва полягає у створенні і використанні страхового фонду з метою відшкодування непередбачених збитків, заподіяних сільськогосподарським підприємствам стихійними лихами, іншими несприятливими подіями, що порушують нормальний процес відтворення.

Тривалий час перелік страхових подій у сільському господарстві був надто великий. Страховикові важко було визначити справжні причини та розміри конкретних ризиків. Останнім часом застосовується значно коротший перелік страхових ризиків.

Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень здійснюється на випадок їх пошкодження або загибелі з таких причин: вимерзання, град, злива, буря, ураган, повінь. Крім того, до страхових подій належать вимокання, випрівання, спричинені стихійним лихом.

Страхування тварин охоплює:

•-         свиней, хутрових звірів і кролів, домашню птицю яйценосних порід, птицю в господарствах, що спеціалізуються на вирощуванні бройлерів віком від 1 місяця, велику рогату худобу, овець, коней, а також бджолосім'ї  - на випадок загибелі, знищення або вимушеного забою внаслідок пожежі, стихійного лиха, або нещасного випадку, також вимушеного забою за розпорядженнями ветеринарних служб у зв'язку із заходами боротьби з інфекційними хворобами.

•-         молодняк тварин, які не досягли віку страхування, на випадок загибелі, падежу, вимушеного забою або знищення унаслідок стихійного лиха, пожежі, дії електричного струму.

Будівлі, споруди, сільськогосподарська техніка, об'єкти незавершеного будівництва, передавальні пристрої, силові, робочі та інші машини, транспортні засоби, сировина, матеріали, продукція страхуються на випадок знищення або пошкодження внаслідок пожежі, вибуху, повені, паводку, зсуву, обвалу, затоплення, у тому числі через аварії комунікаційних мереж.

Рослинництво найбільше з усіх галузей сільськогосподарського виробництва піддається впливу несприятливих природнокліматичних умов.

Об'єктами страхування в рослинництві є всі види сільськогосподарських культур: зернові, зернобобові, технічні, овочеві, кормові, бахчеві, урожай садів, виноградників, теплиць тощо.

Страхова сума залежить від технології вирощування тієї чи іншої культури та не повинна бути вищою за 70% вартості врожаю (50%-обов'язкове страхування). Решта вартості продукції у випадку її знищення при настанні страхових обставин покривається за рахунок господарства.

Страхові премії обчислюються по кожній культурі шляхом множення вартості врожаю зі всієї площі посіву на тарифну ставку. Страхові тарифи мають відповідати агрокліматичним зонам України.

Страхові платежі мають бути сплачені в повному обсязі або в розмірі не менш як 25% річної суми зі страхування врожаю, і не менш як 50% відповідної суми зі страхування тварин та іншого майна до вступу договору страхування в дію, але не пізніше ніж 30 днів від дня його підписання.

Страхувальники, які протягом двох років безперервно страхували тварин, багаторічні насадження та інше майно (будівлі, устаткування, споруди) у повній вартості, а врожай сільськогосподарських культур - у повній розрахунковій страховій сумі і не одержували страхове відшкодування, мають право на знижку суми обчислених страхових платежів у розмірі до 20%, при страхуванні протягом трьох років - 30%, чотирьох - 40%, а також право на надання їм місячного пільгового строку для укладання нового договору.

У випадку втрати або пошкодження майна через необачність страхувальника страхове відшкодування зменшиться на 30 %.

Загалом страхування в Україні об'єктів аграрного сектору здійснюється переважно з метою одержання кредиту.

На даний момент практично в усіх банках є свої страхові програми. Це задовольняє одразу дві сторони. Сільгоспвиробник задоволений, що отримав кредит без перешкод, швидко і зручно, до того ж ця процедура не вимагає значних капіталовкладень. А банк-кредитор задоволений, що зміг додатково підзаробити.

Отже, страхування є сукупністю форм і методів формування за рахунок грошових внесків цільових страхових фондів, призначених для замкнутого перерозподільного відшкодування можливих збитків від страхових випадків підприємствам, організаціям та громадянам.

 

Література:

1.   Біловець В.В. Страхування сільськогосподарських ризиків: чи додає воно впевненості в завтрашньому дні?/ Агровісник України.-2006.-№5.-с.68-70

•2.   Ґудзь О.Є. Страхування агроризиків та напрямки розвитку агрострахування в Україні// Економіка АПК.-2006.-№8.-с.72-76.

•3.   Приходько О.П. Чи потрібно страхування сільськогосподарських культур?// Фермер України.-2006.-№23.-с.7-12

E - mail: science@vsau.org


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>