XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дітківська Н.В. РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Дітківська Наталія Валеріївна

Житомирський державний університет імені Івана Франка

РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Однією із важливих функцій діяльності соціального педагога є посередницька.  Вона передбачає встановлення взаємозв'язку та спільної діяльності багатьох громадських, соціальних та державних структур для вирішення проблем різних соціальних груп ризику, дітей, сімей тощо (клієнтів). Роль і місце посередництва в ефективному вирішенні проблем є невід`ємними чинниками у визначенні практики соціальної роботи. Зорієнтоване на професійне втручання у конфліктних ситуаціях, посередництво створює найширші можливості для конфліктуючих сторін самостійно приймати рішення щодо вирішення спірних питань. При цьому керівництво процесом розв'язання конфліктів здійснює третій, нейтральний учасник - посередник (соціальний педагог).

Виходячи з цього, соціальний педагог виконує одну із своїх соціальних ролей - роль посередника.

Соціальний педагог є посередником між особистістю та соціумом, впливаючи таким чином на формування гуманних, виховуючих, морально і фізично здорових відносин у соціальному середовищі, сім'ї, сімейно-сусідському оточенні, між дорослими та дітьми.

Таким чином, посередництво - це сприяння процесові досягнення вирішення проблеми клієнта за допомогою різних служб та спеціалістів, яке здійснюється третьою стороною.

 Посередник  - це проміжна ланка між особистістю та соціальними службами; людина яка здійснює взаємодію між клієнтом  та іншими  спеціалістами [2] .

Соціальна  посередницька діяльність  -  це явище, яке зумовлене діями соціальних суб'єктів, є причиною і наслідком цих дій, і є способом урегулювання соціального конфлікту [2].

У світовому досвіді, зокрема у США і Канаді, є окремий фах - "посередник (або фахівець з розв'язання конфліктів)". Посередництво застосовується у справах родини як альтернатива суду між потерпілим та правопорушником, у системі освіти, на робочому місці, в системі охорони здоров'я, для розв'язання міжнародних конфліктів у «гарячих точках» планети [1, с.74]. Цей підхід використовують у своїй професійній діяльності представники різних професій, зокрема, вчителі, вихователі, соціальні педагоги, психологи, менеджери, юристи, дипломати.

В Україні процес упровадження посередництва  знаходиться на початковому етапі. Тому, існує потреба у популяризації посередництва, підвищенні рівня поінформованості населення щодо можливостей розв'язання конфліктів з позиції непротистояння як альтернативи суду, а також проведенні тренінгів та освітніх програм для фахівців соціальної сфери, учнівської та студентської молоді [1, с.82].

Тому знання та вміння з посередництва є важливими для формування професійної компетентності соціальних працівників. У становленні нової сфери професійної діяльності помітною є роль закладів освіти, які готують соціальних працівників для здійснення посередництва.  

         З метою визначення рівня готовності майбутніх соціальних педагогів до здійснення посередницької діяльності та їх  знань, умінь і навичок серед студентів 2-5 курсів соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка (спеціальності «Соціальна педагогіка»), нами було проведено дослідження, результати якого показали, що майбутні спеціалісти із соціальної педагогіки є теоретично обізнаними у  посередництві, проте вважають себе не готовими до здійснення практичної діяльності в цьому напрямку роботи. На їхню думку, головною причиною цього є відсутність практичного досвіду.

         Таким чином, враховуючи поширення застосування посередництва в Україні та результати вище зазначеного дослідження, можна зробити висновок, що існує потреба у підвищенні рівня підготовленості соціальних працівників до здійснення посередницької діяльності. Для цього можна запропонувати наступне:

         а) включити дисципліни з посередництва у навчальні плани вищих закладах освіти, які готують соціальних працівників та інших фахівців соціальної сфери;

         б) упровадити спеціалізацію з посередництва, використовуючи  закордонний досвід програм у сфері професійної освіти;

         в) відобразити зміст підготовки фахівців до здійснення посередництва у відповідних документах;

         г) перекладати українською мовою та видавати іноземні видання з питань теорії і практики посередництва;

         д) адаптувати іноземний досвід застосування посередництва до умов України;

         е) надавати студентам більше можливості отримувати досвід на практиці і збільшувати кількість самих практик.

         Отже посередництво як одна із функцій соціально-педагогічної діяльності потребує розвитку та вдосконалення самого процесу її упровадження в нашій країні.

Література:

•1.     Гайдук Н.М. Особливості професійної підготовки посередників у США та Канаді // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2004. - № 3.- С.72-88

•2.     http://revolution.allbest.ru/sociology/00056509_0.html


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>