XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Д.М. Топчий, Г.П. Доровських НЕДОЛІКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

Д.М. Топчий, Г.П. Доровських
Автомобільно - дорожній институт
Державного Вищого Навчального Закладу «Донецький Національний Технічний університет»

НЕДОЛІКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

Податки посідають важливе місце в системі державного регулювання економіки. На даному етапі свого розвитку українська держава прагне створити ефективну податкову систему. Надійність податкової системи залежить від двох чинників: по-перше, від правильності побудови цієї системи, по-друге, від рівня організації податкової служби держави і налагодженості податкової роботи.
Проблема, пов’язана з оподаткуванням ПДВ та його поліпшенням є вкрай актуальною, тому що перехід до сталого економічного зростання висуває підвищені вимоги до податкової політики України. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема удосконалення механізму оподаткування доданої вартості.
Метою даної роботи є реальне відображення роботи ПДВ в Україні; виявлення його позитивних та негативних сторін, недоліків та переваг; а також надання пропозицій щодо усунення цих недоліків.
Питання з оподаткування ПДВ розглядалися у працях: Б.Карпінського, Н.Залуцької, В.Рябошлика, В.Мельника, О.Солдатенкова, М.Азарова, Ф.Ярошенко та інші. У більшості робіт недостатньо відображаються питання з недоліків ПДВ та методів їх усунення, що сприяє розгляданню даної проблеми.
Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, яка утворюється на кожному етапі виробництва або обігу; його сума входить до ціни продажу товарів (робіт, послуг) і сплачується кінцевим споживачем. ПДВ вважається одним з основних бюджетоутворюючих податків та важливих елементів наповнення державної казни.

image00250.png

image0016.png

Рисунок 1 - Чверть зібраного ПДВ повертається як відшкодування грошовими коштами.
З рисунку бачимо, що 2003 рік відзначився подвоєнням відшкодування і відповідним скороченням чистих надходжень до бюджету до рівня, нижчого від попереднього 2002 року на 1 млрд. грн. (хоча загальна сума ПДВ, зібраного перед відшкодуванням, була вищою на 3,5 мільярда). А у 2004 році заявки на відшкодування одразу зросли на 7 мільярдів гривень (на третину). У 2005 році було зібрано ПДВ у двічі більше, ніж у 2004 році. 2006 та 2007 рік характеризуються підвищенням надходжень ПДВ до бюджету приблизно на 10 млрд. грн., та незначним підвищенням відшкодувань.
Податок на додану вартість характеризується рядом суттєвих переваг:
- визначає реальну вартість кожного товару;
- розширює базу оподаткування;
- вирішує проблему каскадного ефекту;
- стабілізує надходження в бюджет.
Проте необхідно також враховувати такі негативні сторони ПДВ:
- регресивність щодо малозабезпечених громадян;
- встановлення ПДВ на всю вартість товарів, а не на додану вартість;
- є можливість ухилення від його сплати.
На сьогодні досить поширеним явищем є фіктивне підприємництво, незаконне відшкодування ПДВ, яке заклало підвалини для особливого кримінального бізнесу, а також маніпулювання податковими пільгами.
Наявність проблемних питань, пов’язаних зі сплатою ПДВ, можна вирішити за допомогою таких основних підходів:
1. Необхідно створити умови для виконання законів про податки, адже актуальної стала заборгованість багатьох організацій і підприємств бюджету, а іноді ухиляння від сплати податків.
2. За допомогою комп'ютерів і модемного зв'язку необхідно налагодити доступ податкової служби до бухгалтерії в будь-який момент і це може послужити зниженню навмисних і ненавмисних помилок останньої.
3. Потрібно зобов'язати всіх юридичних осіб відкривати в банках спеціальні рахунки й зараховувати на них суми по сплаті податку на додану вартість.
Пріоритетними напрямками реформування системи адміністрування ПДВ визначена нова модель адміністрування, що базується на автоматизації процесів збору й аналізу інформації про рух сум податку, формуванні електронної бази даних про платників податків, впорядкуванні існуючих пільг по ПДВ, спрощенні звітності суб'єктів господарювання, уніфікації бухгалтерського й податкового обліку.
Таким чином, треба зробити висновок, що податок на додану вартість займає домінуючі позиції у світовій економіці, проте зберігає й негативні якості, пов'язані з можливістю відхилення від його сплати. Тому в системі ПДВ виняткове значення має досконалий і вичерпний бухгалтерський облік, реєстрація всіх операцій за допомогою комп’ютеризації, що підвищить ефективність роботи бухгалтерської системи підприємств.
Література:
1.Рябошлик В. «З чиїх грошей збирається ПДВ»//Экономист. – 2007. - №1(243). – С.28-29.
2.Карпінський Б., Залуцька Н. «Податок на додану вартість як основа бюджетоутворення»// Экономист. – 2007. - №1(243). – С.30-33.
e-mail: anet-gorlovka@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>