XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Д.М. Топчий, Г.П. Доровських НЕДОЛІКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

Д.М. Топчий, Г.П. Доровських
Автомобільно - дорожній институт
Державного Вищого Навчального Закладу «Донецький Національний Технічний університет»

НЕДОЛІКИ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ ТА МЕТОДИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

Податки посідають важливе місце в системі державного регулювання економіки. На даному етапі свого розвитку українська держава прагне створити ефективну податкову систему. Надійність податкової системи залежить від двох чинників: по-перше, від правильності побудови цієї системи, по-друге, від рівня організації податкової служби держави і налагодженості податкової роботи.
Проблема, пов’язана з оподаткуванням ПДВ та його поліпшенням є вкрай актуальною, тому що перехід до сталого економічного зростання висуває підвищені вимоги до податкової політики України. У зв’язку з цим особливого значення набуває проблема удосконалення механізму оподаткування доданої вартості.
Метою даної роботи є реальне відображення роботи ПДВ в Україні; виявлення його позитивних та негативних сторін, недоліків та переваг; а також надання пропозицій щодо усунення цих недоліків.
Питання з оподаткування ПДВ розглядалися у працях: Б.Карпінського, Н.Залуцької, В.Рябошлика, В.Мельника, О.Солдатенкова, М.Азарова, Ф.Ярошенко та інші. У більшості робіт недостатньо відображаються питання з недоліків ПДВ та методів їх усунення, що сприяє розгляданню даної проблеми.
Податок на додану вартість (ПДВ) – це непрямий податок, що є частиною новоствореної вартості, яка утворюється на кожному етапі виробництва або обігу; його сума входить до ціни продажу товарів (робіт, послуг) і сплачується кінцевим споживачем. ПДВ вважається одним з основних бюджетоутворюючих податків та важливих елементів наповнення державної казни.

image00250.png

image0016.png

Рисунок 1 - Чверть зібраного ПДВ повертається як відшкодування грошовими коштами.
З рисунку бачимо, що 2003 рік відзначився подвоєнням відшкодування і відповідним скороченням чистих надходжень до бюджету до рівня, нижчого від попереднього 2002 року на 1 млрд. грн. (хоча загальна сума ПДВ, зібраного перед відшкодуванням, була вищою на 3,5 мільярда). А у 2004 році заявки на відшкодування одразу зросли на 7 мільярдів гривень (на третину). У 2005 році було зібрано ПДВ у двічі більше, ніж у 2004 році. 2006 та 2007 рік характеризуються підвищенням надходжень ПДВ до бюджету приблизно на 10 млрд. грн., та незначним підвищенням відшкодувань.
Податок на додану вартість характеризується рядом суттєвих переваг:
- визначає реальну вартість кожного товару;
- розширює базу оподаткування;
- вирішує проблему каскадного ефекту;
- стабілізує надходження в бюджет.
Проте необхідно також враховувати такі негативні сторони ПДВ:
- регресивність щодо малозабезпечених громадян;
- встановлення ПДВ на всю вартість товарів, а не на додану вартість;
- є можливість ухилення від його сплати.
На сьогодні досить поширеним явищем є фіктивне підприємництво, незаконне відшкодування ПДВ, яке заклало підвалини для особливого кримінального бізнесу, а також маніпулювання податковими пільгами.
Наявність проблемних питань, пов’язаних зі сплатою ПДВ, можна вирішити за допомогою таких основних підходів:
1. Необхідно створити умови для виконання законів про податки, адже актуальної стала заборгованість багатьох організацій і підприємств бюджету, а іноді ухиляння від сплати податків.
2. За допомогою комп'ютерів і модемного зв'язку необхідно налагодити доступ податкової служби до бухгалтерії в будь-який момент і це може послужити зниженню навмисних і ненавмисних помилок останньої.
3. Потрібно зобов'язати всіх юридичних осіб відкривати в банках спеціальні рахунки й зараховувати на них суми по сплаті податку на додану вартість.
Пріоритетними напрямками реформування системи адміністрування ПДВ визначена нова модель адміністрування, що базується на автоматизації процесів збору й аналізу інформації про рух сум податку, формуванні електронної бази даних про платників податків, впорядкуванні існуючих пільг по ПДВ, спрощенні звітності суб'єктів господарювання, уніфікації бухгалтерського й податкового обліку.
Таким чином, треба зробити висновок, що податок на додану вартість займає домінуючі позиції у світовій економіці, проте зберігає й негативні якості, пов'язані з можливістю відхилення від його сплати. Тому в системі ПДВ виняткове значення має досконалий і вичерпний бухгалтерський облік, реєстрація всіх операцій за допомогою комп’ютеризації, що підвищить ефективність роботи бухгалтерської системи підприємств.
Література:
1.Рябошлик В. «З чиїх грошей збирається ПДВ»//Экономист. – 2007. - №1(243). – С.28-29.
2.Карпінський Б., Залуцька Н. «Податок на додану вартість як основа бюджетоутворення»// Экономист. – 2007. - №1(243). – С.30-33.
e-mail: anet-gorlovka@mail.ru


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>