XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

доктор сільськогосподарських наук, Осокіна Н. М., Костецька К. В. ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ ВМІСТУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПЛОДОВИХ ОВОЧІВ

Доктор сільськогосподарських наук, Осокіна Н. М.

Костецька К. В.

Уманський національний університет садівництва

ВПЛИВ ПОГОДНИХ УМОВ НА ФОРМУВАННЯ ВМІСТУ ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПЛОДОВИХ ОВОЧІВ

Харчування забезпечує основні життєві функції організму. В умовах складної екологічної ситуації для запобігання накопичення в організмі людини радіонуклідів та інших токсичних елементів, велике значення має вибір правильного раціону харчування [1-3].

Головна перевага овочів в тому, що вони містять біологічно активні речовини - вітаміни, мікроелементи, які для нормальної життєдіяльності людини необхідно в малих кількостях, але нестача їх в раціоні призводить до захворювань. Завдяки біоактивному та мінеральному складу, особлива роль у харчуванні людини належить плодовим овочам [4, 5].

Основною метою досліджень є вивчення впливу погодних умов вегетаційного періоду на накопичення органічних речовин таких овочевих культур як баклажани, солодкий перець і томати різних сортів та ступеня стиглості.

Методика дослідження. Дослідження проводили впродовж 2007-2009 років в умовах лабораторії кафедри технології зберігання та переробки зерна Уманського національного університету садівництва. Визначено вміст сухих розчинних речовин, цукрів, в т.ч. інвертного цукру та сахарози у плодах баклажану сорту Алмаз і Геліос, томатів сорту Іскорка, перцю солодкого сорту Новогогошари різного ступеня стиглості за загальноприйнятими методиками. Відбір і підготовку проб до аналізу здійснювали згідно із ДСТУ ISO 874-2002 [6]. Маса проби для аналізу - 2 кг. Повторність триразова.

Метеорологічні показники (середньодобова температура, сума опадів, відносна вологість повітря) взято за даними державної гідрометеорологічної служби України "Черкаський обласний центр з гідрометеорології".

Результати дослідження. Плоди перцю солодкого й томатів використовують різного ступеня стиглості, тоді як баклажану - лише технічного. 

Можливість та доцільність використання плодових овочів визначається, в першу чергу, особливостями їх хімічного складу. Саме склад сухих розчинних речовин, в т.ч. цукри надають плодам харчового та дієтичного значення, а також визначають технологію їх консервування. Розширення посівних площ цих культур потребує розробки методів оцінки і прогнозування якості їх врожаю за різних умов вегетації.

За роки досліджень кращі умови для формування якісних показників плодових овочів були в 2007 р. Дозрівання плодів та збір урожаю відбувалися за середньодобової температури 21 ºC й кількості опадів 44,8 мм, тоді як у 2008 та 2009 рр., в ті ж строки, середньодобова температура становила 18,8 ºC, а кількість опадів відповідно 39,3 та 44,8 мм. Хоча, середня відносна вологість повітря вегетаційного періоду овочів, що досліджували, та сума опадів за всіма роками врожаю поступалися середнім багаторічним.

Результати досліджень свідчать про те, що хімічний склад плодів баклажану залежить від погодних умов вирощування культури, а також особливостей сорту. Так, вміст сухих розчинних речовин у плодах баклажану сортів Алмаз і Геліос приблизно однаковий, хоча дещо вищий (до 3 %) в плодах сорту Алмаз. В обох сортах кращі результати за вмістом даного показника мали плоди баклажану 2007 р. врожаю та складали 9,0 % у плодах сорту Алмаз і 8,7 % в плодах сорту Геліос. Вміст сухих розчинних речовин у плодах баклажану врожаїв 2008 та 2009 рр. зменшився. Їх значення в плодах сорту Алмаз за вказані роки менше 2007 р. врожаю відповідно на 6,7 та 4,4 %. В свою чергу, вміст сухих розчинних речовин у плодах сорту Геліос у 2008 та 2009 рр. досліджень нижче на 5,7 %.

Вміст цукрів у плодах - 3,3 % сухих розчинних речовин для сорту Алмаз та 2,8 % для сорту Геліос, що складало біля 39 і 34 % відповідно. Проведені дослідження показали, що в плодах баклажану вони представленні здебільшого глюкозою і фруктозою та за роками врожаю знаходились в межах 2,4-3,0 %, що становить біля 88 % загальної кількості цукрів.

Вміст сухих розчинних речовин за роками дослідження у плодах перцю солодкого сорту Новогогошари технічного та біологічного ступеня стиглості становив у межах 6,2-6,3 і 7,0-7,4 % відповідно.

За сприятливих погодних умов вегетаційного періоду 2007 р. цукристість була 3,1 % для технічно стиглих та 5,2 % для біологічно стиглих плодів перцю солодкого. За роками дослідження відмічено зниження загального вмісту цукрів у технічно стиглих плодах перцю на 9,7 % у 2008 р. та на 3,2 % у 2009 р., а у біологічно стиглих плодах - на 5,8 % в 2008 р. і на 3,8 % в 2009 р.

Встановлено, що інвертні цукри займали біля 63 та 76 % загального вмісту цукрів в технічно та біологічно стиглих плодах відповідно. Сахароза складала біля 38 % цукрів для плодів перцю солодкого технічного ступеня стиглості та біля 23 % для біологічно стиглих плодів.

Дослідженнями встановлено, що вміст сухих розчинних речовин у томатах - від 5,3 % у 2008 р. до 5,6 % в 2007 р.

Найвагомішою складовою частиною сухих розчинних речовин плодів томату є цукри - біля 57 %. Загальний вміст цукрів складає 3,1 % в 2008 і 2009 рр. та 3,2 % у 2007 р.

За даними табл. 3, вміст інвертних цукрів у томатах біля 90 % усіх цукрів, а рівень сахарози в плодах не був високим і складав за роки досліджень - 0,3 %.

Висновок. Накопичення в плодових овочах сухих розчинних речовин і цукрів залежить від погодних умов року вегетації. Найвищий їх рівень встановлено в овочах врожаю 2007 р. Вміст сухих розчинних речовин у плодах баклажану сорту Геліос - 8,7 %, сорту Алмаз - 9,0 %, перцю солодкого технічної стиглості - 6,3 %, біологічної - 7,4 % та томатів - 5,6 %. З них цукри в плодах баклажану сорту Геліос займали 3,0 %, сорту Алмаз - 3,5 %, перцю солодкого технічно стиглого - 3,1 %, біологічно стиглого - 5,2 % та томатів - 3,2 %.

Лытература:

1. Попов В.Г. Философия соврименного питания / В. Г. Попов, В. Б. Акопян // Аграрна наука. - 2001. - №11. - С. 32.

2. Ярошевська А. Ліки з саду та городу // Будьмо здорові. - 2005. - С. 31.

3. Tetenyi P. Infraspecific chemical taxa of medicinal plants. Budapest: Akademical Kiado., 1970. - P. 105-109.

4. Стоянов А.В. Плоди i овочi - невiд`ємний компонент їжi // Харчова i переробна промисловість. -  2001. - №8. - С. 8-10.

5. Магомедов Р.К. Плодовые овощи (качество, агротехника, хранение). Перец сладкий. - Ставрополь. - 2003. - С. 32-38.

6. Фрукти і овочі свіжі. Відбирання проб: ДСТУ ISO 874-2002. - [Чинний від 2003.10.01 01]. - К.: Держспоживстандарт України. - 2003. - 9 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>