XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дорогань Я.В., ЯГОДА Г.Ю. ТЕНДЕНЦІЇ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

ДОРОГАНЬ ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ, 51-ФС група, факультет економіки і підприємництва

Науковий керівник: ГАЛИНА ЮРІЇВНА ЯГОДА, викладач кафедри фінансів і кредиту, Уманського ДАУ

ТЕНДЕНЦІЇ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

У зв'язку із стрімким зростанням обсягів кредитів фізичним особам більшість спеціалістів і рейтингових агентств висловлюють занепокоєність щодо значного підвищення ризикованості кредитних операцій вітчизняних банків. Тому споживчому кредиту приділяють особливу увагу.

Метою статті є дослідження закономірностей та особливостей функціонування механізму кредитування населення комерційними банками на сучасному етапі розвитку економіки України.

Діяльність сучасного комерційного банку важко уявити без його роботи з фізичними особами. Як показує світовий досвід, банківські операції з фізичними особами становлять майже третину загального обсягу всіх операцій, які проводять фінансово-кредитні установи країн з ринковою економікою [1, 2].

За останні роки в економічній політиці України було досягнуто певних успіхів - зростання реальних доходів населення та значне розширення обсягів банківських кредитів фізичним особам . У 2006 році кількість осіб, які скористалися кредитними послугами «Промінвестбанку» досягла 119,0 , у 2007 році - 146,8 , а в 2008 році -   182,3 тисяч осіб. Доступність послуг, розгалужена мережа філій та привабливі умови кредитування дозволили банку у 2006 році наростити портфель споживчих кредитів до 1,14 ,  у 2007 році -  до 2,56 , а у 2008 році - до 3,12млрд. гривень.

У той же час можна відзначити, що стрімке розширення кредитування приховує в собі значні загрози, які можуть негативно вплинути як на діяльність та фінансову стабільність комерційних банків, так і на життєвий рівень населення, а саме:

- підвищення кредитного ризику через неможливість адекватно оцінити кредитоспроможність фізичних осіб у зв'язку з наявністю прихованих або тіньових доходів тощо;

- кредитування фізичних осіб тяжіє до довгострокового характеру. Це пояснюється тим, що джерелом повернення кредиту й відсотків за ними є не прибуток, а заробітна плата, яка для переважної більшості населення залишається на недостатньому рівні. У результаті фізичні особи неспроможні повернути кредит у стислі строки;

- плановий характер роботи більшості банків, тобто доведення до всіх його структурних підрозділів завищених показників нарощування активних операцій, що зумовлює зростання ризиків при досягненні запланованих критеріїв;

- коливання курсу іноземних валют (основна маса довгострокових кредитів надаються у вільноконвертованій валюті, а доходи фізичних осіб у гривнях, що зумовлює ризик неповернення)

- кадрову проблему та законодавчі обмеження у сфері споживчого кредитування [3].

На нашу думку, подолати вказані вище проблеми споживчого кредитування допоможуть наступні заходи:

•-         НБУ доцільно врегулювати кредитні взаємовідносини між кредиторами і боржниками по обслуговуванню кредитів;

•-         розробити механізми, які б не давали змоги банкам кредитувати фізичних осіб без наявності інформації про їх реальні доходи, а не номінальні;

•-         НБУ  необхідно запровадити кваліфікаційні вимоги до працівників банків;

•-         вести більш стабільну валютну політику, що зменшить коливання курсів іноземних валют та ризики неповернення кредитів та відсотків за ними;

•-         передусім збільшити обсяги кредитного портфеля  із збереженням його якісних показників.

Література:

•1.     Даниленко А. тенденції та наслідки активізації споживчого кредитування в Україні / А.Даниленко, Н.Шелудько // Вісник НБУ . - 2006. - №5. - С. 36-39.

•2.     Жукова Н.К. Особливості споживчого кредитування комерційними банками в Україні // Формування ринкових відносин в Україні .-2006. - №3. -  С. 39-41.

•3.     Савчук В. Проблеми оптимізації управління споживчим кредитуванням комерційними банками / В.Савчук, П.Мазурок, А.Панчук // Банківська справа. - 2007. - №2. - С. 50-56.

e-mail: tereshchenkouf@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>