XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Досінчук К.Ф. СУД ПРИСЯЖНИХ В СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Досінчук Катерина Федорівна
студентка 4 курсу
Академії адвокатури України
СУД ПРИСЯЖНИХ В СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
З розвитком цивілізації, економіки, з появою нових формацій з’являються і нові суспільні відносини, які потребують законодавчого регулювання. Причому такі зміни відбуваються постійно і тому вони потребують безперервного спостереження, а тому і постійного реформування законодавства.
Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.(ст 124 КУ) [1 ]
Також Закон України «Про судоустрій України» передбачає, що народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов'язком. (Ч.3 ст 5) [2]
Даним законом присвячена ціла глава, що стосується участі народних засідателів та присяжних у здійсненні правосуддя.
Але, фактично цей інститут не застосовується в українській практиці.Тому багато громадських діячів, правознавців виступають за проведення судової реформи. Одним із її елементів багато хто вважає запровадження суду присяжних. Його особливість полягає в тому. що висновок про вину обвинуваченого робить не суддя який може мати приватний інтерес у результатах справи, а колегія присяжних засідателів, які обираються незалежно від волі як сторін судового розслідування, так і самого суду.
Суддя ж на підставі рішення присяжних засідателів про вину підсудного може встановлювати дише міру покарання.[3, с.320]
Засоби масової інформації переповнені фактами винесення неправомірних рішень у кримінальних справах, у яких простежується видима недопрацьованість слідчих органів та явні судові помилки. І коли людина вже втратила надію на справедливий суд, залишається сподівання на суд людський, громадський в самому первинному значенні. Лише громада, такі ж люди, як і підсудний, потерпілий, здатні творити справедливий суд. Наявність в державі суду справедливого і є найвищим проявом гуманізму судової системи [4, с.29].
Суд присяжних, являє собою певний чинник довіри, оскільки винність чи невинуватість особи визначають пересічні громадяни. Суд присяжних є яскраво вираженим показником принципів демократії та справедливості. Крім того, діяльність цього інституту сприяє підвищенню рівня правової культури і правосвідомості громадян, які виконують обов'язки присяжних засідателів і поширюють ці знання серед населення [5, с.19].
Реальне запровадження в українському судочинстві суду присяжних буде чималим кроком вперед. Чому б не скористатися досвідом інших держав,в яких запроваджений даний інститут. Хоча це досить важка і кропітка робота, але на мою думку воно того варте, оскільки таким чином можна буде реалізувати основні принципи судочинства, закріплені конституцією.
Список використаних джерел:
1.Конституція України .- Відомості Верховної Ради України (ВВР).- 1996.- N 30, ст. 141
2.Закон України «Про судоустрій України».- Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 27-28, ст.180
3.Біленчук П. Д., Сливка С. С Правова деонтологія .- За ред. акад. П. Д. Біленчка. - Київ: АТІКА, 1999. - 320 с.
4. Яновська О.Г. Відродження суду присяжних в Україні та здійснення захисту у кримінальних справах // Адвокат. – 2006. - № 1. – С. 28-31
5. Тернавська В.М. Суд присяжних як складова частина демократичної судової влади // Адвокат. – 2006. - № 8. – С. 19-22.
e-mail: katrin_dos@ukr.net

Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>