XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Драбовський А.Г., Свінцов О.М., Осінська О.Б. ЕКОНОМІЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНІЙ РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Доц. Драбовський А.Г., доц. Свінцов О.М., Осінська О.Б.

Львівська комерційна академія

Економічні функції держави в соціально орієнтованій ринковій економіці

Формування соціально орієнтованої ринкової економіки України характеризується значною соціальною спрямованістю ринку, межі і параметри якої визначаються державою. Забезпечуючи покращення кількісних та якісних характеристик суспільного виробництва держава створює можливості для розширення своїх соціальних функцій. З огляду на це актуальним є дослідження економічних функцій держави за умов формування соціально орієнтованої ринкової економіки.

Під соціально орієнтованою ринковою економікою розуміють певний тип економічної системи, яка вирізняється високим рівнем економічного, політичного, соціального розвитку і забезпечує підвищення добробуту і якості життя, соціальної справедливості та захищеності. На відміну від економіки не ринкового типу, в якій держава „стоїть над суспільством", у соціально орієнтованій ринковій економіці спостерігається становлення демократичної держави, з усіма притаманними даному типу політичного устрою цінностями, включаючи і економічні (свобода підприємницької діяльності, свобода особистості у застосуванні своїх здібностей та задоволенні потреб тощо).

Роль держави полягає перш за все у більш повній реалізації принципів на яких ґрунтується соціально орієнтована ринкова економіка шляхом виконання державою широкого спектру функцій. На нашу думку, до основних економічних функцій держави слід віднести:

•-        збереження та підтримка ринкових механізмів в економіці;

•-        розробка та використання дієвих механізмів досягнення високої ефективності суспільного виробництва з врахування соціальних інтересів;

•-        забезпечення високого рівня соціальності: соціальної рівності та справедливості, соціального партнерства, високого рівня життя населення;

•-        визначення та встановлення конкретних „правил гри" для всіх економічних суб'єктів, контроль за їх дотриманням всіма членами суспільства;

•-        визначення та захист національних інтересів в умовах поширення глобалізаційних процесів.

Держава стає активним учасником ринкової економіки, взаємодіє з нею, з метою формування суспільства „загального добробуту". В її регуляторному механізмі переважають економічні методи, що спрямовані на покращення та оптимізацію ринкових механізмів, на зменшення різноманітних перепон у функціонуванні економічних суб'єктів, на ефективний розвиток ринку.

Місце людини в даній системі визначається з наступних позицій - економіка розвивається задля людини як особистості з усім притаманним їй розмаїттям здібностей, духовності та задоволення матеріальних потреб. При цьому обов'язково повинні підвищуватися і якісні характеристики населення країни: рівень освіченості, економічної грамотності, духовних цінностей, розуміння економічних процесів тощо.

Отже, в соціально орієнтованій економіці відбувається суттєве зближення понять економічної та соціальної ефективності, які стають взаємозалежними та набувають однакової ваги. Держава, виконуючи свої економічні функції, забезпечує високу результативність виробництва, а відтак через фіскальну систему здійснює перерозподіл прибутку задля розширення своїх соціальних функцій. Вищий рівень та якість життя, соціальна захищеність, можливість творчого розвитку, соціальні послуги держави - усі ці параметри в кінцевому результаті стимулюють розвиток ринкових відносин в країні.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>