XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION (19-21.04.2018)

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дрончак І. В. ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ГОЛОДОМОРУ

Студентка, Дрончак Інна Володимирівна

 Місце навчання:Вінницький торговельно-економічний інститут Київського торговельно-економічного університету

ЕКОНОМІЧНІ ПРИЧИНИ ГОЛОДОМОРУ

Найжорстокішим злочином комуністичного режиму проти українського народу був голодомор 1932-1933 років. Це була спланована акція проти українського селянства , що мала за мету знищити та зруйнувати незалежні господарства, унеможливити протистояння радянській владі.

Питання голодомору досліджували такі вчені як С. Кульчицький, В. Марочко,С. Максудов, Є. Федоренко, В. Ющенко.

Метою даної статті є дослідження впливу колективізації на виникнення та можливість запобігання голодомору.

Деякі історики вважають, що голод 1933 року став результатом  «політики колективізації - однієї з головних складових «великого ривка», прискореної промислової і соціальної модернізації СРСР. За задумом більшовиків, вона повинна була дати необхідні кошти для індустріалізації і створити умови для перебудови сільського господарства.

Дана гіпотеза заснована на твердженні, що сама по собі колективізація підірвала виробничі сили радянського села. Але чому тоді вже через рік майже ті ж підірвані виробничі сили дозволили зібрати гарний урожай? Більш того, виходячи з теоретичних міркувань, сама по собі колективізація не могла викликати голоду, оскільки продуктивність праці в колективних господарствах набагато вище продуктивності праці в приватному секторі. Це підтвердив, наприклад, 1937 рік, коли в СРСР було зібрано 120,3 млн. т зерна, в той час як у 1913 році-одному з найбільш врожайних за часів царської Росії - зібрали лише 80 млн. т, причому на більшій площі. Доказом того, що сама по собі колективізація стала причиною голоду, можуть бути фактичні дані, що відразу ж після початку колективізації виробництво зерна стало падати. Такі дані відсутні. Більш того, врожаї 1929 і 1930 років були відносно хорошими. Навпаки, до колективізації врожаї були поганими. Отже, прямого зв'язку між об'єднанням селян у колгоспи і неврожаєм немає.

 [1, с 120]

  Реальні причини голодомору може пояснити закон Чаянова стосовно зацікавленості російських та українських селян у праці. Видатний російський економіст А. Чаянов довів, що матеріальне стимулювання працює тільки тоді, коли тягар праці невеликий, як сталося, коли в село прийшла механізація. Селяни адекватно реагували на збільшення тяглової навантаження на себе, якщо це навантаження було їм не по силам, вони згортали виробництво до мінімуму, необхідного для прохарчування себе і худоби.  Незважаючи на всі намагання радянської влади змусити селян працювати на країну, вони працювали, виходячи із закону Чаянова. Державне велич, індустріалізація, суспільні інтереси і інші міські забави їм глибоко байдужі. Селяни виробляли самі для себе стільки, скільки вважали за потрібне і не рахувалися з інтересами держави. [2, с 67]

Тому колективізація та голодомор були шляхом перебороти селянський менталітет, який складався віками і наперед ставити перед ними завдання, що випливають не з їх інтересів, а з імперських амбіцій Сталіна. До того ж, українським селянам, за визначенням, було байдуже до цих імперських амбіцій, що посилило активність каральних заходів, тому справедливими є слова американського професора Р.Конквеста - «Голод запланувала Москва для знищення українського селянства як національного бастіону. Українських селян знищили не тому, що вони були селянами, а тому , що вони були українцями». 

Література:

1.Миронин С. С.«Голодомор» на Руси./ Сигизмунд Миронин. - Москва. Изд-во Алгоритм, 2008. - 224 с.

2. http://a-v-chayanov.narod.ru/Chayanov1.djvu - А.В.Чаянов Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М., 1989


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>