XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д.т.н. Мережко Н.В. , Сколодчук І.Я. ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ХУТРОВО-ХУТРЯНИХ ТОВАРІВ

д.т.н.,  проф.  Мережко Ніна Василівна , Сколодчук Іван Якович

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ    

   ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ  ХУТРОВО-ХУТРЯНИХ ТОВАРІВ

В умовах ринкової економіки конкурентоспроможність товару це головний чинник успіху.

Конкурентоспроможність товарів - це сукупність властивостей, які забезпечують переваги товару на ринку і сприяють його успішному збуту. Визначається  тільки тими властивостями, які представляють істотний інтерес для покупця, тому вона складається з таких показників як якість продукції, маркетинг і комерційна діяльність, ціна товару, імідж товару і престижність фірми.

Для того, щоб товар був прийнятним для покупця, він повинен  володіти набором певних характеристик. Існують наступні основні параметри, які використовують для визначення конкурентоспроможності  товару:

•-       технічні параметри, які включають:

•-       параметри призначення - властивості товару, основні області застосування і функції, які він призначений виконувати;

•-       ергономічні параметри характеризують зручність використання товару;

•-       конструктивні параметри відображають конструктивно-технологічні рішення, властиві окремим товарам;

•-       естетичні параметри характеризують зовнішнє сприйняття  товару (колір, мода, стиль).

•-       нормативні параметри характеризують властивості товару, що регламентуються обов'язковими нормами стандартів на ринку, де його передбачається продавати. У разі невідповідності товару  обов'язковим нормам він не може використовуватися для задоволення існуючої потреби.

•-       економічні параметри пов'язані з витратами покупця на продукцію. До них відносяться: ціна товару, витрати на транспортування  і зберігання, а також всіх поточні експлуатаційні  витрати.

•-       екологічні показники характеризують рівень шкідливих впливів на  навколишнє середовище, що виникають при експлуатації або споживанні продукції.

Для товарів народного споживання головними параметрами, на підставі яких визначається конкурентоспроможність, є споживчі властивості. Для узагальнення  номенклатури показників, які характеризують якість  досліджуваного товару побудуємо дерево властивостей (табл. 1):

Таблиця  1

Дерево властивостей хутрово-хутряних товарів

 

 

Групові показники Комплексні показники Показники споживних властивостей
Ергономічні 

 

 

 

 

Гігієнічні 

 

 

Теплозахисні, водостійкість, 

вітростійкість,

 паропроникність,

повітропроникність

Фізіологічні Маса
Естетичні 

 

 

 

Інформаційна виразність 

 

Кольорова гама, блиск
Досконалість виробничого виконання Рівність пофарбування, стрижки 

 

 

Надійність Соціальна довговічність Відповідність моді.
  

Фізична довговічність

 

 

Зносостійкість, стійкість до механічних дій, забруднення, клімату, чистки.
Здатність до зберігання 

 

 

 

Стійкість до пошкодження мікроорганізмами, гризунами, 

Формостійкість, стійкість до старіння.

 

Оцінка конкурентоспроможності хутрово-хутряних товарів, які надходять в магазин «Кожаный стиль» була здійснена методом ранжуванння показників якості за допомогою чотирьох експертів, які є працівниками досліджуваного магазину.

Експертні методи, призначені для оцінки конкурентоспроможності продукції, базуються на використанні узагальненого досвіду та інтуїції спеціалістів, їх  застосовують, коли неможливо або важко використовувати об'єктивніші методи. Наприклад, інструментальний або розрахунковий.

Експертними методами здійснюються:

•-       розробка класифікації оцінюваної продукції;

•-       визначення номенклатури показників конкурентоспроможності оцінюваної продукції;

•-       визначення коефіцієнтів вагомості показників конкурентоспроможності продукції;

•-       оцінка показників конкурентоспроможності продукції органолептичним методом;

•-       вибір базових зразків і значень базових показників конкурентоспроможності;

•-       визначення комплексних показників конкурентоспроможності (узагальнених і групових) на основі сукупності одиничних і комплексних показників;

•-       атестація продукції.

За результатами соціологічного опитування споживачів і експертів, на основі врахування показників нормативно-технічної документації для оцінки рівня конкурентоспроможності були визначені наступні групи споживних властивостей:  естетичні, ергономічні, надійність.

Ціну споживання визначали з урахуванням роздрібної ціни виробу і витрат на хімчистку.

Одиничними показниками споживних властивостей хутряних жіночих жилетів, що підлягали оцінці експертами, були обрані:

Х1  - фактура,
Х2 - блиск,

Х3 - теплозахисні властивості,

Х4 - маса,

Х5 - зносостійкість,

Х6 - ремонтопридатність,

Х7 - відповідність моді,

Х8 - ціна.

Наступним кроком у оцінці конкурентоспроможності  було ранжування даних показників експертами (табл. 2).

Таблиця 2

Ранжування показників споживних властивостей хутряних жилетів, які реалізуються в магазині «Кожаный стиль»

Експерти Оціночні показники
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8
1 2 3 8 5 4 1 7 6
2 2 1 8 5 4 3 6 7
3 1 2 7 4 8 5 6 5
4 2 3 8 4 5 1 7 6
Сумарні ранги 7 9 31 18 21 9 26 24
 d -11,12 -9,12 12,88 -0,12 3 -9,12 8 6
  123,6 83,2 165,9 0,01 9 83,2 64 36
Коефіцієнт вагомості, V 0,048 0,062 0,213 0,124 0,145 0,062 0,055 0,041

Визначаємо  середню величину сумарних рангів:

  Сер.=7+9+31+18+21+9+26+24/8=18,125           (1)

Відхилення від середньої величини розраховували за формулою:

 d=   image002174.gif                                                 (2)

Узгодженість думок експертів  визначаємо за формулою :

Wg=12*    image002175.gif                                 (3)

Wg =12*( 123,6+83,2+165,9+0,01+9+83,2+64+36) / 16*504 =6778,92 /8064 =0, 8

Отже, думки експертів узгоджені.

Наступним кроком у процедурі оцінювання конкурентоспроможності є  ранжування моделей хутряних жилетів(табл. 3-5).

Позначимо моделі наступним чином :

Y1 - хутряний жилет  торгової марки «Tykafurlux», Нідерланди-Україна

Y2-  хутряний жилет  торгової марки  «Kіzkofurs », Україна

Y3-  хутряний жилет торгової марки  «Jieer Mode», Китай

 

Таблиця 3

Ранжування  моделі  Y1

Номер показника

Оцінка експерта (бали)

Сумарний ранг

1

2

3

4

X1

3

2

3

2

10

X2

4

4

3

4

15

X3

5

4

3

4

16

X4

4

3

3

4

14

X5

5

4

3

5

17

X6

4

3

3

3

13

X7

5

5

5

4

19

X8

2

3

2

2

9

 

Таблиця 4

Ранжування  моделі  Y2

Номер показника

Оцінка експерта (бали)

Сумарний ранг

1

2

3

4

X1

3

3

1

3

10

X2

3

2

2

3

10

X3

4

3

3

3

13

X4

1

2

1

3

7

X5

3

2

1

3

8

X6

3

3

4

3

13

X7

4

3

3

3

13

X8

3

4

3

4

14

 

Таблиця 5

Ранжування  моделі  Y3

Номер показника

Оцінка експерта (бали)

Сумарний ранг

1

2

3

4

X1

2

3

1

2

8

X2

3

2

1

2

8

X3

2

3

1

2

8

X4

3

2

1

3

8

X5

3

3

3

3

12

X6

1

1

2

1

5

X7

2

3

3

2

10

X8

4

4

3

4

16

 

Таблиця 6

Матриця сумарних рангів

Коефіцієнт вагомості

Сумарні ранги

V x( Y1;Y2;Y3)

Y1

Y2

Y3

0,048

10

10

8

 

0,48

0,48

       0,38

0,062

15

10

8

 

0,57

       0,62

       0.5

0,213

16

13

8

 

3,41

2,77

       1,7

0,124

14

7

8

 

1,74

0,82

0.87

0,145

17

8

12

 

2,47

1,16

1,74

0,062

13

13

5

 

0,81

0,81

0,31

0,055

19

13

10

 

1,05

0,72

0,55

0,041

9

14

16

 

    0,37

0,57

0,66

 

 

 

 

 

10.9

7.95

       6.71

 

Розрахунок рівня якості і конкурентоспроможності жіночих хутряних жилетів  показав, що відмінну якість і високий рівень конкурентоспроможності мають хутряні жилети виробництва українсько-нідерландського підприємства «Tykafurlux»  - 10.9; задовільну якість і конкурентоспроможність мають жилети «Kіzkofurs» - 7.95; порівняно низька якість і конкурентоспроможність товарів  торгової марки   «Jieer Mode», Китай  - 6.71.

 Задоволення споживчого попиту і рентабельність роботи торговельно підприємства неможливі без розробки ефективних, науково обгрунтованих методик оцінки і контролю якості і конкурентоспроможності продукції, що враховують не тільки різноманіття властивостей товарів, але і вимоги їх потенційних споживачів, що змінюються. Один з шляхів вирішення цієї складної задачі полягає в розробці швидкодіючих автоматизованих методик, що дозволяють оперативно враховувати аналіз думки можливих споживачів. Це можливо здійснити на основі використання засобів обчислювальної техніки.

Таким чином, можна зробити наступні рекомендації. Для забезпечення і підвищення конкурентоспроможності товарів торговельним підприємствам необхідно систематично, а не епізодично проводити маркетингові дослідження товарів і споживачів на всіх етапах життєвого циклу товарів. При цьому в центрі винен знаходиться не сам товар, а реакції споживачів відносно даного товару.

Література:

1. Кобилянський Л.С. Управління конкурентоспроможністю. - К.: Зовнішня торгівля, 2003. - 304 с.

2. Сидоренко О.В. Товарознавчі складові ринкознавства. - К.: КНТЕУ, 2001. - 90 с.

3.Юдін М. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентоспроможності продукції.// Економіст. - 2010. -№6. - С. 40-42.

 

e-mail: skolodchuk.ivan@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>