XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

д.т.н., професор Славінська А.Л., Гайдашевська О.Б. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОПОРНО – РУХОВОГО АПАРАТУ

д.т.н., професор Славінська А.Л., Гайдашевська О.Б.

Хмельницький національний університет

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОПОРНО - РУХОВОГО АПАРАТУ

Для вітчизняної швейної галузі асортимент одягу для людей, що страждають різними захворюваннями, є досить новим.

Одяг для дітей з обмеженими руховими можливостями повинен бути підпорядкованим характеру і зручності використання у відповідності притаманних для таких дітей рухів [1]. Важливу роль в цьому випадку відіграє реабілітаційна функція одягу, яка дозволяє підвищити якість рівня життя хворих дітей. При цьому актуальними завданням є вирішення проблеми створення раціонального гардеробу з принципово новим конструктивним рішенням одягу [2].

Соціологічні дослідження, які проведені нами в міській лікарні м. Хмельницького та дитячого санаторію м. Стара Ушиця Хмельницької області свідчать про об'єктивні передумови затребуваності комфортного одягу саме за ергономічною відповідністю.

У 2008 р. з порушеннями опорного апарату в лікарню звернулось 1055 дітей, що складає 3,9% від загального числа пацієнтів (27000). Серед 1055 дітей вперше виявлено порушення ОРА 25% (264 дитини), із 27000 дітей 45 осіб є інвалідами, що дорівнює 0,17%.

До регіонального реабілітаційного центру «Турбота» за 2007 рік було направлено 452 дитини, серед них 119 дітей із сільської місцевості віком від 1 місяця до 17 років. Віковий розподіл наступний: від 0 - до 1 року складає 20%; від 1 - до 3 років складає 45,6%, від 4 - до 6 років складає 21,7%, від 7 - до 10 років складає 7,9%, від 11 - до 14 років складає 3,7%, від 15 - до 17 років складає 1,1%. Це діти з затримкою психомовного та статомоторного розвитку.

54,3% хворих дітей після лікування не мали суттєвого покращення стану, що свідчить про стабільний стан проблеми ОРА. Крім того, третина дітей (вік 6 - 11 років) - це діти досить активного способу життя в дитсадку та школі.

Матеріали повинні бути гігієнічними і еластичними як для підтримки м'язів, так і вільності рухів.

Одяг недостатньо комфортний, зручний в одяганні, зніманні, носінні. Не має властивостей бажаних або і обов'язкових для задовільного психологічного фізіолого - гігієнічного стану дитини.

При створенні нових моделей одягу для дітей різних вікових груп потрібен диференційований підхід до розробки вимог до виробу залежно від виду одягу, його призначення і застосування.

Для формування вимог до одягу та визначення раціональної комплектації одягу для дітей з ОРА використане анкетне опитування батьків, медперсоналу та самих дітей.

Опитування лікарів про пріоритети вимог до одягу для дітей з захворюванням порушеннями ОРА показало наступний розподіл:

1 - комфортність; 2 - не сковувати вільність рухів; 3 - корекція постави; 4 - укріпити зовнішню поверхню рукава.

Як показали результати опитування батьків, дітьми використовується різноманітний побутовий одяг: спортивні костюми, трикотажні вироби, комплектні вироби, які повинні бути співрозмірними.

У дітей, які хворіють порушенням опорно - рухомим апаратом, антропометричні точки, які визначають вимірювання розмірних ознак, необхідних для побудови конструкції, знаходяться на різних рівнях, а площина, яка проходить через парні точки, може бути розвернута під кутом до трасверсальної. Це свідчить, що антропометричні вимірювання розмірних ознак потрібно проводити не тільки по правій, як в умовно - типових фігурах дітей, але  також і по лівій стороні тіла.

Виявлено, що у дітей з порушеннями опорно - рухового апарату через деформації фігур обхватні розмірні ознаки виміряти дуже складно, особливо обхват талії. Найбільш доступно і точніше у дітей з порушенням опорно - рухового апарату можливо визначити масу тіла та зріст [3].

Для визначення пропорцій дитячої фігури доцільно використати кормічний індекс (КІ): image002369.png    (1)

де image002370.png - зріст сидячи, який визначається відстанню від площини сидіння до верхівкової точки голови; 

  image002371.png -  зріст стоячи.

Вікова динаміка КІ підтверджує доліхоморфізацію пропорцій, починаючи з 9 років. Інтенсивне зростання поперечних пропорцій (ширина стегон, грудей і талії) теж спостерігається у віці 10 - 11 років.

Дослідження постави показало, що лордотичний тип переважає серед дітей лише у віці до 8 років, потім домінує кіфотичний тип, який в 11 років перевищує 60%. Рівноважний тип постави присутній лише у 9% дітей. Це пояснюється тривалим перебуванням в статичній «позі учня», недостатня рухова активність, небажання сучасних школярів займатись в спортивних секціях. Все це викликає викривлення хребта і розвиток сколіозу.

Динамічно обґрунтованим дитячим одягом може бути одяг, в якому врахований весь спектр динамічних поз. Заслуговує на увагу методика відеозйомки для виявлення рухів і динамічних поз, які для молодшого шкільного віку узагальнені в 10 поз. Також оригінальне дослідження змінювань розмірів тіла дитини в динаміці, виконане в РосЗИТЛП пристроєм на основі методу «нитки», створює передумови для визначення раціональних членувань та місць застосування еластичних вставок [4].

Таким чином, антропометрична інформація про форму тіла дозволить застосувати трасформовані елементи для адаптації одягу відповідно до вікових змін.

Розглянуті передумови прийняття проектного рішення щодо одягу для дітей із захворюваннями ОРА дозволили визначити основні пріоритетні напрямки досліджень для розробки методики визначення розмірної характеристики досліджуваного сегменту споживачів з позицій ергономічності конструкції.

Література:

•1.      Крись - Пугач А. П. Обстеження та діагностика рухових розладів у дітей: Монографія. А. П. Крись - Пугач, М. Д. Бурин. - Київ - Хмельницький. - 2002. 216с.

•2.      Коблякова Е. Б. Анализ возрастной динамики изменчивости размерных признаков, определяющих внешнюю форму тела детей младшего школьного возраста/ Е. Б. Коблякова, Ю. А. Мациевская// Швейная промышленность - 2006. - №2. - с.46 - 48.

•3.      Лопандина С. К. Исследование теоретических и методологических основ построения размерной типологии детей с нарушениями опорно - двигательного аппарата/ С. К. Лопандина, Р. А. Мельникова// Швейная промышленность - 2007. - №5. - с.47.

•4.      Шершнева Л. П. Современные подходы к проектированию динамически комфортных конструкций детской одежды/ Л. П. Шершнева, Л. В. Ларькина// Швейная промышленность - 2004. - №5. - с.42 - 46.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>