XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дубровський В. Л. ВПЛИВ СПІЛКУВАННЯ В СІМ’Ї НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

Дубровський Валерій Леонідович

Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя

ВПЛИВ СПІЛКУВАННЯ В СІМ'Ї НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ

Роль сім'ї у процесі становлення особистості відіграє важливу роль, оскільки та атмосфера, в якій зростає дитина є невід'ємною ланкою розвитку і виховання особистості, завдяки якій вона вчиться, розвивається

вдосконалюється. Щирі стосунки між дітьми та дорослими, безпосередність почуттів одне до одного, позитивне емоційне спілкування є джерелом формування гармонійної, самодостатньої особистості дитини.

М.Г. Стельмахович розглядає родину як перше соціальне й емоційне мікросередовище, в якому розвивається та виховується людина з моменту її народження. На сім'ю, родину покладається ряд важливих функцій: репродуктивна, економічна, побутова, духовна, освітня, розвивальна, виховна. Виховна функція полягає у формуванні особистості дитини, розвитку її здібностей, інтересів, світогляду, духовної культури, передачі дорослими членами сім'ї соціального досвіду.

Сім'я це середовище, у якому дитина засвоює суттєві правила поведінки, вчиться правильно діяти в оточуючому її предметному та соціальному світі згідно з виробленими у суспільстві формами і способами предметних операцій. Це досягається насамперед у процесі спілкування.

 Питання сімейного виховання дедалі частіше привертає увагу педагогів, психологів, соціологів, практиків. Значення спілкування в сім'ї від народження дитини до закінчення нею школи та вплив його на пізнавальну активність, формування особистості вивчали В.О.Сухомлинський, О.І. Бакін, В.С. Грехнєв, І.В. Комановський,  Л.В.Бурова, З.О.Огороднійчук,  Ш.О. Амонашвілі, А.В.Мудрик та ін.

У процесі спілкування в сім'ї дитина одночасно виступає і об'єктом, і суб'єктом - з одного боку, вона відчуває на собі вплив оточення, а, з іншого - сама певним чином впливає на нього. Весь виховний процес у сім'ї - це насамперед постійне спілкування. Від того, як воно складається і розвивається, залежить психологічний мікроклімат у сім'ї, формуються особистість дитини, її інтереси, моральна сфера. Спілкування під час спільних занять батьків з дітьми є найкоротшим і надійним шляхом формування пізнавального інтересу дітей в умовах сім'ї. Це сприяє появі різнобічних інтересів, покращує успішність дітей, позитивно впливає на формування і розвиток особистості, формує позитивні моральні якості. Важливою є думка З.О. Огороднійчук, яка зазначає, що розвиток цікавості та допитливості дітей, як основи формування пізнавального інтересу залежить саме від батьків, які спрямовують, виховують та коригують їхню пізнавальну діяльність.

Особливості стосунків батьків і дітей пов'язані з рівнем їх взаєморозуміння, формують і специфічний стиль спілкування між ними. Деякі батьки будують стосунки між дітьми на повазі й довірі. Інші вважають, що не обов'язково переконувати дітей у правомірності своїх вимог. У першому випадку формується дружній стиль спілкування, який грунтується на проханні, пораді, доброму гуморі, підбадьорюванні, тобто такий, який сприяє формуванню в дітей почуття власної гідності, розвиває максимальну самостійність і доброзичливість; у другому - складається командний стиль спілкування, який проявляється в безапеляційному тоні, вимогах безумовної слухняності. в надмірній різкості,залякувані тощо. Він формує скритність, безініціативність, озлобленість, жорстокість, низький рівень самоцінності. Кожний із цих способів спілкування впливає на емоційний стан дітей та моральний розвиток. Якщо доброзичливість і делікатність між батьками й дітьми створюють хороший настрій, приплив енергії, то командний стиль викликає образи, роздратування, зниження загального життєвого тонусу. пригнічений настрій. Від стилю спілкування залежать і виховні можливості сім'ї. Позитивні емоційні контакти батьків полегшують виховний вплив на них, негативні - ускладнюють. Спілкування між батьками й дітьми здебільшого має педагогічні засади і грунтується на духовному контакті, в основі якого лежить спільність прагнень: батьки як і діти хочуть, щоб їх любили. Успішність сімейного виховання значною мірою визначається активністю участі кожного з батьків у вихованні, частотою їх спілкування з дітьми і характером взаємовідносин між ними.

Реалізація функцій спілкування в сім'ї залежить від виховного потенціалу, тобто комплексу умов і засобів, які визначають педагогічні можливості сім'ї. Цей комплекс включає матеріальні і побутові умови, структуру сім'Ї, характер стосунків між її членами, рівень педагогічної та загальної культури батьків,особливості процесу сімейного виховання.

В той же час, зміни, які відбулися у суспільстві, несуть негативну тенденцію взаємодії дорослих і дітей у сім'ї, стає помітним брак їх спілкування. Причиною цього батьки називають прискорений режим життя, справи, робота, домашня робота і , як результат цього, - відсутність вільного часу. У більшості сімей першочергове значення приділяється матеріальному забезпеченню дітей, духовність відходить на другий план. Час для спілкування з дітьми незначний, здебільшого поверхневий, втрачається контакт з дитиною, що призводить до серйозних проблем у вихованні дитини, яка не може довгий час жити у суспільстві без допомоги дорослого, його підтримки, порад. Часто ця ніша заповнюється негативним впливом інших, як дорослих, так і однолітків, а також засобів масової інформації.  Вакуум у спілкуванні з членами сім'ї заповнює спілкування з комп'ютером.  В результаті цього - наявність психологічних бар'єрів у спілкуванні, обмеженість його змісту, конфліктність; батьки втрачають авторитет і позитивний вплив на дитину.

Значну допомогу по подоланню цих проблем повинна надати батькам школа шляхом консультацій, організації батьківського всеобучу, спільних з дітьми виховних заходів, свят тощо. Допомога буде ефективною лише в тому випадку, коли вихователь (класний керівник)  отримає повну інформацію про виховні можливості сім'ї, її значення у вихованні школяра.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>