XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дутчак А.В. РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ У СТВОРЕННІ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ.

Студентка ІV курсу

Дутчак Анна Василівна

Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ У СТВОРЕННІ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕЛІ УКРАЇНИ

Податки дуже складна і надзвичайно впливова на всі економічні явища та процеси фінансова категорія. Податки встановлюються для утримання державних структур і для забезпечення виконання ними відповідних функцій - управління, оборонної, соціальної, економічної та ін. Відсутність податків паралізує фінансову систему держави в цілому, робить її недієздатною і в кінцевому підсумку - позбавленою будь-якого сенсу.

Облік розрахунків за податками та зборами складає систему податкового обліку, який займає важливе місце в господарській діяльності будь-якого підприємства. Податковий облік є однією із підсистем бухгалтерського обліку, основним завданням якого є забезпечення формування повної та достовірної інформації про порядок відображення в обліку операцій з метою їх оподаткування, контролю за правильністю сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету.

Історія сучасної податкової системи України починає свій відлік від 25 червня 1991 р. з прийняття Закону України "Про систему оподаткування", в якому закладені основні її домінанти. Молода українська держава протягом останніх десяти років будує свою власну податкову систему, враховуючи досвід інших країн. Та, на жаль, багато в чому вона копіює системи оподаткування розвинутих країн світу. Очевидно, що не можна переносити податкову систему будь-якої країни на реалії нашої економіки[3; 79].

Візьмемо, наприклад, податок на додану вартість за ставкою 20 відсотків, який є одним із системоутворюючих в Україні. Ставка даного податку в Україні (20%) є чи не найвищою в країнах Європи, що породжує високі ціни та інфляційні тенденції, знижуючи конкурентноздатність українських товарів, посилює і без того надмірний податковий тиск на населення, зменшуючи його платоспроможність.

Запозичення чужого досвіду формування податкової системи заможних країн без урахування специфіки бідної української економіки обернулося економічним пригніченням виробничої сфери, ростом цін, втратами дохідної частини бюджету.

Фахівцями підраховано, що сумарні податкові вилучення, при яких можливе економічне зростання в державах, подібних до України, не повинні перевищувати 20-25% до ВВП. На даний час в Україні питома вага податків до ВВП (податкове навантаження) становить від 35 до 40%, що характерно для розвинутих країн, але обтяжливо для країн з перехідною економікою.

Нинішня система податків має суто фіскальний характер і не стимулює виробництво, інновації, інвестування в реальний сектор економіки, вимиває значні грошові кошти з реального сектора економіки у тіньовий.

Нині в Україні нараховується 22 загальнодержавних і 16 місцевих податків. У сфері оподаткування на 01.01.2006 р. діяло 284 закони, 114 указів Президента України, 2000 нормативно-правових актів Кабінету Міністрів, 5533 регулятивні акти Державної податкової адміністрації України, 9411 нормативних та регулятивних актів міністерств і відомств. Звісно, все це породжує протиріччя і неузгодженість[2; 24].

Система податків має бути нейтральною та справедливою, що означає недопущення проявів галузевої, регіональної та соціальної дискримінації, У цьому сенсі потрібно здійснити перехід від оподаткування, що будується на високих ставках і численних пільгах, до низьких ставок і відсутності податкових пільг. Такою політикою держава дала б можливість підприємствам "звестися на ноги", створити достатню для сталого розвитку масу стабілізаційного капіталу[3;71].

У новому 2007-му бюджетному році Кабінет Міністрів обіцяє перейти від економічної моделі, що стимулює внутрішнє споживання, до моделі, орієнтованої на інвестиційну активність і розвиток бізнесу. Законопроект про держбюджет-2007 парламент уже прийняв до розгляду На шляху до нової економічної моделі держава планує продати підприємств більш ніж на 10,02 млрд. грн., змінити ряд податкових норм, зібрати й витратити близько 153,45 млрд. грн. Декларовані цілі: річний приріст реального ВВП у розмірі 6,5%, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі - $163 млк., курс гривні до долара США на рівні 5,1, зростання індексу споживчих цін - 7,5% (грудень до грудня), приріст середньомісячної зарплати - 7,9%. Бізнесменам обіцяно макроекономічне зменшення фіскального навантаження - у 2007-му держава має намір вилучити з реального сектора й перерозподілити всього 30,2% ВВП (на 1,4% менше ніж, ніж у 2006-му). Пенсіонерам - безперебійна робота солідарної системи й виплата пенсій у повному обсязі. Загалом Кабінет Міністрів будуватиме капіталізм з широким людським обличчям[1; 16-20].

Ми, українці, повинні пам'ятати, що наша молода держава виходить на світовий ринок. Саме від нашої працелюбності, відповідальності, вміння працювати над спільною справою залежить чи оцінить нас світова спільнота як державу, що може працювати і вже працює на світовий ринок. Бід дотримання всіма учасниками податкового процесу податкової дисципліни залежатиме, які інвестиції прийдуть є Україну для підтримання малого підприємництва . Податкова політика виступає як стимул розширеного інноваційного виробництва , формування ринкових відносин в Україні. Не забуваймо, що сплата податку впливає не лише на розвиток освіти, охорони здоров'я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту, а й формує бюджет кожної української сім'ї, що прагне жити на європейському рівні [3; 73].

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

•1. Дарпінянц В. Бюджет - 2007. Що. кому і чому дістанеться//Контракти. - 2007. - №40. - с.16 -20,

•2. Фісун А.О.  Податкова політика як стимул розширеного інноваційного виробництва //Формування ринкових відносин в Україні. - 2005. - №4, - с.24.

•3. Захожай В.Б., Литвиненко Я.В. Система оподаткування та облікова політика - К.: Центр навчальної літератури - 2007. - с.616.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>