XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Д.В. Ротар, І.Й. Сидорчук, О.В. Ротар, В.М. Коновчук. В.І. Ротар ІНФІКУВАННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ГОСТРОМУ ДЕСТРУКТИВНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

Д.В. Ротар, І.Й. Сидорчук, О.В. Ротар, В.М. Коновчук. В.І. Ротар
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці

ІНФІКУВАННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ ПРИ ГОСТРОМУ ДЕСТРУКТИВНОМУ ПАНКРЕАТИТІ

Вступ. Гостри панкреатит (ГП) відноситься до найбільш небезпечних захворювань черевної порожнини. Вирішальний вплив на перебіг захворювання, лікувальну тактику, можливі ускладнення та летальність має ступінь інфікування (контамінації та колонізації органа) вогнищ запалення та некрозу підшлункової залози (ПЗ).
Мета дослідження. Вивчити в експерименті частоту, терміни, видовий склад та популяційний рівень бактерій, що контамінують ПЗ при різних ступенях тяжкості і стадіях формування ГП.
Матеріал і методи. Експерименти проведені на 140 білих щурах вагою 200-220 гр. ГП викликали шляхом внутрішньоочеревинного введення L-аргиніну. По 7 щурів кожної групи виводили з експерименту через 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120, 164 год. При виведені з експерименту проводили бактеріологічне дослідження підшлункової залози шляхом посіву на живильні середовища.
Результати дослідження та їх обговорення. Протягом перших 6-ти год ПЗ у всіх тварин залишалася стерильною. Через 12 год після індукції ГП бактерії висівалися з тканини ПЗ у 58%, через 24 год – у 71%, а починаючи з 48 год – у 100% експериментальних тварин. На протязі 1-2-ї доби переважали E. сoli та S. epidermidis. Наприкінці 1-ї доби у ПЗ проникали Е. fаecalis, а також ентеробактерії K. pneumoniaе, E. tarda та P. mirabilis, що зумовлювало виникнення бактеріальних асоціацій у 42% тварин. З третьої доби ПЗ інтенсивно колонізували анаеробні мікроорганізми (B.fragilis): частота їх зустрічання на 72-у та 96-у год становила 28,6% та 42,9%, а ПР досягав 5,84±0,11 lg КУО/г та 5,92±0,17 lg КУО/г відповідно. На 5-ту добу захворювання інфікування ПЗ усіма видами мікроорганізмів зменшувалася: ПР E. coli становив 3,8±0,16 lg КУО/г, S. aureus – 4,26±0,12 lg КУО/г, K. pneumonia – 4,9±0,14 lg КУО/г, P. mirabilis – 3,94±0,11 lg КУО/г, B.fragilis – 3,78 lg КУО/г. Через 7 діб у 71% тварин спостерігалося зростання ПР мікроорганізмів до 6,7-7,4 КУО/г імовірно за рахунок їх інтенсивного розмноження в зруйнованій тканині ПЗ. Провідними збудниками інфекційно-запального процесу ставали E. coli Hly+, S. aureus та K. pneumoniae, а в ролі асоціантів виступали P. mirabilis та C. albicans.
Висновки
1. Контамінація підшлункової залози при набряковій формі гострого панкреатиту спостерігається з 12 до 72 год захворювання у 27,6% тварин за рахунок транслокації умовно патогених E. coli та S. epidermidis, які у тканині підшлункової залози досягають помірного популяційного рівня.
2. Тяжкий гострий панкреатит характеризується бактеріальною контамінацією ПЗ, яка має поліетіологічний часозалежний характер. Вона розпочинається через 12 год у 57,0% тварин і через 48 годин виявляється в усіх спостереженнях на популяційному рівні, який значно перевищує критичний. Основними збудниками на ранніх етапах виступають E. coli та S. epidermidis в асоціації з ентеробактеріями, а на пізніх – патогені штами E. coli Hly+, S. auereus, K. pneumonia в асоціації з іншими ентеробактеріями, B. fragilis та C. albicans.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>