XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дворнікова О.О. УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ.

Рубрика: Економіка

ст. викладач Дворнікова О.О.

ПВНЗ Європейський університет Нікопольська філія

УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Якість - виключно важливий аспект комерційної діяльності підприємств торгівельного бізнесу.

У сучасних умовах господарювання магазину важко зберегти баланс попиту і пропозиції, успішно вести конкурентну боротьбу, зберігати частку ринку і розширювати коло покупців. Великого значення набувають питання створення й управління системою якості товарів та послуг на підприємствах торгівельного бізнесу.

Ефективна комерційна діяльність магазину вимагає проведення досліджень з особливостей попиту на кожному сегменті споживчого ринку. Важливим тут є не тільки отримання кількісних показників споживчого попиту, але й визначення його якісних характеристик - вимоги й очікування споживачів щодо якісних характеристик продукції, її зовнішнього вигляду, розміру та ін.

Останніми роками видано чимало наукових робіт - як українських, так і зарубіжних, присвячених дослідженню питань щодо управління якістю товарів та послуг.

Мета статті - розв'язання вищенаведених проблемних питань і формулювання на цій основі ряду науково-практичних пропозицій щодо вдосконалення управління якістю продукції.

Кожний вид робіт щодо покращення якості обслуговування покупців характеризується певною функцією, перелік яких і охоплює весь цикл робіт щодо покращення якості товарів та послуг.

Першою і основною функцією є функція прогнозування потреб, технологічного рівня і якості продукції. Дана функція направлена на виявлення потреб споживачів щодо асортименту та якості реалізуємих товарів та послуг, а також на виявлення економічних можливостей магазину і шляхів задоволення цих потреб.

Великого значення набуває функція підготовки та підвищення кваліфікації продавців і менеджерів по продажам. Ця функція направлена на організацію навчання цих робітників методом кількісного та якісного приймання товарів, вивчення методів виготовлення продукції, правил продажу окремих груп товарів і правил торгівлі. Навчання робітників магазину елементам високоякісної продукції повинно здійснюватися у системі професійного навчання на виробництві.

Функція організації взаємовідносин щодо якості товарів та послуг між споживачами та продавцями передбачає наявність широких інформаційних зв'язків між виробником, продавцем товарів, з одного боку і покупцем з іншого боку. Реальні умови експлуатації - це найцінніша і надійніша інформація про те, як ведуть себе товари і вироби  в умовах експлуатації на скільки видержуються технічні параметри, які вказані у нормативно-технічній документації. Великого значення набуває і та комерційна та споживча інформація, яка повинна бути присутня на упаковці товару, або на самому товарі. Це такі інформаційна знаки, як товарні марки, штрихове кодування, компонентні, маніпуляційні, розмірні та інші знаки.

Функція забезпечення стабільності запланованого рівня якості направлена на попередження та ліквідацію причин, які негативно впливають на якість реалізуємих товарів та послуг. Забезпечення стабільності показників якості товарів та послуг передбачає: раціональну організацію торгово-технологічного процесу; забезпечення ритмічного постачання товарів; організацію контролю за надходженням товарів; розподіл товарів в залежності від якісних характеристик  по товарних секціях та відділах з додержанням правил «товарного сусідства» і правил зберігання товарів і додержання торгово-технологічної дисципліни на робочих місцях; аналіз випадків реалізації неякісних товарів і послуг, рекламацій та проведення заходів щодо їх усунення; встановлення залежності економічного стимулювання продавців і менеджерів від оцінки якості праці.

Орієнтація управління якістю товарів і послуг на вищевказані функції дозволить підприємцям торговельного бізнесу підвищити якість торговельного обслуговування покупців і сформувати позитивний імідж свого підприємства.

Література:

1. Казарцев В.В., Соснін О.С. Управління технологічними процесами: теорія і практика. Навч. посібник. К.: Вид-во ЄУ, 2003. - 108с.

2.Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. Навч. посібник. К.: Вид-во ЄУ, 2001. - 173с.

3. Лапуста М.Г. Качество - задача общенародная. М.: изд. Экономика, 1999. - 190с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>