XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дзюба О.М., Коваленко В.О, Куньовська Л.Й. ОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СТАВКИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Дзюба О.М., Коваленко В.О, Куньовська Л.Й.

Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ СТАВКИ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Активна підприємницька діяльність є одним із найважливіших факторів економічного зростання в Україні та підвищення соціально-економічних показників держави. Виникнення прибутку підприємств стає приводом сплати податкових зобов'язаннь перед бюджетом у формі податку на прибуток. Тому питання аналізу ставок цього податку, як одного з елементів системи  оподаткування, є актуальним як в теоретичному, так і в практичному аспекті.

Проблеми оподаткування прибутку підприємства та  визначення основних його елементів знаходять своє відображення у багатьох наукових публікаціях та фундаментальних дослідження таких науковців, як  В.В. Бабіч, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, В.П. Вишневський, Т.І. Єфименко, С.Л. Лондар, Л.М. Очеретько, А.М. Поддєрьогін, С.В. Юшко, Ф.О. Ярошенко та інші.

Однак,  враховуючі останні події у сфері оподаткування, слід звернутися до питання визначення ставок податку на прибуток, які пропонують нам норми Податкового кодексу України.

Метою статті є дослідження чинного законодавства, яке визначає ставки податку на прибуток, виявлення особливостей їх встановлення окремими категоріями платників.

На сьогоднішній день головним нововведенням щодо податку на прибуток є поетапне зменшення ставки податку. Так, з 1 квітня і до кінця 2011 року ставка податку буде складати 23 %, протягом 2012 р. - 21 %, протягом 2013 р. - 19 % та починаючи з 1 січня 2014 р. ставка податку становить16 %.

Норми Податкового кодексу передбачають не лише поступове зниження ставки податку на прибуток, але і її диверсифікацію.

Так,  до деяких платників податку на прибуток підприємств застосовуються податкові канікули строком на 5 років з 1 квітня 2011 р. по 1 січня 2016 р. До такої групи суб'єктів оподаткування відносяться:

•-   суб'єкти господарювання, які створені після 01.04.2011 р., за винятком тих суб'єктів, які виявляться створеними шляхом реорганізації, приватизації і корпоратизації;

•-    діючі підприємства, у яких за останні 3 роки щорічний об'єм доходів не перевищує 3 млн. грн., а середньооблікова чисельність працівників не перевищувала 20 чоловік;

•-    підприємства, які були платниками єдиного податку та у яких за останній календарний рік об'єм виручки не перевищує 1 млн. грн., а середньооблікова чисельність працівників становить до 50 чоловік [2].

Разом з тим норми законодавства встановлюють перелік діяльностей, на які ставка податку на прибуток нуль відсотків не поширюється (діяльність у сфері розваг; діяльність з обміну валют; видобуток та реалізація корисних копалин загальнодержавного призначення, виробництво, оптовий продаж, експорт, імпорт підакцизних товарів, серійне виробництво і виготовлення дорогоцінних металів і коштовного каміння, діяльність у сфері виробництва та розподілення електроенергії, газу та води та  інші види діяльності). Повний перелік таких видів діяльності наведений у ст. 154 ПКУ [1].

Згідно п. 44.2 ст. 44 Податкового кодексу передбачено ведення спрощеного бухгалтерського обліку доходів і витрат з метою обчислення об'єкту оподаткування для суб'єктів, які обрали ставку податку на прибуток нуль відсотків. Методика ведення спрощеного бухгалтерського обліку прибутків і витрат з метою обчислення об'єкту оподаткування затверджена Наказом Міністерства фінансів України «Про внесення змін до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» від 24.01.11 р. [3].

Нова редакція П(С)БО 25  передбачає форму спрощеного фінансового звіту для підприємств, які з II кварталу 2011 р. застосовують нульову ставку податку на прибуток, у складі Балансу (форма № 1мс) і Звіту про фінансові результати  (форма № 2-мс). 

Окрім випадків звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємства, обумовлених ст. 154 Податкового кодексу, пільги щодо оподаткування також встановлюються у розділі „Перехідні положення" для деяких сфер діяльності. Так, тимчасово звільняються від оподаткування прибутку підприємств наступні суб'єкти:

•1.  Виробники біопалива - до 1 січня 2020 р. Сьогодні в Україні біопаливо розглядається як  альтернатива традиційному пальному, вважається, що його виготовлення буде максимально прибутковим для нашої країни в найближче десятиріччя.

•2.  Газодобувні підприємства - до 1 січня 2020 р.

•3.  Підприємства готельного бізнесу - з 1 січня 2011 р. строком на 10 років. Реалізація цих норм повинна сприяти своєчасному здійсненню заходів із підготовки до проведення в Україні Євро-2012 і зменшенню кількості збиткових готельних підприємств та створенню нових робочих місць.

•4.  Підприємства легкої промисловості  (крім підприємств, які виготовляють продукцію на давальницькій сировині) - з 1 січня 2011 р. строком на 10 років.

•5.  Підприємства електроенергетики, суднобудування,  літакобудування,  машинобудування для агропромислового комплексу -  з 1  січня 2011  р.  строком на 10 років.

•6.  Видавнича діяльність - до 1 січня 2015 р [1].

У галузі освіти звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг  (п. 154.7  ст. 7 Податкового кодексу) [1].

За ставкою нуль відсотків оподатковується прибуток страховика, що здійснює страхування життя, але законодавство встановлює певні умови, яких страховику обов'язково потрібно дотримуватися.

Значну диверсифікацію ставок податку на прибуток передбачено нормами Податкового кодексу для нерезидентів. Так, для прибутків нерезидентів та прирівняних до них осіб із джерелом походження прибутків в Україні, передбачені наступні ставки оподаткування: 0%, 4%, 12%  (страхова діяльність), 6%  (за договорами фрахту), 20% (рекламна діяльність), 15% і 23% (інша діяльність) [2].

Таким чином, встановлення оптимальних податкових ставок - одне з найскладніших і найважливіших проблем оподаткування. На сьогоднішньому етапі впровадження норм ПКУ складно оцінити ефективність встановлених ставок податку на прибуток, але, у будь-якому випадку, податкові пільги - це перші кроки в полегшенні податкового тягаря для українського виробника, а отже перший крок до розвитку економіки.

Література:

•1. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. № 2755-VI.

•2.  Лондар С.Л. Моделювання надходжень із податку на прибуток підприємств в умовах українського економічного середовища / С.Л. Лондар // Фінанси України. - 2010. - №2. - С. 12.

•3.  Єфименко Т.І. Податковий кодекс України як перший крок на шляху реформування вітчизняної податкової системи / Т.І. Єфименко // Фінанси України. - 2010. - №12. -  С. 3.

 

e-mail: vitochkakovalenko@meta.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>