XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Дзюба П.М. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВВНЗ

Дзюба П.М.

Національна академія ДПС України

ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ  ЯК  ОДИН  З  НАПРЯМІВ  УДОСКОНАЛЕННЯ  ПІДГОТОВКИ  КУРСАНТІВ ВВНЗ

Як засвідчує проведене нами дослідження, сутність особистісно орієнтованого навчання щодо підготовки курсантів військового вузу полягає, в тому, щоб відійти в навчально-виховному процесі від особистих особливостей, які має в своєму розпорядженні курсант, і навчати його з урахуванням потенційних можливостей, які необхідно актуалізувати. За результатами аналізу педагогічної літератури, з'ясовано, що сутність особистісно орієнтованого навчання щодо підготовки курсантів, є засобом і умовою індивідуалізації навчання, передбачає: перехід від орієнтації на середнього курсанта до варіативності програм навчання; перехід від статистичної моделі знань до процесу розумового розвитку, до динамічних структурованих систем розумових дій; застосування психолого-педагогічної діагностики (інтереси, спрямованість, здібності, Я-концепція та ін.) і корекція особистості; прогнозування розвитку особистості курсанта. Він повинен бути гнучким і рухомим, дозволяючи викладачу в процесі навчання підходити індивідуально до кожного курсанта і сприяти загальній активізації навчальної групи.

Диференційована організація навчальної діяльності, з одного боку, враховує особливості когнітивної сфери особистості курсантів, їх психологічні особливості. З іншої - до уваги приймаються індивідуальні запити особистості курсанта, її можливості і інтереси в конкретній наочній області. При диференційованій організації навчальної діяльності ці дві сторони взаємопов'язані.

Констатуємо, що сутність особистісно орієнтованого навчання щодо підготовки курсантів повинна забезпечувати розвиток і саморозвиток особистості курсанта, виходячи з виявлених його індивідуальних особливостей, як суб'єкта пізнання і наочної діяльності, спілкування і взаємодії, ґрунтуючись:

- на визнанні за навчанням визначального основного джерела (детермінанти) розвитку особистості і визначенні механізму засвоєння (интериорізації) як основне джерело розвитку особистості курсанта;

- на розкритті індивідуальності курсанта і створенні найбільш сприятливих умов для розвитку і формування його особистості заздалегідь заданими (запланованими) якостями, властивостями, здібностями;

- на розумінні розвитку (вікового, індивідуального) як нарощування знань, вмінь, навичок (збільшення їх обсягу, ускладнення змісту) і оволодіння соціально-значущими еталонами у вигляді понять, ідеалів, зразків поведінки курсанта;

- у навчанні кожного курсанта на рівні актуалізованих (у ідеалі - потенційних) можливостей, виділенні типових характеристик його особистості і пристосуванні навчання до типологічних особливостей різних груп;

Під час дослідження, отримано висновок, що в даний час в реалізації сутність особистісно орієнтованого навчання щодо підготовки курсантів у військовому вузі існують труднощі, які полягають в наступному: відсутня теоретична концепція розвитку особистості курсанта, об'єднуюча когнітивний, діяльнісний і особистісні підходи в навчально-виховному процесі; у навчально-виховному процесі недостатньо взаємопов'язані професійна підготовка і різносторонній розвиток особистості курсантів: при загальній спрямованості дидактичного процесу на підготовку курсанта відсутня виражена спрямованість на формування особистості з високим рівнем різностороннього розвитку.

Передбачається, що одним з варіантів подолання труднощів, що склалися, може стати реалізація сутності особистісно орієнтованого навчання щодо підготовки курсантів, заснованого на наступних принципах: особистість курсанта - цілісна система, яка повинна вивчатися у взаємозв'язку психологічного, педагогічного, соціального процесів; курсант є суб'єктом різних видів діяльності, що знаходиться в постійному розвитку.


Один комментарий к “Дзюба П.М. ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ ВВНЗ”

  1. Ольга:

    Содержательно, но Атанов настаивает на интегральном подходе к анализу личности обучаемого, предлагая опираться в обучении на общечеловеческие характеристики


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>