XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Єфімцев В.О. ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ.

курсант Єфімцев В'ячеслав Олександрович,

Національний Університет «Юридична академія України імені Ярослава  Мудрого»,

військово-юридичний факультет,

5 курс, 1 група

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ЛАТЕНТНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ

У юридичній літературі латентну злочинність часто визначають як сукупність злочинів, які залишилися невиявленими, не відомими правоохоронним органам. Як частина загальної злочинності, латентна злочинність несе в собі всі її ознаки, обумовлені тими ж соціальними факторами, заподіює матеріальну й моральну шкоду суспільству.

Наявність латентної злочинності свідчить про те, що стан державної статистики про зареєстровану злочинність у світі й у нашій країні не можна визнати задовільним. Громадяни, суспільство, держава, не мають повного уявлення про дійсну кримінологічну обстановку в країні, не можуть прийняти адекватних заходів щодо контролю над злочинністю. Латентна злочинність, крім того, є серйозним криміногенним фактором, що детермінує подальше поширення злочинності. І що особливо важливо, латентна злочинность істотно порушує права людини.

Метою виявлення латентної злочинності є розкриття і розслідування злочинів для того, щоб притягти до кримінальної відповідальності особу, що його скоїла і відшкодувати шкоду, який був спричинений злочинним діянням.[1, с.27]

Масштаби латентної злочинності виявляються шляхом застосування різних соціологічних, статистичних й аналітичних методик. До них слід віднести порівняльний аналіз взаємозалежних показників кримінально-правової статистики; зіставлення цих відомостей  з даними адміністративних і дисциплінарних порушень, з даними медичних установ про надання допомоги із приводу тілесних ушкоджень, зі статистикою скарг, заяв, листів громадян у правоохоронні й інші державні органи; опитування громадян(якщо вони скаржаться на певні факти або порушення, а по даним правоохоронних органів тенденція до збільшення даних порушень місця немає, отже має місце збільшення латентної злочинності), а також засуджених та ув'язнених, можливих потерпілих осіб по спеціально розробленій анкеті; експертні оцінки фахівців(робиться співвідношення між виявленими та прихованими злочинами), контент-аналізи матеріалів преси тощо. Досить добре зарекомендували себе на практиці, так звані, локальні методи виявлення латентної злочинності. До них відносяться, наприклад, відомості про кількість фактів спричинення шкоди здоров'ю, отримані в поліклініках, лікарнях, які можна зіставити с відомостями органів міліції, прокуратури, суду.

При встановленні латентної злочинності в регіоні доцільно провести діагностику її стану, визначити основні параметри цього явища. Ця мета може бути досягнута за допомогою застосування наступних непрямих методів вимірювання: 1) методу аналогії - встановлення стану зареєстрованої злочинності в регіонах з подібними соціально-економічними умовами. На етапі такого дослідження необхідно отримати інформацію про соціально-економічний стан даного регіону. Віднести на цій основі регіон до певного типу. Зіставити інформацію про злочинність в досліджуваному регіоні та регіоні з такими ж типовими особливостями; 2) метод структурного аналізу - дослідження структури злочинності, зареєстрованої на даній території. Встановлення невідповідності в розподілі злочинних діянь дозволить діагностувати її реальний стан - виявити об'єкти подальшого детального вивчення на предмет вимірювання їх латентності. [2, с.54]

Виявлення латентної злочинності здійснюється на рівні індивідуального явища - окремого діяння. Виявлення здійснюється за допомогою застосування заходів кримінально-процесуальних, криміналістичних, оперативно-розшукових методів. Методи виявлення та вимірювання латентності окремих злочинів слід застосовувати в залежності від рівня та специфіки досліджуваного явища. При цьому необхідно дотримуватися певної послідовності в їх реалізації.

Література:

1.Кримінологія: Загальна та Особлива частини: підручник/І.М. Даньшин,   В.В.Голіна, М.Ю. Валуйська та ін..;за заг. ред. В.В. Голіни. - 2-ге вид. перероб. і доп. - Х.: Право, 2009. - 288 с.

2.Оболенцев, В.Ф. Латентна злочинність: проблеми теорії та практики попередження/В.Ф. Оболенцев. - Х.: Вид. СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2005. - 128с.

              

e-mail: johnnie2056@yandex.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>