XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Єрешко О.О., к.т.н., доц. Мякухіна В.Т., Єрешко В.П. ПОЛІМЕРНО-БІТУМНІ КОМПОЗИЦІЇ.

Єрешко О.О., к.т.н., доц. Мякухіна В.Т., Єрешко В.П.

Технологічний інститут Східноукраїнського національного  університету імені Володимира Даля

(м. Сєвєродонецьк)

ПОЛІМЕРНО-БІТУМНІ КОМПОЗИЦІЇ

За сучасного розвитку будівництва все більшого значення набувають дешеві та ефективні покрівельні матеріали, одним з яких здавна є бітум. Вимоги до матеріалів на основі бітуму постійно підвищуються, що привело до витиснення такої продукції з ринку покрівельних матеріалів. В останні роки бітумні матеріали знов повертаються у будівництво завдяки модифікації полімерами. Полімери є особливим класом речовин, можливості яких попри їхнє широке розповсюдження ще далеко не вичерпані. 

За нашого часу модифіковані полімерами бітумні матеріали для м'яких покрівель випускаються в основному з застосуванням двох полімерів: бутадієн-стирольного термоеластопласта (СБС) та атактичного поліпропілену (АПП). Треба зауважити, що асортимент полімерів зростає з кожним роком, і більшість з них не випробувана у виробництві покрівельних матеріалів на основі бітуму. Крім того, ефективність введення того чи іншого полімеру залежить від марки бітуму, тобто від його складу та властивостей. Особливу увагу слід звернути на вторинні полімери, що одержані з відпрацьованих полімерних виробів. Застосування таких полімерів дозволяє не тільки поліпшити якість покрівельних бітумних матеріалів, але й внести певний вклад у вирішення проблеми захисту навколишнього середовища.

Найбільш поширеним полімером у світі є поліетилен. Об'єм відпрацьованих виробів з нього перевищує кількість відходів на основі усіх інших полімерів. Кількість поліетиленових відходів настільки велика, що деякі країни заборонили застосування поліетиленових виробів взагалі. Поліетилен є дуже стійким полімером, який завдяки своїй хімічній будові дуже повільно розкладається у побутових відходах. Така властивість поліетилену дуже придатна у покрівельних бітумних матеріалах, де потрібні висока стійкість до дії навколишнього середовища та збільшення строку служби.

Нами проведено лабораторні випробування полімерно-бітумних композицій з введенням в якості полімерного модифікатору термопластичного вторинного поліетилену. основними показниками якості композицій були обрані глибина проникання стандартної голки (пенетрація) і температура розм'якшення за методом "Кільце і куля", а також сумісний показник якості композицій - індекс пенетрації.

Знайдено, що добавлення 4 мас. ч. пластику на 100 мас. ч. бітуму значно впливає на властивості композиції, а саме температура розм'якшення підвищується приблизно на 10 градусів, пенетрація та індекс пенетрації зменшується у два рази.

Полімерно-бітумні композиції з добавкою поліетилену були досліджені з метою встановлення можливості підвищення їхньої температури розм'якшення. Одним зі шляхів поліпшення цього показника є введення наповнювача, що часто застосовується для модифікації властивостей і здешевлення композицій. Запропоновано введення у випробувані композиції мінерального наповнювача, у якості якого використана крейда як найбільш дешевий і доступний наповнювач, що широко застосовується в полімерному виробництві. Як наповнювач полімерно-бітумних композицій використали дрібнодисперсну крейду з розмірами часток 20-30 мкм. Вміст полімерного модифікатору - вторинного поліетилену підтримувався рівним 4 мас. ч. на 100 мас. ч. бітуму.

Випробування полімерно-бітумних композиції, які містять вторинний поліетилен і крейду, дозволили визначити залежність основних  показників якості від змісту наповнювача. Найкращі результати одержано за вмісту крейди в полімерно-бітумній композиції 40-50 мас. ч. на 100 мас. ч. бітуму, для яких показники поліпшились порівняно з такими ж композиціями без крейди ще в два рази.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>