XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Єрко Г. І., Чемерис І. В. ҐЕНДЕРНА СКЛАДОВА В ОСВІТІ

Єрко Г. І., викладач суспільних дисциплін

Чемерис І. В., соціальний педагог

Луцький педагогічний коледж

ҐЕНДЕРНА СКЛАДОВА В ОСВІТІ

Освіта у ХХІ столітті справляє суттєвий, часто вирішальний, вплив на формування нашої ідентичності, створює передумови особистого, громадянського та професійного вибору. Свобода і якісна освіта є запорукою повноцінного розвитку дитини незалежно від її статі.

У вересні 2005 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків», який за своїм змістом відповідає сучасним міжнародним документам. Стаття 21 указаного Закону констатує наступне: «Держава забезпечує рівні права та можливості жінок і чоловіків у здобутті освіти» [1].

На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми з утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на період до 2010 року» та з метою впровадження ґендерних підходів в освіту Міністром освіти і науки України було затверджено Наказ № 839 від 10 вересня 2009 року «Про впровадження принципів ґендерної рівності в освіту».

Мета статті - розкрити ґендерну складову у системі освіти на прикладі Луцького педагогічного коледжу.

В Україні жінки реально користується рівними з чоловіками правами щодо вступу до вищих навчальних закладів, одержання документів про освіту у навчальних закладах усіх типів, мають право на рівних з чоловіками доступ до начальних програм, літератури, іспитів, одержання кваліфікації, отримання стипендії тощо.

Проте, спостерігається досить велика ґендерна нерівність у всіх галузях суспільства між чоловіком і жінкою, зокрема і у системі освіти в Україні. Деякі чоловіки і жінки мають стереотип, що «педагог» - це суто жіноча спеціальність. Проте за статистикою більшість студентів вважає, що педагог - це двостатева спеціальність, але наведені нижче цифри говорять про інше.

Наприклад, у Луцькому педагогічному коледжі кількість викладачів становить 172 особи, з них 125 жінок та 47 чоловіків.

Щодо студентів спостерігається така тенденція:

- на відділенні «Початкове навчання» навчається всього 890 студентів, з них жінки становлять 786, чоловіки - 104;

- на відділенні «Музичне виховання» навчається всього 208 студентів, з них жінки становлять 161, чоловіки - 47;

- на відділенні «Фізичне виховання» навчається всього 113 студентів, з них жінки становлять 28 , чоловіки - 85;

- на відділенні «Дошкільне виховання» навчається всього 190 студентів, з них жінки становлять 188, чоловіки - 2.

Впровадження у навчальний процес ВНЗ складової ґендерного спрямування стикається з такими проблемами: недостатня кількість професорсько-викладацького складу, що володіє тематикою, і недостатня кількість і якість навчально-методичного матеріалу.

Саме це, на думку багатьох викладачів, гальмує процес впровадження ґендерної освіти у ВНЗ у різних регіонах  країни.

У Луцькому педагогічному коледжі з метою реалізації ґендерної освіти та виховання розроблені і проводяться тренінги з питань ґендерної рівності,  ліквідації ґендерної дискримінації та ґендерних стереотипів зі студентами і викладачами.

Студенти Луцького педагогічного коледжу є учасниками проекту Школи Рівних Можливостей за підтримки Посольства Фінляндії в Україні «Ґендер - у школу», метою якого є розповсюдження серед учнів та вчителів шкіл знань про ґендер, ґендерну культуру; підняття основних проблем з питань ґендерного насилля і дискримінації в сім'ї, школі, суспільстві. У рамках проекту створено студентський інтерактивний ґендерний театр. Поставлено вистави - «Квіти життя» (про проблему абортів), «Скалки дзеркала тролів» (про насилля в сім'ї та суспільстві), «Пори року життя» (про старість).

Загальним результатом нашої діяльності повинно стати вилучення з системи освіти ґендерних стереотипів та упереджень.

Гасло ґендерної рівності - це рівність у різності. Справжня ґендерна рівність полягає в тому, щоб кожна дівчина/хлопець, жінка/чоловік повністю розкрили свій потенціал.

Література:

•1.     Безпальча Р. Ґендер і ми : інтегрування ґендерного підходу в освіту та виховання : [навч.-метод. посіб. для шк. та ст. молоді] / Р. Безпальча, Т. Мельник. - Шк. Рівних Можливостей. - К., 2009. - 160 с.

•2.     «Ми різні - ми рівні» : основи культури ґендерної рівності : [навчальний посібник для учнів 9-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів] / за ред. О. Семиколєнової. - К. : К.І.С., 2007. - 176 с.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>