XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Єрмоленко М.О. СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

слухач магістратури Єрмоленко Марина Олександрівна

Луганський державний  університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка

СПОСІБ ВЧИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ЯК ОДИН ІЗ ЕЛЕМЕНТІВ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Успішне розслідування і попередження злочинів у сфері торгівлі людьми значною мірою залежить від постійного вдосконалення професійної майстерності співробітників ОВС, від оволодіння ними науковими методами виявлення та розслідування злочинів. Неабияке значення має розробка методики розслідування торгівлі людьми, а також  впровадження в слідчу практику науково обґрунтованих, ефективних рекомендацій щодо розслідування злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.

Одним із основних структурних елементів криміналістичної характеристики торгівлі людьми є спосіб вчинення даного злочину. Тому вважаємо задоцільне дати визначення способу вчинення торгівлі людьми й навести основні ознаки щодо способу вчинення торгівлі людьми.

Інформація про спосіб вчинення злочину дає можливість виявити взаємозв'язок між структурними елементами криміналістичної характеристики, наприклад, спосіб злочину -  особа злочинця або сліди залишені під час підготовки, вчинення злочину; висунути ймовірні версії; грамотно планувати хід розслідування кримінальної справи, розробити ефективну програму попередження вчинення злочинів.

Спосіб вчинення торгівлі людьми - це детермінована система дій торгів­ців людьми з підготовки, виконання та приховання злочину, а також щодо використання результатів злочинної діяльності[3].

Як правило для здійснення торгівлі людьми, злочинці створюють різноманітні фірми, які, прикриваючись підприємницькою, іншими видами діяль­ності, фактично займаються вербуван­ням та вивезенням за кордон жінок  - громадянок України - під виглядом їх подальшого працевлаштування. На сьогоднішній день в Україні є факти щодо недобросовісних юридичних осіб, окремих приватних підприємців, які на посередницьких засадах здійснюють працевлаштування громадян України за кордоном без відповідної ліцензії, а це у свою чергу підвищує вірогідність клієнтів таких юридичних осіб стати «живим товаром».

  Наприклад, на початку 2008 року працівниками правоохоронних органів в Полтавській області відпрацьовано 44 туристичних фірми (зі 122 зареєстрованих в регіоні), відносно 32 з них направлено подання до Державної служби туризму та курортів Міністерства культури і туризму України щодо позбавлення відповідної ліцензії[2 ].

     При плануванні, здійсненні злочинних намірів щодо продажу людей злочинці йдуть на контакт з посадовими особами, які займаються офор­мленням та видачею необхідних для виїзду за кордон документів, а також здійснюють безпосередній контроль за переміщенням громадян через держав­ний контроль України задля налагодження корумпованих зв'язків з ними, аби безперешкодно вивезти «живий товар» з України.

     В злочинних групах, які займаються торгівлею людьми ролі відповідно до виконання тієї чи іншої дії розподілені між її учасниками, а тому є особи, які відповідають за пошук та вербування осіб, з огляду на вік та зовнішні дані, які можуть бути вико­ристані для продажу з метою сексуальної експлуатації.

     Засоби вербування найрізноманітніші: пропозиції випадкових знайомих, оголошення з обіцянками великих заробітків, запрошення на навчання, фотоконкурси, шлюбні агентства. Досить часто в таких пропозиціях наголошується, що знання іноземної мови не обов'язкове.

     Злочинці вдало використовують необізнаність жінок із законодавством своєї країни та країни виїзду, відбирають у них документи, внаслідок чого жінки опиняються за кордоном без візи, па­спорта і грошей, без знання мови та зв'язку з рідними. Вони фактично ув'язнені своїми господарями. За да­ними неурядової організації "Ла Страда-Україна", лише 15% жінок, які виїхали на роботу за кордон і змушені займатися там проститу­цією, усвідомлювали до виїзду, якою діяльністю їм доведеться займатися. Майже 40% жінок зовсім не знали, де і ким вони працюватимуть (вони по­годжувалися на будь-яку роботу), 25% були впевнені, що працювати­муть офіціантками, продавцями, до­глядатимуть за хворими, дітьми тощо[1 ].

       Яскравим прикладом дій злочинних груп на території України є діяльність злочинної групи, яка починаючи з 2006 року, ви­шукувала молодих дівчат привабливої зовнішності. Надалі члени злочинної групи пропонували їм ро­боту в сфері модельного біз­несу за кордоном, після чого за обумовлену суму перево­зили довірливих жінок за кордон для використання у секс-індустрії. Серед таких жінок були й неповнолітні, а особливим попитом корис­тувались цнотливі дівчата, ціна за яких досягала 50 тисяч євро. Замовлення надхо­дили від організатора електронною поштою. Фотокарт­ки завербованих дівчат та копії їх паспортів пересила­лися заможним громадянам Близького Сходу (покупцям), аби ті мали змогу пе­ресвідчитись у відповіднос­ті відомостей щодо віку, іме­ні дівчини, її зовнішності тощо[4].

Загалом вербувальників було понад 10 осіб, які діяли на території, Київської, Луганської, Дніпропетров­ської, Запорізької, Львів­ської, Житомирської, Хар­ківської, Донецької та ін­ших областей. До складу такого ОЗГ входили громадяни України, Іраку, Російської Федерації та Об'єднаних Арабських Еміратів[4].

Наприкінці липня 2009 року пра­цівниками УБЗПТЛ з допо­могою низки інших опера­тивних підрозділів було проведено загальнодержав­ну операцію щодо затри­мання учасників цієї орга­нізованої злочинної групи на гарячому. Під час про­ведення трьох кастингів, які проходили в орендова­них квартирах, відбирали­ся дівчата для подальшого продажу їх за кордон. Саме в цей період затримано основних фігурантів спра­ви, які прибули до України за основною партією «това­ру». Зокрема, в Києві затри­мано керівника модельно­го агентства, а в Ялті - од­ного з активних її учасни­ків, громадянина Росій­ської Федерації. Під час об­шуку, знайшли комп'ютерну техніку, в якій збері­галася величезна «база да­них», фотографії дівчат, листування електронною поштою тощо. У результаті перевірки оперативних ма­теріалів установлено, що понад 200 дівчат віком від 16 до 25 років, яких протя­гом 2008-2009 рр. завербува­ли й продали до Еміратів, Великобританії, Іспанії та Німеччини. За весь період існування цього ОЗГ його учасники збули для сексу­альної експлуатації понад 500 українок[4].

Таким чином, проаналізувавши способи вчинення торгівлі людьми ми дійшли висновку, що спосіб вчинення даного злочину несе в собі багато корисної інформації, необхідної безпосередньо суб'єктам розслідування злочинів, оскільки знаючи спосіб вчинення торгівлі людьми можна визначити коло осіб, які причетні до цього злочину та "слідову картину", що значно полегшує подальше розслідування торгівлі людьми.

Література:

•1.     Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми: сучасний стан і основні тенденції /  В.О. Іващенко, О.Ю. Галузін // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2007. - №5. - С. 119-126.

•2.     Ларіна П. Рабство за кордоном починається на батьківщині// Іменем закону. - 2008. - №32. - С.16.

•3.     Пясковський В.В. Поняття та криміналістична характеристика торгівлі людьми// Вісник прокуратури. - 2003. - №5. - С. 71.)

•4.     Рєпіч А. Рабський зашморг.... // Іменем закону. - 2009. - №32(7-13 серпня). - С. 4.

 

e-mail: m.kinberg@yandex.ua


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>