XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Єсаульцева С.С. ОБЛІК ТА АУДИТ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ

магістрант, Єсаульцева Світлана Сергіївна

Вінницький інститут економіки ТНЕУ

м. Вінниця

ОБЛІК ТА АУДИТ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ

Обов'язковою умовою стійкого виробничого процесу є своєчасне і повне забезпечення його необхідними матеріальними ресурсами, що лежать в основі процесу постачання. Ефективність функціонування підприємства знаходиться у прямій залежності від уміння команди менеджерів протистояти ринковим та економічним несприятливим факторам, а тому облік передбачає обов'язкові процедури збору і обробки інформації, яка стосується перебігу процесів виявлення позитивних чи негативних відхилень від запрограмованих цілей, планів та показників діяльності.

Процес постачання виробничих запасів (лат. procesus - проходження, просування) полягає в тому, що підприємство укладає договори з постачальниками на необхідні йому фактори виробництва, організовує доставку та складування виробничих запасів, перераховує гроші постачальникам за отримані матеріали. Під час цього процесу відбувається зміна активу з форми грошей на форму майна, призначеного для виробництва продукції.

Важливо підкреслити, що для здійснення процесу постачання необхідні фінансові ресурси (гроші), які підприємство отримує лише після збуту продукції покупцям. Крім цього необхідно забезпечити безперебійність усіх процесів - постачання, виробництва і збуту. Якщо готова продукція не буде швидко реалізована, то підприємство не зможе закупити необхідні фактори виробництва, що ускладнить кругооборот капіталу. Несвоєчасне забезпечення потреб виробничого процесу призведе до зменшення випуску продукції, обсягу реалізації і виручки.

Отже, у фінансовому обліку потрібно відображати інформацію про кожний із процесів кругообороту капіталу і визначити їх ефективність, яка розраховується через отримання економічних показників у системі бухгалтерських рахунків.

Ефективність процесу постачання знаходиться у прямій залежності від правильно обраного методу закупівель із використанням гнучких поставок безпосередньо у виробництво. Проводячи управління запасами, необхідно розрахувати оптимальну партію поставки для скорочення тривалості зберігання запасів, що, у свою чергу, скорочує витрати підприємства. У процесі планування закупівель необхідно визначити матеріали, які необхідні; їх кількість; час, коли виникає гостра потреба (тобто крайній термін її поставки); можливості постачальників, що пропонують продукцію для продажу; площі складських приміщень або можливість поставки безпосередньо у виробництво; витрати на закупівлю та шляхи їх зниження; можливості організації виробництва деяких деталей на своєму підприємстві (та розрахувати її доцільність).

Розрахувавши необхідну кількість запасів, їх поставка може здійснюватися різними способами. Закупівля дешевих та швидко використовуваних матеріалів може здійснюватися чи не щоденно, що прискорює оборотність капіталу, знижує витрати на складування і зберігання.  Для пошуку резервів зниження витрати процесу постачання необхідна інформація про склад усіх витрат та їх динаміку в часі. Як правило, матеріали в поточному обліку оцінюються за договірними цінами, а відхилення від них являють собою величину транспортно-заготівельних витрат. Чимало дослідників в галузі обліку, зокрема Валуєв Б.І., пропонують витрати по забезпеченню розподілити на три види:

1) витрати на управління процесами матеріальної підготовки виробництва;

2) витрати на придбання матеріалів;

3) витрати на зберігання та відпуск матеріалів [2, с. 153].

Важливе місце у процесі постачання належить вибору «правильного» постачальника та побудові із ним такої організації стосунків, яка б забезпечила необхідні нам строки та якість поставок. Вагомим критерієм є наявність у постачальника резервних потужностей, його кредитоспроможність, фінансовий стан тощо.

Основне завдання менеджерів, які відповідають за процес постачання на підприємстві - не допускати «замороження» засобів у запасах, вчасно розраховуватися із постачальниками, застосовувати штрафні санкції до тих постачальників, які затримують поставки тощо.

Таким чином, процес постачання вимагає стратегічного планування потреби в ресурсах, вибору джерел постачання, переговорів про умови постачання; розміщення замовлень, транспортування, отримання та перевірки відповідності матеріалів, зберігання, обробку і контроль за якістю ресурсів.

В управлінні процесом постачання важливе місце відводиться відділу постачання, основними функціями якого є координація дій з постачальниками в графіках, строках і безперервності поставок, хеджуванні ризиків, пошук нових джерел чи розробка нових схем поставок. Потрібно оперативний контроль за виконанням договорів віднести на задній план, а основну увагу приділити оптимізації транспортних потоків, зниженню транспортно-заготівельних витрат, аналізу виконання договорів поточними постачальниками та залученню більш вигідних.

Література:

1. Бауерсокс Доналд Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Бауерсокс Доналд Дж., Клосс Дейвид Дж. ; [пер. с англ. Н.Н. Барышниковой, В.С. Пинскера]. - 2-е изд. - М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. - 640 с.

2. Валуєв Б.І. Проблемы развития учета в промышленности / Валуєв Б.І. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 215 с.

3. Пушкар М.С. Контролінг - інформаційна підсистема стратегічного менеджменту : [монографія] / М.С. Пушкар, Р.М. Пушкар. - Тернопіль : Карт-бланш, 2004. - 370 с.

 

Е - mail: svetlan4o@mail.ru

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>