XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Єсіпова К.А. ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-САЙТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Єсіпова Катерина Андріївна

асистент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

Київський національний торговельно-економічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-САЙТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ  ПІДПРИЄМСТВ

       В сучасних умовах забезпечення конкурентоспроможності бізнесу можливе за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій, що сприяють осучасненню ведення ділової активності. Одним із видів інформаційних технологій, що безпосередньо є ефективним важелем у діяльності підприємства є Інтернет-технології.

       Інтернет-технології - це комплекс взаємопов'язаної наукової, технологічної, виробничої і комунікаційної діяльності з накопичення, управління, зберігання і передачі інформації за даними алгоритмами на значні відстані за короткий проміжок часу [1].

       В структурі галузей економіки, де Інтернет-технології застосовуються найбільш активно, є туристична індустрія. Адже при виборі туристичного продукту в переважній більшості, сучасний споживач звертається до ресурсів мережі Інтернет з метою отримання інформації про існуючи туристичні пропозиції. Таким джерелом вичерпної інформації слугує веб-сайт туристичного підприємства.

Веб-сайт - це сторінка в мережі Інтернет, що розміщується на одному або кількох серверах, має унікальну адресу та призначена для ознайомлення з наведеною на ній інформацією за допомогою Інтернет-браузерів (спеціалізованих програм) у режимі реального часу. Веб-сайт як елемент Інтернет-технологій є зв'язуючою ланкою між пропозицією туристичного підприємства та попитом потенційного споживача.

Механізм управління переважної більшості сучасних туристичних підприємств базується на усталених принципах ведення діяльності не концентруючись на новітніх методах та парадигмах управління. При цьому веб-сайт розглядається як інструмент безпосередньої комунікації із споживачами, а не як ефективний метод прогресивного ведення бізнесу. Дане твердження прослідковується в табл. 1.

Таблиця 1

Ранжирування туристичних підприємств, що мають веб-сайт за регіонами

Місто/Регіон Кількість веб-сайтів Питома вага, %
Туроператор Турагент Туроператор Турагент
1. Київ 51 145 61,4 44,3
2. Дніпропетровськ 4 28 4,8 8,6
3. Одеса 3 14 3,6 4,3
4. Львів 1 12 1,2 3,7
5. Чернівці  - 4  - 1,2
6. Харків 2 12 2,4 3,7
7. Мелітополь  - 4  - 1,2
8. Маріуполь  - 5  - 1,5
9. Трускавець 1 5 1,2 1,5
10. Донецьк  - 22  - 6,7
11. Вінниця 2 3 2,4 0,9
12. Херсон 1 3 1,2 0,9
14. Полтава  - 4  - 1,2
15. Запоріжжя 1 5 1,2 1,5
16. Сімферополь 6 7 7,2 2,1
17. Рівне  - 2  - 0,6
18. Кривий Ріг  - 5  - 1,5
19. Ужгород 2 2 2,4 0,6
20. Феодосія  - 2  - 0,6
21. Кременчук  - 3  - 0,9
22. Свалява  - 2  - 0,6
23. Севастополь 2  - 2,4
24. Івано-Франківськ 3  - 3,6 -
25. Інші 4 38 4,8 11,6
Разом 83 327 100 100

            З табл. 1 видно, що лише незначна кількість у загальній структурі туристичних підприємств має власний веб-сайт, а саме по відношенню до фактично діючих туристичних підприємств у 2009 році (7322 ліцензіати) ця кількість становить 4,5%. Отримані результати дослідження свідчать про те, що майже 95% учасників туристичного ринку надають перевагу апробованим методам ведення діяльності і не усвідомлюють ефективність перспективи впровадження сучасних Інтернет-технологій у своїй діяльності.

         В загальній структурі туристичних підприємств, що активно застосовують можливості веб-сайту у своїй діяльності переважна питома вага припадає на туристичні агентства. Це пояснюється тим, що діяльність турагентсва пов'язана із безпосереднім комунікаційним процесом із споживачами та постачальниками туристичних послуг, адже на відміну від туроператора, турагентства реалізують вже сформований туристичний продукт цільовій аудиторії.

         Формування рейтингу популярності веб-сайту туристичних підприємств, дає змогу визначити підприємства, що найактивніше використовують можливості власного веб-сайту у своїй діяльності (табл. 2)

Таблиця 2

ТОП-10 туристичних підприємств за кількістю відвідувань веб-сайту та індексом популярності

Назва підприємства Регіон (місто) Адреса веб-сайту Статистика відвідувань, осіб/місяць Індекс популярності*
ТУРОПЕРАТОРИ
1. Феєрія Київ feerie.com.ua 65839 2,53
2. Вояж-Київ Київ www.voyage.kiev.ua 48117 2,65
3. Мібс Тревел Київ mibstravel.ua 21989 1,63
4. Імеджин Тревел Київ imaginetravel.com.ua 20232 1,02
5. Лік-Тур Київ www.liktour.com.ua 15465 0,95
6.  Siesta Київ siesta.kiev.ua 10629 0,98
7. Любосвіт Київ www.lyubosvit.kiev.ua 8012 0,94
8. Гал-Круїз Львів www.gal-cruise.com.ua 3970 0,91
9. Verano Київ www.verano.com.ua 3717 0,81
10. Мун Лайт Київ www.mel.com.ua 2179 1,01
ТУРАГЕНТСТВА
1. Галопом по Європам Київ www.galopom.com.ua 133115 3,27
2. Роза вітрів Київ www.rv.org.ua 106581 2,08
3. Мансана Київ www.mansana.com 63174 1,67
4. Зималетта Київ www.zimaletta.com.ua 47731 1,18
5. Делюкс Тревел Київ deluxetravelua.com 31314 1,05
6. Алвона Одеса www.alvona.com 22208 1,24
7. Туристичний клуб Київ tcc.com.ua 14340 1,43
8. Каліпсо Київ kalipso.kiev.ua 13666 0,94
9. ТАСС Тревел Київ www.tasstravel.com.ua 12582 1,04
10. ТурБюро Київ www.turpoisk.com.ua 6270 0,91

* індекс популярності - це показник популярності веб-сайту, що розраховується виходячи із обсягу аудиторії венб-сайту і кількості посилань на нього в інших веб-сайтах

Результати дослідження наведені в табл. 2 свідчать про те, що споживачі надають перевагу туристичним підприємствам розташованим безпосередньо у м. Києві як туроператорам так і турагентам. Визначним фактором формування таких рейтингових показників  туристичних підприємств м. Києва може виступати рівень доходів населення даного регіону по відношенню до інших. Окрім цього тип туристичних потоків також є визначальним показником рейтингу регіону у загальній структурі, адже основна питома вага туристичних потоків концентрується саме в даному регіоні.

Важливим є співвідношення між кількістю відвідувачів веб-сайту і обсягом реалізованих послуг [2], але ефективність застосування веб-сайту також визначають його функціональні можливості. Розгалуженість каталогів та рубрикаторів веб-сайту є визначальним важелем у комунікативному процесі із споживачами, адже лояльність потенційного споживача туристичного продукту в даному випадку залежатиме від обсягу та якості опублікованої підприємством інформації (табл. 3).

Таблиця 3

Структура функціональних можливостей веб-сайтів туристичних підприємств

Характеристика веб-сайтів Кількість Питома вага, %
1. КАТАЛОГИ 410 100
1.1. Інформація про компанію 410 100
1.2. Контакти 410 100
1.3. Каталог пропозицій (загальний) 349 85,1
1.4. Каталог пропозицій по напрямкам (країнам) 291 71,0
1.5. Каталог спеціальних пропозицій (акцій) 124 30,2
1.6. Каталог цін (прайс-лист) 398 97,1
1.7. Зворотній зв'язок 352 85,9
2. ІНФОРМАЦІЯ    
2.1. Здобутки, нагороди підприємства 97 23,7
2.2. Загальна туристична інформація 113 27,6
2.3. Інформація про країни 219 53,4
2.4. Інформація про туристичні дестинації 42 10,2
2.5. Інформація про вакантні місця 37 9,0
2.6. Наявність рекламної інформації 64 15,6
3. ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ САЙТУ    
3.1. Функція on-line бронювання 369 90,0
3.2. Функція on-line продажу 12 2,9
3.3. Функція on-line консультування 7 1,7
3.4. Функція реєстрації 382 93,2

Продовження таблиці 3

3.5. Функція пошуку по web-сайту 403 98,3
4. МУЛЬТМЕДІА    
4.1. Навність фотогалереї 408 99,5
4.2. Наявність відеогалереї 196 47,8
4.3. Каталог віртуальних турів 27 6,6
4.4. Наявність форуму 19 4,6
4.5. Можливість проглядати web-сайт кількома мовами 356 86,8
4.6. Експрес-опитування користувачів web-сайту 151 36,8
4.7. Новини 296 72,2
4.8. Підписка на розсилку новин (пропозицій) 232 56,6

З табл. 3 видно, що в переважній більшості на веб-сайті туристичних підприємств розміщується загальна інформація і лише в деяких випадках веб-сайт має потужні функціональні та мультимедійні можливості.

Отже, проведене дослідження дає змогу визначити основні напрямки застосування веб-сайту в діяльності туристичних підприємств. Також можна зробити висновок, що туристичні підприємства ще не до кінця усвідомили ефективність застосування веб-сайту, про що свідчать показники загальної кількості веб-сайтів українських туристичних підприємств.

 Література:

•1.     Лебеденко М.С. Застосування Інтернет-технологій в управлінні маркетинговими комунікаціями поліграфічних підприємств. Дис. канд. екон. наук: 08.00.04/Нац. тех. ун-т України «КПІ». - Киів., 2010. - 180арк.

•2.     Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: Монографія.- КНТЕУ, 2007.-493 с.

•3.     http://catalog.i.ua/catalog/290/?r=10000

e-mail: Yesipova@ukr.net


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>