XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Файвішенко Д.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ БРЕНДИНГУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Аспірант, Файвішенко Д.С.

Донецький національний університет економіки та торгівлі  ім. М. Туган Барановського, м. Донецьк

 ЕФЕКТИВНІСТЬ БРЕНДИНГУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

 Під час глобальної трансформації й адаптації ринкової торгівлі до соціально-економічних змін в Україні актуальним стає питання ефективного розвитку брендингу в умовах впровадження новітньої  технології, глобалізації ринків, використання супутників, Інтернету, електронної пошти, мобільного зв'язку та доступу до інформації про ринковий стан та конкурентоспроможність.

Сьогодні,  Інтернет - світова (планетарна) комп'ютерна мережа, складена з різноманітних комп'ютерних мереж, об'єднаних стандартними угодами про способи обміну інформацією (протоколами) і єдиною системою адресації.

 С другого боку, науково  обґрунтовано і на практиці світового досвіду підтверджено, що брендований продукт здатний завоювати більшу частку ринку, має більш високий попит, цінові позиції та прибуток, головне, він виступає як найцінніший актив, марочний капітал [1, С.93].

Тому саме ефективне управління брендом, пошук новітніх шляхів постійного його просування, особливо в умовах  потужного глобального комунікаційного каналу Інтернет,  стає сьогодні найважливішим завданням для багатьох українських компаній, несе в собі довгострокові перспективи та  є надійним вкладенням інвестицій. Найхарактернішими властивостями, що визначають професійні маркетологи, є уміння створювати, підтримувати, захищати, посилювати, розширювати бренд  в рамках регіону,  так за межами країни, акумулювати знання про найважливіші ціннісні характеристики споживчої аудиторії, ступені  задоволення останнього та ймовірності здійснення покупки й  визначають найважливіший компонент ефективності брендингу саме завдяки віртуальній мережі Інтернет.

Час показав, що перенесення бренду в Інтернет вимагає від компаній коректування їх стратегій. У мережі крім окремих споживачів присутні і віртуальні співтовариства; люди чекають, що компанії схильні більшою мірою вислуховувати, ніж розповідати; співтовариства, на відміну від більш пасивних офлайн-споживачів, беруть безпосередню участь в становленні бренду [3].

На  початку розквіту  інтернет-брендингу багато маркетологів розглядали брендинг як процес максимального насичення споживачів інформацією про бренд, своєрідним сховищем інформації. Інша категорія  - намагалася уявити інформацію про бренд як спробу зробити щось для відвідувача сайту. Інші ж маркетологи незабаром усвідомили, що для вдалого процвітанню бренду  в Інтернеті, необхідні безупинні якісні  взаємодії з відвідувачами,  надання корисної і зручної у використанні інформації, постійне вдосконалення наданих послуг (приклад - розклад поїздів на сайті Railtrack.com). Проте основою цієї взаємодії є  інформація, добре продумана і структурована. Сьогодні ж багато компаній усвідомлюють, що Інтернет - це не пасивна,  а динамічна система, для якої характерне залучання бренду, входження індивідуумів в співтовариства, які роблять значний вплив на формування цінностей бренду і довіри до нього.

Яскравим прикладом, використання мережі Інтернет для вдалого підкріплення позицій бренду є компанія Disney яка зуміла уловити цю тенденцію і створила сайт familyfun.go.com. Сімейні цінності, що проповідують на сайті, привернули тих людей, які люблять цей бренд за його розважальний характер, а потім спрацювало бажання спілкуватися з однодумцями для обговорення сімейних проблем (навчання, виховання, здоров'я).

Аналіз гносеології ефективності брендингу в мережі Інтернет   на перший план висуває раціональні складові, на другий -  емоційних цінності,  які дозволяють людям усвідомити обіцянку бренду, - пережити унікальний і бажаний досвід. [ 2].

          Таким чином, читко простежуються основні переваги ефективності брендингу в мережі Інтернет: раціональна реєстрація прийнятих замовлень,  прозорість цін, зниження націнок,  швидкість просування, аналіз ціннісних характеристик бренду у порівнянні з іншими пропозиціями, додатковий  засіб для укріплення позицій бренду компанії. Відвідувач сайту формує думку про компанію або її бренди на підставі своїх вражень і відчуттів -визначаючи простоту сайту в завантаженні і використанні, відображення повної і чіткої інформації, швидкості заказів,  навігації.  Для підкріплення ефективних позицій брендингу часто створюють окремі сайти, які розкривають ціннісні аспекти унікальності та неповторності бренду у повній мірі і наочно з постійно оновлюючою інформацією з оптимальною мірою відображення змін, видатних подій, здійсненням ймовірності покупки через зниження потреб у індивідуальному обслуговуванні.  Саме , мережа Інтернет, багатоплановий канал  формує почуття єдності до бренду, об'єднує людей в єдину команду,  підвищуючи  ефективність та продуктивність брендингу в умовах сучасності.

Література:

•1.     Кендюхов, О.В. Брендинг: проблема схвалення оптимальних рішень / О.В. Кендюхов //  Економічний вісник Донбасу. -  2008. -  №3. -  С. 93

•2.     Создание интернет-брендов. Как процветать в онлайне? [Электронный ресурс].  - Электронн. текстовые данные (56934 байт ). - Режим доступа: http://www.management.com.ua/marketing/mark127.html

•3.     PROMOmix [Электронный ресурс].  - Электронн. текстовые данные (66470байт). - Режим доступа: http://www.promomix.net/print.php?root=9&item=637

•4.     Интернет - один из важнейших способов продвижения бренда. Библиотека  I2R. [Электронный ресурс].  -  Режим доступа:
www.i2r.ru/static/257/out_22782.shtml.

          e-mail: diana-scb@rambler.ru


Один комментарий к “Файвішенко Д.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ БРЕНДИНГУ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ”

  1. Ольга Фрунзэ:

    Важный момент - сайт важен как средство коммуникации с эффектом feet back - обратной связи, когда пользователь получает не только информацию о компании, но и сам активно участвует в формировании бренда, влияет на направление его развития.
    Чувство сопричастности, вовлеченности в процесс - лучшее средство для получения расположения потребителя к бренду, то есть повышения лояльности.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>