XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Федорук О.О. АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ

Федорук Олена Олександрівна
Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ

АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЗА ВИДАТКАМИ

Видатки бюджету згідно з Бюджетним кодексом - це кошти, що спрямовуються на здійснення програм та заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум[1].
Перерахування бюджетних коштів через органи Державного казначейства включає організацію роботи зі здійснення видатків:
а) у Державному казначействі України;
б) у територіальних органах Державного казначейства.
Управління Державного казначейства у Чернівецькій області було утворено 11 грудня 1995 року наказом Головного управління Державного казначейства № 47-К. Обласне управління Державного казначейства очолює начальник, який несе відповідальність за роботу всіх районних і Чернівецького міського відділень Державного казначейства у рамках адміністративного регіону та в межах покладених на нього функцій.
Підставою для здійснення видатків є платіжні доручення розпорядників коштів, зареєстровані в органах Держказначейства України, зобов'язання та фінансові зобов'язання, які підтверджують цільове спрямування коштів. Органи ДКУ приймають від розпорядників бюджетних коштів платіжні доручення і підтвердні документи.[2]
Розглянемо оцінку виконання плану по видаткам загального фонду за 2007 рік (таблиця 1).
Таблиця 1.
Оцінка виконання плану по видаткам загального фонду за 2007 рік

 

№ 

 

 

 

КФВ

 

Найменування

2007 рік

Відхилення, тис. грн.

+,-

1

2

3

4

5

6

1

0100

Загальнодержавні фунції

79490,3

78734,2

-756,1

2

0300

Громадський порядок, безпека, судова влада

1722850,7

1675600,3

-47250,4

3

0400

Економічна діяльність

-

-

-

4

0500

Охорона навколишнього середовища

0

0

0

 

 

5

0600

Житлово – комунальне господарство

32034930,1

31956287,4

-78643

6

0700

Охорона здоровя

338570,8

337736,6

-834,2

7

0800

Духовний та фізичний розвиток

5865425,6

5822224,6

-43201

8

0900

Освіта

550272,9

548217,9

-2055

9

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

3685602,3

3318840,6

-366761,7

Разом видатків

77447560

43737638

-33709922

З даної таблиці видно,що в загальному невиконання плану становить -33709922 тис. грн. За кошторисом видатки на загальнодержавні функції заплановані становили 79490,3 тис. грн., фактично виконання бюджету склало 78734,2 тис. грн. Виконання бюджету за видатками на громадський порядок та безпеку складає 1675600,3 тис. грн. Не виконання плану по видаткам на житлово-комунальне господарство склало 337736,6 тис. грн. Видатки на охорону здоров’я склали 337736,6 тис. грн, відхилення плану на духовний та фізичний розвиток складає -43201 тис. грн., на освіту –2055 тис. грн., на соціальний захист та соціальне забезпечення –366761,7тис.грн.
Розглянемо оцінку виконання плану за видатками спеціального фонду за 2007 рік (таблиця 2).
Таблиця 2.
Оцінка виконання плану за видатками спеціального фонду 2007 року

 

 

 

 

КФВ

 

Найменування

2007 рік

Відхилення, тис.грн.

+,-

План кошторис,тис.грн.

Виконання бюджету,тис.грн.

1

2

3

4

5

6

1

100

Загальнодержавні фунції

8955,2

7948,5

-1006,7

2

300

Громадський порядок, безпека, судова влада

64210,6

43754,5

-20456,1

3

400

Економічна діяльність

-

-

-

4

500

Охорона навколишнього середовища

5024930,6

3355578,1

-1669352,5

5

600

Житлово – комунальне господарство

895525

794853

-100672

6

700

Охорона здоровя

223739,8

177742,8

-45997

7

800

Духовний та фізичний розвиток

36369,1

32483,9

-3885,2

 

8

900

Освіта

21929,7

18542,8

-3386,9

9

1000

Соціальний захист та соціальне забезпечення

817156,2

732439,4

-84716,8

Разом видатків

70928162

5455697,6

-65472465

Як ми бачимо, в загальному за видатками спостерігається недовиконання плану. Найбільший відсоток виконання бюджету спостерігається по видатках на житлово-комунальне господарство та на загальнодержавні функції. Як бачимо, що найменший відсоток виконання плану по видатках на громадський порядок, що були заплановані 64210,6 тис. грн., а виконання плану становить 43754,5 тис. грн.., що на 20456,1 тис. грн. менше. Спостерігається також значне недовиконання плану щодо охорони навколишнього середовища на 166952,5 тис. грн. Видатки на духовний та фізичний розвиток за планом становили 36369,1 тис. грн., а виконання плану становить 32483,9 тис. грн., тут спостерігається незначне відхилення планових показників від фактичних. Щодо видаткової частини, що відноситься до освіти, виконання даного показника майже повне. Отже, виконання плану за видатками спеціального фонду 2007 року не відповідає плановим показникам кошторису.
Література:
1. Бюджетний кодекс України. Затверджений ВРУ від 21.06.2001р. №2542-111.
2. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Наказ Державного казначейства України від 04.11.2002 р. №205.
3.Батура О.В. Державне казначейство України: місце і роль у виконанні бюджету // Фінанси України. - 2008. - № 11.- с.3-5.
4.Павлюк І. Казначейське обслуговування переваги очевидні, але... // Казна. - 2005. №12(80). - с.8-10.
5.Охрімовський О. Удосконалення організації в роботі територіальних казначейських органів // Казна. - 2004. № 11(49). - с.4-6.
6.Юрій С.І., Стоян В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник.-2-ге вид. змін, і доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2008. - 818с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>