XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Федун Ю.В., Киричук А.С. ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ І ТАКТИКА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ

студентка ІІ-го курсу  Федун Юлія Валеріївна

Рецензент: Киричук Анжела Станіславівна, доцент кафедри психології, соціології та права

  ВТЕІ КНТЕУ

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ І ТАКТИКА БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ В УКРАЇНІ

     На сьогоднішній день у розвитку суспільства та безпосереднього функціонування держави проблема корупції є актуальною і невідворотною в Україні. Різноманітні прояви корупції в Україні ведуть до перешкод розбудови демократичної правової держави.

    Метою цієї статті є визначення правового аспекту корупції, дослідження причин її поширення  в Україні, з'ясування компетенції державних органів та посадових осіб у сфері запобігання та боротьби із проявами корупції.

    Питанням визначення корупційних проявів і боротьби з ними займалися як українські так і закордонні вчені. Серед них В. Білоус, В. Гаркуша, Ю. Грошовий, Є. Дидоренко, О. Драган, Д.Заброда, В. Зеленецький, М. Камлик, С. Коненко, М. Мельник, Є. Невмержицький, О. Прохоренко, О. Терещук, М. Хавронюк.

Згідно ст.1 Закону України «Про боротьбу з корупцією»,  «корупція - це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг».

    Аналізуючи стан розвитку країни в цілому  в економічній, соціальній  і  політичній сферах, корупція є проблемою, яка прямо чи опосередковано впливає на ефективність їх функціонування.  Серед причин, що виокремленні у працях вказаних вище науковців та об'єктивно існуючих у сучасному українському суспільстві:

•·       політична недоторканність депутатів, завдяки якій депутати протиправно використовують надані їм повноваження;

•·       недосконалість та відсутність контролю в органах судової влади, що дозволяє використовувати корупційні протидіяння на свою користь;

•·       родинні зв'язки, які дозволяють вирішити будь-які питання за допомогою родичів-чиновників, чи посадових осіб;

•·       недосконалість законодавства, що формує корупцію у владних структурах країни;

•·       недобросовісність правоохоронних органів, що не дає можливості ефективного контролю за владними, законодавчими та іншими структурами функціонування в Україні.

    Всі вище перелічені причини поширення корупції в Україні взаємопов'язані.

Для запобігання розвитку корупції в Україні необхідні законодавчі засоби боротьби з корупцією. На сьогодні в Україні прийнято більш як 90 нормативно-правових актів різної юридичної сили антикорупційної спрямованості. Протидія корупції в державі має, перш за все, регламентуватися відповідним законодавством.

    Важливим нормативним актом у цій сфері є Закон України «Про боротьбу з корупцією», який визначає правові й організаційні засади запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь.

Згідно норм цього закону керівники владних структур, їх підрозділи, а також юридичні особи зобов'язані у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення представниками органів державної влади необхідно повідомити про це у письмовій формі спеціальні підрозділи - такі як МВС та СБУ, вказаний обов'язок не завжди виконується органами влади.

 Ст. 4 Закону України «Про боротьбу з корупцією» визначає органи влади, які ведуть боротьбу з корупцією: Міністерства Внутрішніх справ України, Податкової міліції; (Статтю 4 доповнено пунктом "а-1" згідно із Законом N 85/98-ВР від 05.02.98), Служби Безпеки України, Органи прокуратури України, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України; (Статтю 4 доповнено пунктом "г" згідно із Законом N 743-IV від 15.05.2003)

Держава створює також інші органи та підрозділи для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством.

Ст. 3 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» визначено суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії корупції.

   В Україні корупція найбільше проявляється у владних структурах, особливо в органах місцевої влади, законодавчих, виконавчих, судових галузях. Тому цим законом регламентуються заходи боротьби з корупцією у цих структурах. Для суб'єктів та осіб які порушують  норми дій відповідно до корупції - наступає відповідальність за вчинення ними корупційних діянь; відповідальність керівників за невжиття заходів по боротьбі з корупцією; відповідальність за порушення вимог фінансового контролю, тощо. 

       Боротьба з корупцією є досить складним процесом і остаточно подолати корупцію неможливо. Міжнародними спільнотами встановлено ефективність протидії корупції. Це, насамперед, відкритість влади, прозорість владних діянь та прийняття рішень, свобода слова, незалежність засобів масової інформації.

   У світі законодавці вже не використовують  термін «боротьба з корупцією», вони використовують в нормативно-правових актах принципи попередження правопорушень, які стосуються певної сфери діяльності. Міжнародна  неурядова  організація  по боротьбі з корупцією «Трансперенсі Інтернешнл» визначає Фінляндію як одну з найменш корумпованих країн серед 133 країн світу. Фінські законодавці не використовують у своїй правовій системі термін «боротьба». У законодавстві цієї країни закладено принципи попередження та застереження вчинення злочинів у кожному нормативно-правовому акті, що визначають конкретну сферу діяльності, а не вид злочину. Згідно з положеннями Кримінального Кодексу Фінляндії, за вчинення дій, що можуть кваліфікуватися як «корупція», передбачено санкції від штрафу до ув'язнення строком до чотирьох років в залежності від ступеня суспільної небезпеки злочину.

     Україна також виходить на міжнародний рівень подолання корупції, адже в її законодавстві присутні не тільки заходи боротьби з корупцією, а й заходи її запобігання та попередження. Проаналізувавши Закон  України «Про засади запобігання та протидії корупції»  ефективною протидією корупції є створення органів, які будуть проводити належний контроль щодо попередження корупції і належним чином координації проведення попередження корупції.                            

   Проаналізувавши питання особливості  поширення і тактику боротьби з проявами корупції в Україні, визначено правовий аспект корупції як діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямованої на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг та дослідивши причини корупції в Україні, серед яких: недосконалість та відсутність контролю в органах судової влади,в системі законодавства, а також політична недоторканість депутатів проблема корупції в Україні існує.

   Проте, з'ясувавши засоби боротьби із проявами корупції, що регламентуться такими нормативно-правовими актами як Закон України «Про боротьбу з корупцією» та Закон  України «Про засади запобігання та протидії корупції» процес  поширення  корупції можна зменшити, шляхом дотримання норм та правил визначених у вище наведених законах.

Література:

•1.     Закон України про засади запобігання та протидії корпції /Відомості Верховної Ради України. - 2009, №45.

•2.     Закон України про боротьбу з корупцією /Відомості Верховної Ради України. - 2007, №34.

e-mail: vika_totschlaf@hotmail.com


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>