XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Феняк Л.А., Сідлецький А.Ю. ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Феняк Л.А., ст. викладач; Сідлецький А.Ю., студент 2-го курсу

Вінницький національний аграрний університет

ВПЛИВ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ

Іноземні інвестиції сьогодні особливо необхідні у тих сферах економіки, активізація яких допоможе вивести її з кризового стану, зняти соціальне напруження в суспільстві. Це насамперед виробництво продуктів харчування, товарів широкого попиту та послуг, ліків та іншої життєво важливої продукції. І справа тут не лише в тому, щоб забезпечити населення необхідними товарами та послугами, але й у тому, щоб здійснити їх імпортозаміщення, звільнивши валютні ресурси, що витрачаються на імпорт товарів народного споживання або сировини для їх виробництва.

Актуальність даної теми пояснюється тим, що інвестиційна політика держави та насамперед іноземні інвестиції відіграють велику роль у розвитку економіки та сприяють збалансованості та ефективності народного господарства. Залучення іноземного капіталу до економіки нашої країни, особливо під час економічної кризи, необхідне. Тому подальше, більш детальне вивчення та дослідження шляхів залучення іноземних інвестицій досить важливе.

При прийнятті рішення про розміщення виробництва в тій чи іншій країні іноземний інвестор, насамперед оцінює її потенційний інвестиційний ринок. Визначення інвестиційної привабливості країни належить до числа складних завдань. Міжнародні агентства як основні параметри використовують макроекономічні показники, а саме: динаміку приросту ВВП, обслуговування внутрішнього та зовнішнього боргу та ін.

Економічна криза завдала чималого удару по позиціях України в міжнародному рейтингу, а також стала причиною зменшення інвестицій в економіку нашої країни з боку іноземних інвесторів.

Так, за рейтингом Economist Intelligence Unit (EIU), Україна за показниками якості бізнес - середовища посідає 75 місце серед 82 країн. Попри прогнози цієї організації щодо певного зростання рейтингу протягом 2007 - 2011 рр. (на 5 позицій), Україна й надалі суттєво відстає від основних конкурентів за іноземні інвестиції на світовому ринку [1].

Станом на 01.01.2010 року, обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з країн ЄС становив 31350,5 млн. дол. США. Найбільшими інвесторами є Кіпр - 8593,2 млн., Німеччина - 6613,0 млн., Нідерланди -4002,0 млн. та Австрія - 2604,1 млн. доларів США. Натомість прямі іноземні інвестиції з України в ці країни ЄС становили: 5778,5 млн., 2,7 млн., 2 млн. та 5,1 млн. доларів США відповідно. Як бачимо, кількість інвестицій які вкладають в нас, та ті, які ми вкладаємо в ці країни значно відрізняються одне від одного.

Важливо зазначити, що пожвавлення економічних процесів в Україні, прагнення якомога ефективніше реалізувати власний соціально - економічний потенціал значним чином залежить від ефективності державної політики в контексті залучення іноземних інвестицій, що справлятимуть конструктивний вплив на мікро- та макрорівень розвитку економіки України, наявності сприятливого інвестиційного клімату та високої інвестиційної привабливості [2].

Незважаючи на те, що владою давно вже задекларована інноваційно -інвестиційна модель розвитку, інвестиційний клімат в Україні залишається несприятливим.

Інвестиційна ситуація в Україні характеризується несприятливим інвестиційним кліматом, зумовлений такими перешкодами, як: складна система ліцензування, високий рівень оподаткування, наявність арбітражних функцій у податковій адміністрації та ін. [4].

За оцінками Міністерства економіки, загальна потреба в інвестиціях для структурної перебудови економіки України становить від 140 до 200 млрд. дол. США, а щорічна потреба - близько 20 млрд. дол. США. Обсяг необхідних іноземних інвестицій в економіку України становить 40 - 60 млрд. дол. США. За оцінками експертів Світового банку, для досягнення рівня США Україні потрібно загалом 4 трлн. дол. США [2]

Для вирішення перешкод, що створюють несприятливий інвестиційний клімат, необхідними завданнями державної політики слід назвати: формування стратегічних пріоритетів розвитку національної економіки, а також вдосконалення нормативно - правових актів, що приймаються з метою сприятливого інвестиційного клімату України.

Найважливішими складовими ринкових реформ, що забезпечують поліпшення інвестиційного клімату й приплив інвестицій у реальну економіку, є:

-  захист прав споживачів;

-  зміцнення корпоративного управління;

-  посилення дисципліни виконання контрактів;

-  розвиток банківської системи й інститутів фінансового ринку;

-  реорганізація природних монополій;

-  проведення земельної реформи [1].

Подальші структурні реформи української економіки вимагають істотного вдосконалення законодавства, адже необхідно, щоб інвестор не стояв перед непростим вибором між одержання прибутку й дотриманням норм чинного законодавства [1].

Важливим джерелом впливу на підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання й економіку країни в цілому є інвестиційна політика.

В Україні слід оптимізувати державну інвестиційну політику, забезпечити її дієвість і виваженість. Основні напрями цієї політики мають полягати не в жорсткому регулюванні інвестиційних потоків, а у створенні сприятливих умов для ефективної діяльності, лібералізації інвестиційного режиму та ґрунтуватися на ретельному врахуванні мотивів і пріоритетів приватних інвесторів [3].

До основних завдань інвестиційної політики належать:

-  вибір і підтримка розвитку окремих галузей господарства;

-  підтримка розвитку малого та середнього бізнесу;

-  забезпечення   збалансованості   в   розвитку   всіх   галузей   економіки України;

-  забезпечення конкурентоспроможності сучасної продукції.

Іноземні інвестиції також слід розглядати як чинники перспективного розвитку регіонів. Регіональні особливості інвестиційної діяльності в перехідний період формувалися під впливом розвитку територій і інтенсивності просування реформ, що історично склалися. Найчастіше класифікація регіонів за рівнем економічного розвитку базується на показниках ВВП, кінцевого споживання і інвестицій на душу населення.

Література:

1.  Бутняров А. Сприятливий інвестиційний клімат країни -запорука залучення іноземних інвестицій // Ринок цінних паперів України. - 2008. - №3/4. - С. 29 - 32.

2.  Кокоріна В.І. Стан та проблеми залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2008. - №6. - С. 101 - 105.

3. Саблук П. Процеси міжнародного руху капіталів та участь у них України // Економіка України. - 2008. - №8. - С. 56 - 68.

4. Шосталь С.О. Активізації інвестиційного процесу в Україні: проблеми та шляхи їх розв'язання // Статистика України. - 2008. -№3.- С. 119-122.

 


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>