XIV Міжнародна наукова інтернет-конференція ADVANCED TECHNOLOGIES OF SCIENCE AND EDUCATION

Русский English
Научные конференции Наукові конференції

Фесюк А.В. АКЦИЗ - ТЯГАР СПОЖИВАЧІВ?

студент 4-го курсу  Фесюк Анатолій Васильович

ЧНУ ім.Ю. Федьковича, економічний факультет

АКЦИЗ  - ТЯГАР СПОЖИВАЧІВ?

Держава, проводячи фіскальну політику може вводити акциз на деякі товари. Спробуємо проаналізувати як введення акцизу вплине на споживачів цього товару. Ринок до введення акцизного збору характеризується такою системою рівнянь:

(1). Qd = c - dP;

(2). Qs = -a + bP;

де

Qd,Qs - обсяги попиту та пропозиції;

P - ціна;

a,b,c,d - коефіцієнти рівняння, a i c - цілі числа (так як продаються цілі одиниці товару), b i d - додатні числа (тому що тільки при додатніх значеннях, вони відображають дію закону попиту і пропозиції).

Розв'язавши цю систему ми отримуємо, що: 

(3). P = (c+a)/(b+d);

(4). Q = (bc - da)/ (b-d);

Якщо буде введено акциз в розмірі t грошових одиниць, то нова ситуація на ринку буде описуватись рівняннями:

(5). Qd = c - dP;

(6). Qs = -a + (b-t)P;

відповідно  нова рівновага на ринку буде:

(7). P = (c+a)/(b-t+d);

(8). Q = ((b-t)c - da)/(b-t-d);

Тож, ми маємо ситуацію на ринку до і після введення акцизу, чи весь акциз сплачують споживачі? Щоб розв'язати це питання порівняємо ціну, яку споживачі сплачують після введення акцизу, тобто (c+a)/(b-t+d), і суму доакцизної ціни та акцизу ((c+a)/(b+d) + t). Припустимо, що споживачі сплачують не весь акциз,  а тільки його частину, тоді треба довести наступну нерівність:

(9). ((c+a)/(b+d) + t ) / ((c+a)/(b-t+d))  >  1

Спростивши цю нерівність ми отримаємо:

(10).  1+ t/(b+d)  + (t*t + t(d+b)/(c+a)) > 1

Очевидно, що t/(b+d) > 0, так як d,b,t > 0 і у випадку коли (с+а) додатня величина нерівність 10 виконується, але (с+а) також може приймати від'ємні значення, тож щоб повністю довести нерівність 10  треба довести, що

(11).  (t*t+t(d+b))/(c+a) < t/(b+d)

Зрозуміло, що права частина нерівності буде максимальною, коли (с+а)  буде мінімальним. Виходячи з базових умов, мінімальним від'ємним значенням для (c+a)   буде -2. Oтже підставим це значення у нерівність 11:

(12). (t*t + t(d+b))/(-2) < t/(b+d)

перенісши  t/(b+d)  в ліву частину, ми  отримаємо нерівність:

(13).   (t*t + t(d+b))/(-2) - t/(b+d) < 0 

Дріб (t*t + t(d+b))/(-2) - відємний, від нього віднімається додатній дріб t/(b+d). Oтже, нерівність 13 - правдива. Оскільки нерівність 13 є правдивою, то вона підтверджує нерівність 11, яка в свою чергу підвержує нерівність 9. Підтверження нерівності 9 означає, що сума ринкової ціни до введення акцизу і величини акцизу більша за ринкову ціну після введення акцизу. Це означає, що акциз сплачується частково споживачем і частково виробником товару.

Література:

1.Будаговська С., Кілієвич О. Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. для студ. екон. спец. закладів освіти: У 2 ч.. - 2. вид. - К.: Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2001. - 517 с.

2. Косік А.Ф., Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, доповнене і перероблене. - К.: ЦУЛ, 2008. - 438 с.

3. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л., Мікроекономіка. - К.: Основи, 1996. - 646 с.


Залиште коментар!

Дозволено використання тегів:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>